Львів
C
» » Як оформити список літератури в дисертації: ГОСТ, приклади і правила оформлення

Як оформити список літератури в дисертації: ГОСТ, приклади і правила оформлення

Як оформити список літератури в дисертації? З таким питанням стикаються багато аспіранти, докторанти, здобувачі, магістранти. У 2011 році був прийнятий національний стандарт 7011 в якому визначено, як оформити список літератури в дисертації.

Робота з джерелами

Оформлення бібліографічного списку починається з підбору літератури. Перш, ніж щось писати, потрібно визначитися з джерелами, ретельно їх опрацювати. Необхідно вирішити, які матеріали потрібні для включення в роботу, які можна виключити, визначається достатня ступінь деталізації для включаються матеріалів. Робота з літературою припускає запис цитат, переробку текстової інформації, при необхідності добірку ілюстрацій.


Як оформити список літератури в дисертації: ГОСТ, приклади і правила оформлення

Загальні вимоги до оформлення

Написання наукової роботи породжує питання про те, як правильно оформити список літератури. В дисертації необхідно керуватися насамперед нормативними вимогами відповідних Гостів. Бібліографічні описи кожного джерела припускають наявність деяких обов'язкових елементів. Серед них:
 • ідентифікуюча інформація автора (авторів) книги, статті, тези і так далі, включаючи відомості про відповідальність по цій праці (зазначаються всі автори, перекладачі, інші особи та організації, які мають ставлення до даної роботи);
 • назва монографії, збірки наукових праць, журналу, підручника, статті, книги або інших форм наукової роботи;
 • у разі повторного видання даного джерела вказується інформація про періодичність видання;
 • зазначаються вихідні дані. Це місце і рік видання, найменування видавництва, том, номер, випуск, рік видання;
 • фізичний обсяг джерела чи конкретні сторінки, звідки взята інформація;
 • у разі серійного видання зазначаються найменування серії (підсерії), відомості про відповідальність, ISSN.
 • Крім обов'язкових, до бібліографічного запису можуть бути присутніми і факультативні елементи:


 • відомості, що відносяться до заголовку, паралельний заголовок;
 • наступні відомості до багатьох видів відомостей, перші з яких є обов'язковими;
 • інформація про місце і дату виготовлення, найменування виробника;
 • відомості про розміри, супровідному матеріалі;
 • паралельна назва серії (підсерії).
 • Про включення тих чи інших вищеназваних елементів в бібліографічний список приймає рішення заклад, в якому планується захист дисертації. Магістерські дисертації становлять випускну кваліфікаційну роботу магістра. Як оформити список літератури магістерської дисертації? Цей вид роботи належить також до науковим працям і оформляється на підставі нормативних вимог ГОСТ 7.1-2003. Правильний бібліографічний список може бути складений в алфавітному порядку (зазвичай по першому слову бібліографічного запису, порядок прямування (по мірі посилання в тексті) або у хронологічному порядку (за датою публікації джерел). Приклад оформлення бібліографічного списку показаний на малюнках нижче.

  Бібліографічний опис

  Як оформити список літератури в дисертації: ГОСТ, приклади і правила оформлення
  Воно включає в себе кілька областей (заголовка і відомостей про відповідальність, видання, специфічних відомостей, вихідних даних, фізичних характеристик, серії, приміток, стандартного номера). Внутрішні області від'єднуються за допомогою точки і типографського тире.
  Як оформити список літератури в дисертації: ГОСТ, приклади і правила оформлення
  Всередині окремих галузей при поясненнях, що належать до факультативних елементів, ставиться двокрапка. У разі приведення наступних відомостей, крім перших (відокремлюваних слешем), їх відокремлюють крапкою з комою.
  В області серії основну назву серії (підсерії) з номером полягає в круглих дужках. Паралельні назви (заголовки), що характерні для областей заголовки, видання, серії позначаються знаком рівності. Області стандартного номера та примітки до бібліографічного запису дисертації зазвичай не використовуються. Всі знаки пунктуації, крім коми та крапки (єдиний пробіл після знака), відокремлюються одинарним пропуском до і після знака. Для відкриваючої дужки йде пробіл перед нею, для закриває - після неї.
  Як оформити список літератури в дисертації: ГОСТ, приклади і правила оформлення
  Використані скорочення приводяться у відповідність з вимогами ГОСТ 711 і 7012-2011 при цьому в заголовку і загальному позначенні матеріалу вони неприпустимі. Бібліографічний опис робиться на мові оригіналу. Основним науковим працею є наукова дисертація. Вимоги, що пред'являються до неї за списком літератури, розглянуті нижче.

