Львів
C
» » Вибираємо самі сильні окислювачі

Вибираємо самі сильні окислювачі

Перш ніж визначати найбільш сильні окислювачі, постараємося з'ясувати теоретичні питання, що стосуються даної теми.
Вибираємо самі сильні окислювачі

Визначення

У хімії під окислювачем увазі нейтральні атоми або заряджені частинки, які в процесі хімічної взаємодії приймають від інших частинок електрони.

Приклади окислювачів

Для того щоб визначити найбільш сильні окислювачі, необхідно відзначити, що даний показник залежить від ступеня окислення. Наприклад, в перманганате калію у марганцю вона становить +7 тобто є максимальною.


Дане з'єднання, більш відоме як марганцівка, виявляє типові окислювальні властивості. Саме перманганат калію можна використовувати в органічній хімії для проведення якісних реакцій на кратну зв'язок. Визначаючи найбільш сильні окислювачі, зупинимося на азотній кислоті. Її по праву називають царицею кислот, адже саме це з'єднання навіть у розведеному вигляді здатна вступати у взаємодію з металами, розміщеними в електрохімічному ряді напруг металів після водню. Розглядаючи сильні окислювачі, не можна залишити без уваги сполуки хрому. Солі хрому вважаються одними з найяскравіших окислювачів, їх використовують в якісному аналізі.
Вибираємо самі сильні окислювачі

Групи окислювачів

В якості окислювачів можна розглядати і нейтральні молекули, заряджені частинки (іони). Якщо аналізувати атоми хімічних елементів, що проявляють подібні властивості, то необхідно, щоб на зовнішньому енергетичному рівні у них містилося від чотирьох до семи електронів. Мається на увазі, що саме p-елементи виявляють яскраві окислювальні характеристики, а до них відносяться типові неметали. Найсильнішим окислювачем є фтор, представник підгрупи галогенів. Серед слабких окисників можна розглянути представників четвертої групи таблиці Менделєєва. Спостерігається закономірне зменшення окисних властивостей в головних підгрупах при зростанні радіуса атома.


Враховуючи подібну закономірність, можна відзначити, що мінімальні окислювальні властивості проявляє свинець. Найсильніший металоїд-окислювач - це фтор, який не здатний віддавати електрони іншим атомам. Такі елементи, як хром, марганець, залежно від середовища, в якій протікає хімічна взаємодія, можуть проявляти не тільки окисні, але і відновні властивості. Вони можуть змінювати свій ступінь окислення з меншої величини на велику, віддаючи для цього електрони іншим атомів (іонів). Іони всіх благородних металів навіть у мінімальному ступені окислення виявляють яскраві окислювальні властивості, активно вступаючи в хімічну взаємодію. Говорячи про сильні окислювачах, неправильно буде залишити без уваги молекулярний кисень. Саме ця двухатомная молекула вважається одним з найбільш доступних і поширених видів окислювачів, тому досить широко застосовується в органічному синтезі. Наприклад, при наявності окислювача у вигляді молекулярного кисню можна перетворити етанол етаналь, що необхідно для подальшого синтезу оцтової кислоти. З допомогою окислення можна отримати з природного газу навіть органічний спирт (метанол).
Вибираємо самі сильні окислювачі

Висновок

Окисно-відновні процеси мають важливе значення не тільки для проведення якихось перетворень в хімічній лабораторії, але і для промислових виробництв різних органічних і неорганічних продуктів. Саме тому так важливо правильно підбирати окислювачі, щоб підвищити ефективність протікання реакції, збільшити вихід продукту взаємодії.