Львів
C
» » Що таке ОВР в сучасній хімії?

Що таке ОВР в сучасній хімії?

Поговоримо про те, що таке ОВР в неорганічному і органічному синтезі.

Визначення процесу

Під окислювально-відновними реакціями розуміють такі процеси, в результаті яких буде змінюватися ступінь окислення у двох або більше хімічних елементів у складних або простих речовинах.
Що таке ОВР в сучасній хімії?

Що таке окислення

Під окисленням мається на увазі така хімічна реакція, в процесі якої атом певний іон віддає електрони, при цьому знижуючи свою початкову ступінь окислення. Цей процес характерний для металів.


Що таке відновлення

Під процесом відновлення мається на увазі хімічне перетворення, в результаті якого буде знижуватися ступінь окислення у іона або простого речовини, при цьому відбувається приєднання електронів. Ця реакція характерна для неметалів і кислотних залишків.
Що таке ОВР в сучасній хімії?

Характеристика відновника

Розглядаючи питання про те, що таке ОВР, не можна обійти увагою таке поняття, як «відновник». Під ним мається на увазі нейтральна молекула або заряджений іон, який в результаті хімічної взаємодії буде віддавати іншому іону або атома електрон, при цьому підвищуючи свій ступінь окислення.
Що таке ОВР в сучасній хімії?

Визначення окислювача

Розмірковуючи над тим, що таке ОВР, також важливо згадати і такий термін, як «окислювач». Під ним прийнято розуміти такі іони або нейтральні атоми, які при хімічній взаємодії будуть приймати негативні електрони від інших атомів або нейтральних частинок. При цьому його первісна ступінь окислення буде знижуватися.


Типи ОВР

Розмірковуючи над тим, що таке ОВР, необхідно зазначити про тих різновидах даних процесів, які найчастіше розглядаються в неорганічному і органічному синтезі. Міжмолекулярні взаємодії припускають такі процеси, при яких атоми і відновника, і окислювача розташовуються в різних вихідних речовин, що вступають у взаємодію. В якості прикладу подібного типу перетворення можна привести взаємодія між оксидом марганцю (4) і розчином соляної кислоти, в результаті якого утворюється газоподібний хлор, хлорид двовалентного марганцю, а також вода. У розглянутому хімічному процесі в якості відновника постають аніони хлору, що окисляються в міру взаємодії. Катіон марганцю (зі ступенем окислення +4) проявляє в реакції окислювальні здібності, беручи два електрони, відновлюється. Внутрішньо молекулярне взаємодія являє собою такі хімічні перетворення, по мірі яких і атоми відновника, і атоми окислювача спочатку є одним вихідним речовиною, а після завершення перетворення вони виявляються в різних продуктах реакції.
В якості прикладу такого типу реакції можна уявити розкладання хлорату калію. При нагріванні дана речовина буде перетворюватися в хлорид калію і кисень. Окислювальні властивості характерні для аніона хлорату, який, беручи п'ять електронів в реакції, буде відновлюватись, перетворюючись на хлорид. При цьому аніон кисню буде проявляти відновні властивості, окислюючись до молекулярного кисню. Так що таке ОВР в даному випадку? Це процес передачі електронів між іонами, що приводить до утворення двох продуктів реакції.
Також до даного виду хімічних перетворень, що відбуваються із зміною ступенів окиснення елементів у, спочатку перебувають в одній формулі, відноситься процес розкладання нітриту амонію. Азот, що стоїть в катионе амонію, маючи ступінь окислення -3 в ході процесу віддає шість електронів і окислюється до молекулярного азоту. А той азот, який входить до складу нітриту, приймає шість електронів, при цьому є відновником, а в ході реакції він окислюється. Що таке ОВР в хімії? Визначення розглянуте нами вище, свідчить про те, що це перетворення, пов'язані зі змінами у декількох елементів ступенів окислення. Самоокисление і відновлення (диспропорція) передбачає такі процеси, при протіканні яких в якості відновлювача і окислювача виступає один вихідний атом, який буде збільшувати, і одночасно зменшувати свій ступінь окислення після завершення взаємодії. Розмірковуючи над тим, що таке ОВР в хімії, приклади подібних перетворень можна знайти навіть в курсі хімії середньої школи. Розкладання сульфіту калію при нагріванні приводить до утворення двох солей цього металу: сульфіду і сульфату. Сірка зі ступенем окислення +4 проявляє і відновні, і окислювальні властивості, підвищуючи і знижуючи показники ступеня окислення.
Що таке ОВР в сучасній хімії?
Щоб зрозуміти, що означає ОВР в хімії, назвемо ще один вид таких хімічних перетворень. Контрпропорционирование передбачає такі процеси, в результаті яких атоми відновника і окислювач знаходяться в складі різних вихідних компонентів, але в правій частині вони утворюють один продукт реакції. Наприклад, при взаємодії оксиду сірки (4) з сірководнем буде утворюватися сірка і вода. Іон сірки зі ступенем окиснення +4 буде приймати чотири електрона, а іон сірки з показником -2 позбавляється двох електронів. У підсумку обидва вони перетворюються на просте речовина, у якого ступінь окислювання дорівнює нулю.
Що таке ОВР в сучасній хімії?

Висновок

Розглядаючи питання про те, що таке ОВР в хімії, зазначимо, що це численні перетворення, завдяки яким функціонують живі організми, відбуваються різноманітні природні процеси та явища. Для того щоб розставити в таких рівняннях коефіцієнти, потрібно скласти електронний баланс.