  Запис книг у списку літератури

  Список літератури, за Гостом Р 7011-2011 за відношенню до книг оформляється наступним чином:
 • Область заголовка: прізвище першого автора, кома, цього ініціали автора, назву книги. Подвійні назви поділяються союзом "або", перед якими ставиться кома; тут же може використовуватися додаткова інформація, що відноситься до розглянутої області (монографія, навчальний посібник тощо). Після слеша наводять відомості про відповідальність: перелік всіх авторів через кому (якщо авторів більше 3-4 конкретне установа має право визначити, скільки авторів вказувати і далі приводити), включаючи першого, при цьому кома між прізвищем та ініціалами виключається, і вони міняються місцями). При наявності інформації вказують, під чиєю редакцією видана книга, перекладачів.
 • Область вихідних даних: місце видання (всі міста, крім Москви (М.) і Санкт-Петербург (СПб.) записуються повністю), видавництво (якщо кілька видавництв, то вони між собою розділяються двокрапкою), рік видання.
 • Область фізичної характеристики: кількість сторінок або конкретний діапазон сторінок, звідки взята інформація.
 • У разі багатотомного видання в заголовку вказується "[стольких-то]т." через двокрапку від назви, а замість сторінок в кінці вказується, який використовувався тому.
 • Бібліографічний запис нормативно-правових актів

  Дані види нормативних і правових документів у списку літератури, оформлюваний в алфавітному або хронологічному порядку, передують основним списком літератури. В цілому оформлення схоже на таке для книг, не вказуються автори, що пояснює інформацією є "офиц. текст" або у квадратних дужках наводиться інформація про статус документа, ким і коли він прийнятий, редакція документа на певну дату. Всі відомості в квадратних дужках зазначаються через двокрапку.
  Як оформити список літератури в дисертації: ГОСТ, приклади і правила оформлення

  Запис стандартів у списку літератури

  Стандарти в алфавітному списку наводяться після зазначених актів. Їх запис починається з вказівки ідентифікатора документа (ГОСТ, ГОСТ Р, ГОСТ Р ІСО, ГОСТ ИСО і т. д.), після чого вказується реєстраційний номер стандарту з роком прийняття, повна назва стандарту,область вихідних даних і фізичних характеристик. Наступні бібліографічні записи у разі алфавітного списку наводяться в основній літературі.

  Бібліографічний запис депонованих наукових робіт, статей і тез

  Основна відмінність запису депонованих статей від книг полягає в тому, що після вказівки сторінок через точку і друкарську тире зазначаються відомості про депонування: де, коли і номер (через кому). Починається запис статей і тез так само, як і книги. Після перерахування всіх авторів йде подвійний слеш, назва журналу або збірника наукових праць. Далі в журналі рік, номер і сторінки відділяються як окремі області, для газети таким же чином зазначаються номер і число. При використанні в якості джерела збірника наукових праць після області заголовка і відомостей про відповідальність йде область вихідних даних, сторінки зазначаються конкретної статті, яка використовувалась як джерело інформації.

  Бібліографічний запис дисертацій та авторефератів дисертацій

  В основному відповідають записи книг, головні відмінності: додаткові відомості, що відносяться до назви, наводяться скорочено як "дис" або "автореф. дис.", ставиться три крапки і вказується ступінь здобування, знову двокрапка, після якого наводиться номер наукової спеціальності. Після слеша перша інформація вказується в наступному порядку: ідентифікує автора інформація (ПІБ) повністю, далі вихідні дані.
  Як оформити список літератури в дисертації: ГОСТ, приклади і правила оформлення

  Запис звітів про НДР у списку літератури

  На відміну від бібліографічного запису дисертацій та авторефератів, дисертацій заголовок пояснюється як "Звіт про НДР", перша інформація - прізвище автора та ініціали.
  Як оформити список літератури в дисертації: ГОСТ, приклади і правила оформлення

  Запис електронних ресурсів у списку літератури

  Електронні ресурси, використовувані для написання дисертації, можуть бути двох видів: взяті з мережі Інтернет і взяті зі спеціалізованих носіїв інформації. В обох випадках після заголовку наводиться у квадратних дужках інформація[Электронний ресурс]. При використанні в якості джерела інформації мережі Інтернет оформлення здійснюється подібно записи книг, за винятком того, що замість сторінок вказується Режим доступу: {наводиться URL відповідного контенту}". При використанні інформації з мережі Інтернет рекомендується користуватися офіційними сайтами і не використовувати неперевірену інформацію.
  Як оформити список літератури в дисертації: ГОСТ, приклади і правила оформлення
  Якщо джерелом інформації служить, наприклад, CD-ROM, то вказуються вихідні дані, як при використанні книги, далі йде точка, друкарську тире, вказується, скільки електронних оптичних дисків відноситься до даного джерела інформації, у дужках наводиться найменування спеціалізованого джерела інформації (в даному випадку - CD-ROM). Необхідно правильно оформляти список літератури в дисертації. Приклад такого оформлення описаний вище та приведені приклади.

  Використана література в рецензії на дисертацію

  У здобувачів вчених ступенів пишеться, як правило, відгук, у магістрів - рецензія на дисертацію. Приклад такої рецензії наведено на малюнку вище. У рецензії може обговорюватися теоретична база дисертації, наскільки вона актуальна. Як правило, тут же наводиться інформація щодо кількості джерел у списку літератури за Гостом, окремо може зазначатися, скільки джерел наведено російською, скільки іноземною мовою. Недостатня опрацьованість матеріалу та неправильне оформлення роботи знижує загальну оцінку.

  На закінчення

  Таким чином, повертаючись до початкового питання, як оформити список літератури в дисертації, можна сказати, що він оформляється на окремі види наукових праць згідно з вимогами відповідних ГОСТ. Основними відомостями при формуванні списку літератури є автори, заголовки, населений пункт, у якому здійснювалось видання, найменування видавництва і кількість сторінок.