» » Що таке кількість речовини і як його визначають

Що таке кількість речовини і як його визначають

Поговоримо про те, що така кількість речовини, що цей термін використовується в предметах природничого циклу. Так як кількісних відносин в хімії, фізиці приділяється серйозна увага, важливо знати фізичний сенс всіх величин, їх одиниці вимірювання, області застосування.
Що таке кількість речовини і як його визначають

Позначення, визначення, одиниці виміру

У хімії особливе значення мають кількісні відносини. Для проведення розрахунків за рівняннями використовуються спеціальні величини. Для того щоб зрозуміти, що така кількість речовини в хімії, дамо визначення терміну. Це фізична величина, яка характеризує число аналогічних структурних одиниць (атомів, іонів, молекул, електронів), наявних у речовині. Щоб зрозуміти, що така кількість речовини, зазначимо, що у даної величини є своє позначення. При проведенні розрахунків, що передбачають застосування цієї величини, використовують літеру n. Одиниці вимірювання – моль, кмоль, ммоль.


Значення величини

Восьмикласники, які ще не вміють писати хімічні рівняння, не знають, що така кількість речовини, як використовувати дану величину в розрахунках. Після знайомства з законом сталості маси речовин, стає зрозуміло, що значення цієї величини. Наприклад, у реакції горіння водню в кисні співвідношення реагуючих речовин складає два до одного. Якщо відома маса водню, що вступив у процес, можна визначити кількість кисню, який прийняв участь в хімічній реакції. Застосування формул на кількість речовини, що дозволяє скоротити співвідношення між вихідними реактивами, спростити обчислення. Що таке кількість речовини в хімії? З точки зору математичних обчислень, це стереохімічні коефіцієнти, поставлені в рівнянні. Саме їх використовують для того, щоб проводити певні обчислення. Та як рахувати кількість молекул незручно, то користуються саме Молем. Використовуючи число Авогадро, можна розрахувати, що 1 моль будь-якого реагенту, що містить 6 ·1023 моль -1 .


Що таке кількість речовини і як його визначають

Обчислення

Хочете зрозуміти, що таке кількість речовини? У фізиці також використовується дана величина. Вона потрібна в молекулярній фізиці, де проводяться обчислення тиску, об'єму газоподібних речовин за рівнянням Менделєєва-Клапейрона. Щоб виконувати будь-які кількісні розрахунки, застосовується поняття молярної маси.
Що таке кількість речовини і як його визначають
Під нею розуміють ту масу, яка відповідає одному молю конкретної хімічної речовини. Визначити молярную масу можна через відносні атомні маси (їх суму з урахуванням числа атомів в молекулі) або визначити через відому масу речовини, його кількість (моль). Жодна завдання шкільного курсу хімії, пов'язана з обчисленнями за рівнянням, не обходиться без використання такого терміна, як «кількість речовини». Володіючи алгоритмом, можна впоратися не тільки зі звичайними програмними розрахунками, але і зі складними олимпиадними завданнями. Крім обчислень через масу речовини, також можна за допомогою даного поняття, проводити обчислення через молярний об'єм. Це актуально в тих випадках, коли у взаємодії беруть участь газоподібні речовини.