» » Конституційне право як наука. Зв'язок з іншими правовими галузями. Значення дляроссийской правової системи.

Конституційне право як наука. Зв'язок з іншими правовими галузями. Значення дляроссийской правової системи.

Конституційне право як наука несе величезне значення для російської юриспруденції в цілому. По-перше, дорогий читачу, ця галузь права є пріоритетною, оскільки саме Конституція являє собою нормативну основу для розвитку інших правових напрямів. По-друге, вища юридична сила – це не порожні слова, необхідна чудова законодавча техніка для того, щоб закон масштабного значення дійсно працював у суспільстві. По-третє, конституційне право в системі юридичних наук займає першочергове місце, так як головним чином спрямована на захист громадян держави.


Вбрання науки

Існує кілька напрямків, де може існувати конституційне право як наука і навчальна дисципліна, а також як правова галузь.
Конституційне право як наука. Зв'язок з іншими правовими галузями. Значення дляроссийской правової системи.
У першому випадку, наука - це сукупність якісно нових знань, на основі яких вчені-правознавці роблять аналіз діючих норм, вносять нові пропозиції, вдосконалюють законодавчу техніку. Першочергове значення конституційної науки укладає в тому, що цей напрямок є «двигуном» Конституції і всіх суспільних відносин, які регулює даний нормативно-правовий акт. Всі дослідження, дисертації, постановка юридичних питань в подальшому втілюються в реальність і використовуються законодавцем. Зрозуміло, такий розклад можливий за умови якісно проведеного дослідження вченими-правознавцями.
Конституційне право як наука. Зв'язок з іншими правовими галузями. Значення дляроссийской правової системи.

Провідна галузь

Конституційне право як наука нерозривно пов'язане з конституційними нормами. Дана галузь права являє собою міцний базис для розвитку інших спеціальних нормативних галузей, наприклад, кримінального, цивільного, податкового, сімейного права і так далі.


Конституція Росії регламентує та захищає основні права громадян практично в кожній області, а федеральні закони та підзаконні акти безпосередньо проголошують порядок їх реалізації, відповідальність за порушення норм і так далі. Дорогий читач, зверніть увагу на те, що Конституція Росії передбачає відповідальність виключно для державних органів, але ні в якому разі не для громадян. Конституційне право як наука удосконалює галузь, яка, в свою чергу, захищає правовий статус будь-якого в режимі реального часу.
Конституційне право як наука. Зв'язок з іншими правовими галузями. Значення дляроссийской правової системи.

Навчальний процес

Неможливо залишити без уваги положення конституційного права, розглянутого як навчальної дисципліни. Сутність такого напряму полягає в тому, щоб донести до учня, основні положення даної галузі права. Як правило, конституційне право як наука і навчальна дисципліна тісно взаємопов'язані. Якщо учень живить особливу пристрасть до теоретичних знань, які пропонує підручник, велика ймовірність, що він почне дослідження в даній області, і в майбутньому конституційне право як наука міцно зміцнитися в свідомості вченого-правознавця.
Конституційне право як наука. Зв'язок з іншими правовими галузями. Значення дляроссийской правової системи.

Цілі науки

Конституція держави існує вже більше 20 років і, здавалося б, які ще удосконалення можна внести в даний правовий акт? Однак, дана галузь потребує численних доопрацювань, так як головний закон країни являє собою ідеальні норми поведінки, до якого має прагнути правове суспільство.
Виходячи з цього, конституційне право як наука і навчальна дисципліна слідують таким цілям:
 • Створення і подальший аналіз розвитку конституційних правовідносин. Всім відомо, що суспільство будь-якої держави не стоїть на місці. Отже, законодавець повинен передбачати можливі зміни, які стануть життєво необхідні в майбутньому.
 • Інший, більш великою метою, є пізнання нових тенденцій у сфері конституційного законодавства. Так, використовуючи зарубіжний досвід, законодавець може запровадити його шляхом створення правових норм і, наприклад, надати додаткові гарантії для громадян або забезпечити їх соціальний захист.
 • Створення нових пропозицій, які допоможуть вдосконалити законодавство. Якщо дві вищезгадані цілі мають розмитими кордонами, то внесення нових пропозицій у розвиток галузі права передбачає конкретні дії. Варто враховувати, що неможливо привнести якісні перетворення без точного прогнозу і ретельного аналізу.
  Конституційне право як наука. Зв'язок з іншими правовими галузями. Значення дляроссийской правової системи.
 • Предмет науки

  Конституційне право Росії як наука має своїм предметом, який підлягає вивченню. В даному випадку, сюди входять правові інститути, а саме: правовий статус громадянина, державні органи, різні напрямки політики, а також інші напрямки державної діяльності. Далі, кожен інститут конкретизується в окремих нормах, які закріплені у Конституції. Кожна окрема норма реалізується в певних суспільних відносинах, причому якщо таких не спостерігається, то норма є «мертвою», отже, її значення для конституційного права зводиться до нуля.

  Значення для суспільства та інших галузей

  Місце конституційного права в системі юридичних наук важко переоцінити, так як це саме та галузь, без якої неможливе існування законодавства в цілому. Яскравим прикладом є взаємозв'язок конституційного, кримінального, кримінально-процесуального та кримінально-виконавчого права. Наприклад, жодна людина не може вважатися винним, поки вирок суду не вступив у законну силу. В той же час обмеження свободи пересування людини можливо лише за умови судового рішення. Дані норми є конституційними і їх відсутність призвело б до сваволі з боку органів, що здійснюють кримінальне переслідування.