Львів
C
» » Що таке схема електронного балансу?

Що таке схема електронного балансу?

Дано завдання: «За даними схемами складіть схеми електронного балансу». Як його виконати? Що для цього потрібно? Спробуємо розібратися разом.
Що таке схема електронного балансу?

Суть методу

Для початку зупинимося на тому, що являє собою даний метод. Якщо схема електронного балансу складена правильно, можна поставити в запропонованій реакції все стереохімічні коефіцієнти. Суть даної методики полягає у визначенні ступенів окислення окремих елементів, які брали участь у реакції. Якщо в лівій і правій частинах рівняння у елемента зберігається постійний ступінь окиснення, то схема електронного балансу складається без нього.


У елементів, які поміняли свою ступінь окислення в процесі взаємодії, отримані значення враховуються при обчислення найменшого спільного кратного.
Що таке схема електронного балансу?

Як скласти баланс

Для початку вам доведеться поставити біля кожного елемента його ступеня окиснення, користуючись певними правилами. Якщо у взаємодію вступало просте речовина, то воно не приймає, а також не віддає іншому елементу електрони, отже, його ступінь окислювання дорівнює нулю. Прикладами сполук з нульовим ступенем окислення є молекули галогенів, метали. У бінарному з'єднанні в другого елемента, ступінь окиснення має від'ємне, а у першого - позитивне значення. У сумі (з урахуванням числа атомів) повинен вийти нуль. В оксиді кальцію, наприклад, у першого елемента, ступінь окиснення +2 а у другого (кисню) -2. Сумарне значення дорівнює нулю, так як нейтральна молекула. Якщо необхідно розставити ступеня окислення в більш складній речовині, то спочатку визначають показники першого і останнього елементів. Потім, користуючись математичними обчисленнями, визначають ступінь окиснення центрального елемента. Сума всіх показників повинна бути дорівнює нулю.


Що таке схема електронного балансу?

Алгоритм дій

Як же складається схема електронного балансу? В лівій її частині записують разом зі ступенями окиснення елементів, які брали участь в окисно-відновному процесі. Далі знаками «плюс» і «мінус» зазначається кількість отриманих і відданих електронів у ході хімічної взаємодії. Між числом електронів визначається найменше спільне кратне. Нагадаємо, що під ним мається на увазі позитивне число, яке буде без залишку ділиться на обидві цифри, що стосуються електронів. Схема електронного балансу вважається повною в тому випадку, коли в ній визначено та коефіцієнти. Як їх знайти? Найменше спільне кратне необхідно розділити на прийняті і віддані в процесі електрони. Отримані цифри і будуть стереохимическими коефіцієнтами. Важливо також визначити відновник та окисник, а також протікають при взаємодії процеси окислення і відновлення). Отримана схема електронного балансу окисно-відновного процесу дозволить вам розставити відсутні коефіцієнти в реакції.
Що таке схема електронного балансу?

Завдання на ОВР у підсумкової атестації

На підставі даного методу випускникам пропонується виконання завдання з рівня «С». Успішність залежить від рівня практичних навичок учня, ступеня володіння теоретичними основами.
Наприклад, в завданні сказано: за даними схемами складіть схеми електронного балансу. Крім того, частина реагуючих речовин, а також деякі продукти взаємодії можуть бути упущені. Дане питання вважається завданням підвищеної складності, тому передбачає певну послідовність міркувань. Для початку всіх елементів у відомих речовинах визначають ступені окиснення, потім записують речовини, яких не вистачає в обох частинах реакції. Далі складається баланс. За отриманою схемою реакції розставте коефіцієнти методом електронного балансу, як було описано вище. Останнім кроком буде вказівка всіх процесів, що протікають. В тестах ЗНО з хімії передбачається окрема запис речовин, які безпосередньо беруть участь у рівнянні, з подальшим зазначенням окислювача і відновника.

Висновок

Такий метод є далеко не єдиним способом розстановки коефіцієнтів у рівнянні. Можна скористатися і методом полуреакций, який дозволяє зрівнювати відразу всі речовини, записані в рівнянні.