Львів
C
» » Як написати текст "Що таке моральність?"

Як написати текст "Що таке моральність?"

Питання моральності як ніколи актуальне в наш час. З одного боку, коли йдеться про моральні стандарти, прийнято підкреслювати, що суспільство прогресує, а разом з ним повинні прогресувати і його етичні стандарти. Однак насправді виходить навпаки: нових досягнень в науці, техніці і відповідає політиці моральний занепад суспільства.
Як написати текст "Що таке моральність?"

Погляд Канта

У викладі «Що таке моральність?» потрібно, насамперед, дати визначення даному поняттю. Воно означає наступне: це ті моральні норми, які люди схвалили, взяли й зробили частиною свого життя. Кількість тих страждань, що випадають на частку людини, безпосередньо залежать від рівня його моральності. Наприклад, алкоголік, який живе тільки в своє задоволення, через кілька десятиліть усвідомлює, скільки хвороб у нього з'явилося з-за цього пороку і яка кількість можливостей юності було упущено. Або жінка, яка прагне до аморального поведінки, у другій половині життя може виявити себе на самоті. У той час як пані, заклали міцний фундамент сімейного життя, можуть насолоджуватися спілкуванням з дітьми та онуками.


Люди придумали чимало правил, за допомогою яких проводиться межа між добром і злом, білим і чорним. Але краще всього це зробити вдалося великому німецькому філософу Іммануілу Канту. Його знаменитий імператив дозволяє будь-який людський вчинок зважувати на вагах моральності. Звучить він так: «Людина сама в собі мету і не може бути засобом». Іншими словами, людина не може бути засобом для досягнення яких-небудь цілей, втілення політичних концепцій. Цю ідею В. Канта можна згадати у викладі «Що таке моральність?». Призначення його не може бути нікому не відомо, і ніхто не вправі зазіхати на нього. Моральним є лише те, на що людина дає свою добровільну згоду.


Як написати текст "Що таке моральність?"

Приклади з літератури

У викладі «Що таке моральність?» школяр може навести приклади з російської літератури, яка є хорошим джерелом ситуацій в даній області. Наприклад, в якості прикладу можна навести головного героя оповідання А. П. Чехова «На страсному тижні» - хлопчика Федька, який усвідомлює людську причетність до гріха. Також подано уроки шляхетності і в «Капітанської дочці» А. С. Пушкіна. Герой твору – Петро Гриньов – у всіх своїх вчинках намагається дотримуватися честь. Своєю поведінкою він вчить читача бути чесним не тільки в повсякденному житті, але і в любові.

Взаємини і чесність

Ніде моральність не виявляється таким же чином, як в любові і близьких стосунках. Тут людина може лише просити або пропонувати. Якщо ж він дозволяє собі маніпуляції або шантаж, то відразу ж стає аморальним і буде приречений розплатитися. Аморальні вчинки не дають людині потрапити в світлий завтрашній день, якщо навіть заради побудови щасливого майбутнього він пускається у всі тяжкі. Кант попереджає: «Кошти деформують мета». У викладі «Що таке моральність?» школяр може вказати, що саме високе і чисте – любов, гармонія, взаєморозуміння – дається тільки у чисті руки.
Як написати текст "Що таке моральність?"

Як писати виклад

Також потрібно пам'ятати і про стандартних правилах виконання роботи. Вона повинна містити в собі три частини – вступ, основну частину і висновок. Відсутність будь-якої з цих частин буде розцінено як помилка і може вплинути на загальну оцінку роботи. Початок викладу «Що таке моральність?» повинно містити в собі постановку питання, обґрунтування актуальності даної проблеми для людського суспільства. У вступі також школяр уже може висловити свою думку або основну ідею. В основній частині потрібно продемонструвати знання в даній області, вміння логічно й аргументовано викладати свої думки. Висновок викладу «Що таке моральність?» повинно містити в собі підсумки всієї роботи, завершувати текст. Наприклад, якщо основна думка роботи містилася в тому, що моральність – це дотримання морально-етичних норм, уміння діяти по совісті, то цю думку необхідно повторити в ув'язненні ще раз, акцентуючи на ньому увагу. Заключна частина повинна бути місткою і короткою, пов'язаної з попередніми частинами роботи.

Мораль і моральність

У викладі «Розмови про моральність» можна згадати і відмінність цього поняття від моралі. Моральність – це загальнолюдська цінність, вміння чинити так, щоб не приносити шкоди оточуючим, його сім'ї, міста, країни, Всесвіту. Багато моральні положення збігаються з християнською мораллю. Наприклад, заповіді «Не вбий», «Не вкради» та інші повністю проходять перевірку імперативом В. Канта.
Як написати текст "Що таке моральність?"

Сучасний світ і етика

Короткий виклад «Що таке моральність?» може містити в собі і роздуми учня на тему кризи етичних норм в сучасному інформаційному просторі. В результаті цієї кризи людині доводиться стикатися з низкою негативних наслідків – залежностями, занепадом традиційної сім'ї, депресії і стреси. Моральність – це не тільки вчинки по совісті по відношенню до інших людей, але і по відношенню до самого себе. Моральна людина знає, що розбещеність в широкому розумінні цього слова шкодить насамперед йому самому.