Львів
C
» » Головною особливістю водного середовища існування є Властивості водного середовища існування

Головною особливістю водного середовища існування є Властивості водного середовища існування

Вода здавна є не тільки необхідною умовою життя, але і середовищем існування багатьох організмів. Вона володіє рядом унікальних властивостей, про які ми розповімо в нашій статті.

Водна середа проживання: характеристика

У кожній середовищі проявляється дія ряду екологічних факторів - тих умов, в яких живуть популяції різних видів. Порівняно з наземно-повітряному, водна середа проживання (5 клас вивчає цю тему в курсі географії) характеризується високою щільністю і відчутними перепадами тиску. Її відмінною особливістю є невеликий вміст кисню. Водні тварини, які називаються гідробіонти, по-різному пристосувалися до життя в таких умовах.


Головною особливістю водного середовища існування є Властивості водного середовища існування

Екологічні групи гідробіонтів

Велика частина живих організмів зосереджена в товщі води Світового океану. Їх об'єднують у дві групи: планктонні і нектонние. До першої відносяться бактерії, синьо-зелені водорості, медузи, дрібні ракоподібні і т. п. Незважаючи на те що багато з них можуть самостійно плавати, вони не здатні протистояти сильним течіям. Тому переміщуються планктонні організми з струмом води. Пристосованість до водної середовищі проявляється у них у дрібних розмірах, невеликому питомій вазі та наявності характерних виростів. До нектонним організмів відносяться риби, головоногі молюски, водні ссавці. Вони не залежать від сили і напрямку течії і переміщаються у воді самостійно. Цьому сприяє обтічна форма їх тіла і добре розвинені плавці. Ще одну групу гідробіонтів являє перифетон. До нього відносяться водні мешканці, які прикріплюються до субстрату. Це губки, деякі водорості, коралові поліпи. На кордоні водної та наземно-повітряного середовища мешкає нейстон. В основному це комахи, які пов'язані з водною плівкою.


Головною особливістю водного середовища існування є Властивості водного середовища існування

Властивості водного середовища існування

Серед екологічних факторів водного середовища провідна роль належить температурного режиму й освітлення. Їх можна вважати обмежуючими. Так, максимальна глибина, на якій зустрічаються рослини становить близько 270 м. Саме там червоні водорості поглинають розсіяне світло. Глибше умов для здійснення фотосинтезу просто немає. Водна середовище проживання, характеристика якої вельми обширна, відрізняється ще і таким показником, як тиск. Завдяки його впливу тварини можуть жити тільки на певних глибинах.
Головною особливістю водного середовища існування є Властивості водного середовища існування

Температурний режим

Головною особливістю водного середовища існування є те, що порівняно з повітрям тут менше відчутні перепади температур. Приміром, у поверхневих океанічних шарах цей показник не перевищує 10-15 градусів вище нуля. А на глибині температура води постійна. Її нижня межа досягає -2 градусів за шкалою Цельсія. Такий температурний режим забезпечується високою питомою теплоємністю води.
Головною особливістю водного середовища існування є Властивості водного середовища існування

Освітленість водойм

Ще однією головною особливістю водного середовища існування є те, що з глибиною кількість сонячної енергії зменшується. Тому організми, життя яких залежить від цього показника не можуть мешкати на значних глибинах. Насамперед це стосується водоростей. Глибше 1500 м світло не проникає взагалі. Деякі ракоподібні, кишковопорожнинні, різні типи риби і молюски мають властивість біолюмінесценції. Ці глибоководні тварини самі виробляють світло шляхом окислення ліпідів. З допомогою таких сигналів вони спілкуються один з одним.
Головною особливістю водного середовища існування є Властивості водного середовища існування

Тиск води

Особливо сильно з зануренням відчувається підвищення тиску води. На 10-му цей показник зростає на атмосферу. Тому більшість тварин пристосовані лише до певної глибини і тиску. Приміром, кільчасті черви живуть тільки в приливно-відливної зоні, а латимерія опускається до 1000 м.
Головною особливістю водного середовища існування є Властивості водного середовища існування

Переміщення водних мас

Рух води може мати різний характер і причини. Так, зміна положення нашої планети по відношенню до Сонця і Місяці обумовлює наявність в морях і океанах припливів і відливів. Сила земного тяжіння і вплив вітру викликає протягом річках. Постійний рух води грає важливу роль у природі. Воно викликає міграційні переміщення різних груп гідробіонтів, джерел їжі і кисню, що особливо важливо. Справа в тому, що зміст цього життєважливої газу у воді в 20 разів нижче, ніж в наземно-повітряному середовищі. Звідки взагалі з'являється кисень у воді? Це відбувається завдяки дифузії і діяльності водоростей, які здійснюють фотосинтез. Оскільки їх кількість з глибиною зменшується, скорочується і концентрація кисню. У придонних шарах цей показник мінімальний і створює практично анаеробні умови. Головною особливістю водного середовища існування є і те, що концентрація кисню зменшується з підвищенням солоності і температури.

Показник солоності води

Всім відомо, що водойми бувають прісними і солоними. До останньої групи відносяться моря і океани. Показник солоності вимірюється в проміле. Це кількість твердих речовин, які знаходяться в 1 г води. Середня солоність Світового океану становить 35 проміле. Найнижчий показник мають моря, розташовані біля полюсів нашої планети. Це пов'язано з періодичним таненням айсбергів - величезних замерзлих брил прісної води. Найсолонішим на планеті є Мертве море. У ньому немає ні одного виду живих організмів. Його солоність наближається до 350 проміле. З хімічних елементів у воді переважає хлор, натрій і магній.
Отже, головною особливістю водного середовища існування є її висока щільність, в'язкість, низький показник перепаду температур. Життя організмів із збільшенням глибини обмежена кількістю сонячної енергії і кисню. Водні мешканці, які називаються гідробіонти, можуть переміщатися потоками води або рухатися самостійно. Для життя в даному середовищі у них існує ряд пристосувань: наявність зябрового дихання, плавників, обтічна форма тіла, невелика відносна маса тіла, наявність характерних виростів.