» » Що таке етногенез? Етногенез східних слов'ян

Що таке етногенез? Етногенез східних слов'ян

Звідки стався слов'янський народ? Теорій на цей рахунок досить багато. У цій статті ми спробуємо розібратися з тим, що таке етногенез. Дізнаємося, які гіпотези про походження східних слов'ян існують.

Що таке етногенез?

Народи не виникали в один момент. Різні люди об'єднувалися в невеликі групи, які поступово розширювалися. Маленькі громади розросталися в цілі племена. У спільного життя у них з'являлися свої звичаї, звички, правила і традиції, що відрізняють їх від інших груп. Що таке етногенез? Це і є початковий етап формування народів. Процес переходу від окремих людей до групи з однаковим пристроєм побуту, однією культурою. Освіта етносу, тобто народу, відбувалося завдяки різних причин і факторів.


Що таке етногенез? Етногенез східних слов'ян
У кожного народу різна історія виникнення. На появу і формування народності, нації може впливати географічна середовище, релігія, сусідні групи людей. Свій внесок у розвиток народу вносять також переселенці і загарбники. Деякі народи, наприклад, німці, американці, швейцарці виникли в результаті зовнішнього виклику.

Слов'яни

У культурно-етнологічному плані народом є спільність людей, яку об'єднують певні ознаки. Раніше ними було кровну спорідненість, але з часом такими ознаками стали вважатися мова, релігія, історичне минуле, традиції і культура, територія. У Європі проживає приблизно 70 народів, частина з яких відноситься до слов'ян. Вони являють собою найбільшу етнічну спільність. Розселені в Центральній, Південній, Східній Європі, на Далекому Сході і в азіатській частині Росії. У всьому світі їх чисельність становить приблизно 350 мільйонів чоловік.


Що таке етногенез? Етногенез східних слов'ян
Розрізняють східну, південну і західну гілки слов'ян. Росіян, українців, білорусів відносять до східних слов'ян з-за більш тісної культурно-мовного зв'язку. На думку деяких дослідників, предки цих народів становили основне населення Давньоруської держави в Середні століття, представляючи одну народність.

Етногенез східних слов'ян

Під іменем венедів слов'яни фігурують у різних письмових джерелах ще в I тисячолітті до нашої ери. До цього існувало кілька предславянских етнічних культур (наприклад, пшеворської), які, швидше за все, і дали початок цим народам. Однак проблема етногенезу слов'ян і досі залишається відкритою. І зараз думки вчених з цього приводу різняться. Вважається, що слов'яни належать до індоєвропейської мовної сім'ї, яка включає безліч інших народів. А предки слов'ян є вихідцями з центральних і східних областей Європи. За різними гіпотезами прабатьківщиною слов'ян є територія між Одером і Віслою, Середнє Придунав'ї, Прип'ятське Полісся і т. д.
Що таке етногенез? Етногенез східних слов'ян
Передбачається, що вони жили невеликими племенами, після першого тисячоліття стали об'єднуватися в більші утворення – племінні союзи. Поступово вони поділялися на західну і східну гілки, а з часом з'явилася і південна. Східних слов'ян часто називають антами. Вони жили поруч з племенами аварів, готовий, хазарів, печенігів, половців.
Всі ці племена мали значний вплив на етногенез східних слов'ян. Між ними нерідко траплялися війни, набіги. Хозарам навіть вдалося накласти на слов'ян данину. Дослідники не виключають того, що сучасні східнослов'янські народи, можливо, є нащадками від спільних шлюбів між слов'янами і східноєвропейськими племенами.

Теорії походження східних слов'ян

Існують різні гіпотези щодо походження і поширення слов'янських племен. Так, автохтонна теорія етногенезу повідомляє, що племена східних слов'ян не приходили з інших територій, а виникли в долинах Дніпра і Дністра. Згідно міграційної теорії, під час Великого переселення народів у III-VII століттях вони розселилися на території між Дніпром і Дністром, у східних долинах Дніпра. Пізніше частина з них поширилася на території південної України, Південного Бугу та сучасної Молдови. Інша частина, зіткнувшись з варягами, зупинилася на північно-заході Росії і заснувала Великий Новгород, також зайняла територію Белоозера і Тверській області.
Що таке етногенез? Етногенез східних слов'ян
Існує й змішана теорія, яка передбачає, що міграція серед слов'ян відбувалася. Тільки переміщалися не всі, деякі залишалися на території історичної батьківщини, продовжуючи звичний спосіб життя.

Висновок

Що таке етногенез? Це процес зародження і формування народу. Хоча термін включає і подальший його розвиток. Вивчення етногенезу включає в себе дослідження мовних, культурних, історичних особливостей певного народу, його побут, географічне розміщення та переміщення протягом існування. Походження східних слов'ян поки залишає більше питань, ніж відповідей. Про формування оповідає безліч теорій, історичних і напівлегендарних документів, але єдиної думки в наукових колах немає.