Львів
C
» » Первинним елементом системи законодавства є нормативний правової акт

Первинним елементом системи законодавства є нормативний правової акт

Первинним елементом системи законодавства є норма права. Вся законодавча структура вибудовується по вертикалі (принцип субординації), а також по горизонталі (координація). Основу ієрархії правових актів становить конституція (вертикальний варіант структури).
Первинним елементом системи законодавства є нормативний правової акт

Особливості системи

З'ясуємо, з яких елементів складається система законодавства. Незважаючи на те, що вона схожа з системою права, в них існують численні відмінності. Система права являє собою об'єктивне підґрунтя законодавчій сфері, вона забезпечує доступність та ясність правової інформації, встановлює ієрархію юридичних норм, враховує специфіку державного устрою.


Елементи системи права і системи законодавства взаємопов'язані між собою, регулюються конституцією країни.

Систематизація законодавства

Під даним терміном мається на увазі діяльність по модернізації законодавства, створення єдиної, узгодженої системи між нормативно-правовими державними актами. Для того щоб створити повноцінну систему правових актів, важливо проводити систематичний аналіз і оброблення чинних нормативних актів, групування їх за конкретною схемою. Тільки при дотриманні цих умов можна повноцінного використовувати первинний елемент системи законодавства, вести ефективну правотворчу діяльність. Така діяльність дозволить ліквідувати прогалини, суперечності в функціонуючому законодавстві.
Первинним елементом системи законодавства є нормативний правової акт

Важливість систематизації

Аналізуючи поняття та елементи системи законодавства, зазначимо, що різні способи систематизації спрямовані на подальший розвиток і вдосконалення законодавства. Такі заходи забезпечують зручність реалізації права, дозволяють знаходити потрібні норми в мінімальні терміни.


Форми систематизації

При внутрішній формі здійснюється обробка нормативних актів, що дозволяє досягати єдності норм права, видаляти прогалини, колізії. Внутрішня систематизація спрямована на обробку нормативних документів, а також їх детальну класифікацію. Залежно від суб'єкта виділяють:
 • офіційну систематизацію;
 • неофіційну форму.
 • Даний процес сприяє виявленню і усуненню суперечності, неузгодженості, прогалини правового регулювання. Так як первинним елементом системи законодавства є правовий акт, важливо правове виховання громадян.
  Первинним елементом системи законодавства є нормативний правової акт

  Види систематизації

  Існує кілька варіантів узагальнення правових дані. Так як первинним елементом системи законодавства є стаття закону, за допомогою інкорпорації створюють різноманітні збірники нормативних актів. Такий варіант систематизації дозволяє розташовувати окремі закони в алфавітному, хронологічному, іншому порядку. Така діяльність дозволяє вносити в початковий варіант тексту правових актів офіційні зміни, доповнювати їх, виключати правові норми, які були скасовані. Кодифікація припускає підготовку, а також ухвалення різних актів нового виду, у яких поміщають не тільки колишні кодекси, але і нові приписи. Враховуючи, що первинним елементом системи законодавства є правовий акт, можна проводити глибоку й всебічну переробку функціонуючого законодавства, вносити до нього нові суттєві зміни.
  В ході кодифікації можна прибирати той нормативно-правовий матеріал, який застарів, формувати структуру кодифікованого акта з певним змістом. Консолідація пов'язана з підготовкою і прийняттям серйозних актів на основі об'єднання норм кількох актів на основі окремих документів правового характеру. Метою даного процесу є видалення безлічі нормативних актів, отримання великого однорідного блоку в існуючій законодавчій структурі. Так як первинним елементом системи законодавства є нормативний акт, консолідація дозволяє зробити його функціональним ланкою єдиного комплексу. Консолідовані закони являють собою ті законодавчі акти, які підсумовують безліч законів, які вже видані з певного предмета. Подібний варіант систематизації не передбачає їх зміни, не прагне до об'єднання старих законодавчих актів в єдину логічну конструкцію.
  Первинним елементом системи законодавства є нормативний правової акт

  Особливості правомірної поведінки

  Первинним елементом системи законодавства є законодавчий акт. Законність передбачає режим функціонування конкретного в державі права. Мова йде про верховенство законів, їх неухильне виконання всіма державними органами, громадянами, посадовими особами, громадськими організаціями. Виражається законність рівність усіх членів суспільства перед законом. Правопорядок передбачає такий стан систематизації суспільних відносин, яка базується на законності і право. Він виражається у правомірному поведінці основних учасників правових відносин. Саме правопорядок є кінцевим результатом правового регулювання. Якщо злочини, які вчиняються громадянами, мають масовий характер, вони переростають в порушення законності.
  Первинним елементом системи законодавства є нормативний правової акт

  Принципи правопорядку

  Держава зобов'язана забезпечувати законність для всіх громадян. Виділяють кілька принципів правопорядку:
 • законність;
 • конституційність;
 • структурність;
 • цілісність;
 • нормативність;
 • гарантованість;
 • справедливість;
 • ієрархічність.
 • Жодна сучасна держава не здатна повноцінно існувати і розвиватися без впорядкованості суспільних взаємовідносин. Законність та правопорядок є для держави необхідними елементами правового регулювання. Саме за допомогою норм права можна вирішувати сімейні, майнові, політичні, економічні суперечки.
  Норми права чітко закріплюють свободи і права будь-якого громадянина, їх гарантії, обов'язки, способи реалізації прав. Саме в нормах права вказуються основні обов'язки громадських організацій та державних органів перед громадянами. Для будь-якої людини правопорядок і законність стають основними засобами захисту особистих інтересів від беззаконня з боку інших людей, різних державних структур.
  Первинним елементом системи законодавства є нормативний правової акт

  Характеристика правопорушень

  Під цим терміном мають на увазі будь-які суспільно небезпечні, протиправні діяння, які завдають серйозної шкоди інтересам держави, окремої особистості. В даний час виділяють декілька видів протиправної діяльності, в основі класифікації лежать певні ознаки. З юридичної точки зору протиправність розглядається як поведінка, яка порушує норму прийнятого права. Винність є психологічним ставленням цієї особи до власного неправомірному поведінці, його можливими наслідками. Закон встановлює певні санкції, які дозволяють карати тих громадян, що були визнані винними у певних діях. Шкода від подібних дій визначається в моральному чи матеріальному вигляді, від цього залежить серйозність покарання.
  Первинним елементом системи законодавства є нормативний правової акт

  На закінчення

  Правові норми важливі для будь-якої держави, так як вони сприяють збереженню порядку. Серед безлічі правопорушень, скоєних окремими громадянами, групами осіб, організаціями, виділяють злочини, проступки, делікти. Самим серйозним і важким видом порушення норм права вважають злочин. Їм визнають таке небезпечне для суспільства поведінка, що передбачено нормами кримінального законодавства, що передбачає використання заходів кримінального покарання. Злочини можуть бути пов'язані з посяганням на політичні та економічні норми держави, особистість, майнові, трудові, політичні права громадян. Проступки є порушення права, несуть меншу суспільну небезпеку. Саме правові акти (статті) дозволяють класифікувати дії громадян, виявляти ступінь тяжкості скоєних ними проступків і злочинів. Дисциплінарні проступки, цивільні та адміністративні правопорушення, кримінальні діяння - все це регламентовано первинними правовими актами. В кожній державі існує своя правова система, завдяки злагодженої роботи якої, представники судової системи приймають рішення про доцільність покарання громадян за вчинені ними діяння, підбирають для них опеределенную міру покарання. Від злагодженості цієї роботи залежить цілісність держави, спокій мирних громадян.