Львів
C
» » Слабке підставу і сильна кислота при гідролізі солей

Слабке підставу і сильна кислота при гідролізі солей

Щоб зрозуміти, як протікає гідроліз солей в їх водних розчинах, для початку наведемо визначення даного процесу.

Визначення та особливості гідролізу

Даний процес передбачає хімічну дію іонів води з іонами солі, результаті утвориться слабку підставу (або кислота), а також змінюється реакція середовища. Будь-яка сіль може бути представлена як продукт хімічної взаємодії підстави і кислоти. В залежності від того, яка їх сила, виділяють кілька варіантів протікання процесу.
Слабке підставу і сильна кислота при гідролізі солей

Типи гідролізу

У хімії розглядається три різновиди протікання реакції між катіонами солі та води. Кожен процес здійснюється із зміною рН середовища, тому передбачається використання для визначення водневого показника різних видів індикаторів. Наприклад, для кислого середовища застосовують фіолетовий лакмус, для лужної реакції підійде фенолфталеїн. Проаналізуємо докладніше особливості кожного варіанта гідролізу. Сильні і слабкі основи можна визначити за таблицею розчинності, а силу кислот виявляємо по таблиці.
Слабке підставу і сильна кислота при гідролізі солейГідроліз по катиону

В якості прикладу такої солі розглянь хлорид заліза (2). Гідроксид заліза (2) - це слабке підставу, а соляна кислота є сильною. У процесі взаємодії з водою (гідролізу) відбувається утворення основної солі (гидроксохлорида заліза 2), а також утворюється соляна кислота. В розчині з'являється кисла середа, визначити її можна за допомогою синього лакмус (рН менше 7). При цьому сам гідроліз протікає по катиону, так як використано слабке підставу. Наведемо ще один приклад протікання гідролізу для описуваного випадку. Розглянемо сіль хлорид магнію. Магнію гідроксид - це слабке підставу, а соляна кислота – сильна. У процесі взаємодії з молекулами води хлорид магнію перетворюється в основну сіль (гидроксохлорид). Гідроксид магнію, формула якого в загальному вигляді представлена у вигляді М(ВІН) 2 , малорозчинний у воді, але сильна хлороводородная кислота надає розчину кисле середовище.


Слабке підставу і сильна кислота при гідролізі солей

Гідроліз по аніону

Наступний варіант гідролізу характерний для солі, яка утворена сильною основою (лугом) і слабкою кислотою. Як приклад для даного випадку розглянемо карбонат натрію. У даній солі є сильне підставу натрію, а також слабка вугільна кислота. Взаємодія з молекулами води, що протікає з утворенням кислої солі – гідрокарбонату натрію, тобто йде гідроліз по аніону. Крім того, в розчині утворюється гідроксид натрію, який надає розчину лужне середовище. Наведемо ще один приклад для даного випадку. Сульфіт калію - це сіль, утворена сильною основою – їдким калієм, а також слабкою сірчистої кислотою. У процесі взаємодії з водою (при гідролізі) відбувається утворення гідросульфіту калію (кислої солі) і гідроксиду калію (луги). Середовище в розчині буде лужна, підтвердити її можна за допомогою фенолфталеїну.
Слабке підставу і сильна кислота при гідролізі солей

Повний гідроліз

Сіль слабкої кислоти і слабкої основи піддається повному гідролізу. Спробуємо з'ясувати, в чому його особливість, і які продукти будуть утворюватися в результаті даної хімічної реакції.
Проаналізуємо гідроліз слабкої основи і слабкої кислоти на прикладі сульфіду алюмінію. Ця сіль утворена гідроксидом алюмінію, який є слабкою основою, а також слабкою сірководневої кислотою. При взаємодії з водою спостерігається повний гідроліз, в результаті якого утворюється газоподібний сірководень, а також у вигляді осаду гідроксид алюмінію. Така взаємодія протікає і по катиону, і по аніону, тому такий варіант гідролізу вважається повним. Також в якості прикладу взаємодії з даним типом солі з водою можна привести сульфід магнію. У складі даної солі є гідроксид магнію, формула його - Mg(OH)2. Це слабка підстава, нерозчинна у воді. Крім того, всередині сульфіду магнію є сірководнева кислота, що є слабкою. При взаємодії з водою відбувається повний гідроліз (за катиону і аніону), в результаті чого утворюється у вигляді осаду магнію гідроксид, а також у вигляді газу виділяється сірководень. Якщо розглядати гідроліз солі, яка утворена сильною кислотою і сильною основою, то слід зазначити, що він не протікає. Середовище в таких розчинах солей, як хлорид натрію, нітрат калію, залишається нейтральною.
Слабке підставу і сильна кислота при гідролізі солей

Висновок

Сильні і слабкі основи, кислоти, якими утворені солі, впливають на результат гідролізу, реакцію середовища в образующемся розчині. Подібні процеси широко поширені в природі. Гідроліз має особливе значення в хімічному перетворенні земної кори. У ній містяться сульфіди металів, малорозчинні у воді. По мірі їх гідролізу відбувається утворення сірководня, його викид в процесі вулканічної діяльності на поверхню землі. Силікатні породи при переході в гідроксиди, викликають поступове руйнування гірських порід. Наприклад, такий мінерал як малахіт, є продуктом гідролізу карбонатів міді. Інтенсивний процес гідролізу відбувається також і в Світовому океані. Гідрокарбонати магнію і кальцію, які виносяться водою, мають слабощелочной середовищем. В таких умовах відмінно протікає процес фотосинтезу в морських рослинах, інтенсивніше розвиваються морські організми. У нафти є домішки води і солей кальцію і магнію. В процесі нагрівання нафти, відбувається їх взаємодія з водяними парами. В ході гідролізу утворюється хлороводород, при взаємодії якого з металом, відбувається руйнування обладнання.