Львів
C
» » Види розчинів. Види концентрації розчинів

Види розчинів. Види концентрації розчинів

Розчини – це складається з двох або більше речовин однорідна маса або суміш, в якій одна речовина виступає в якості розчинника, а інше – як розчиняються частинок. Існує дві теорії трактування походження розчинів: хімічна, основоположником якої є Менделєєв Д. І., і фізична, запропонована німецьким і швейцарським фізиками Оствальдом і Аррениусом. Згідно трактуванню Менделєєва, компоненти розчинника і растворяемого речовини стають учасниками хімічної реакції з утворенням нестійких сполук цих компонентів або часток.


Фізична ж теорія заперечує хімічна взаємодія між молекулами розчинюючого і растворяемого речовини, пояснюючи процес утворення розчинів як рівномірний розподіл частинок (молекул, іонів) між частинками розчинника растворяемой субстанції внаслідок фізичного явища, що називається дифузією.

Класифікація розчинів за різними критеріями

На сьогодні немає єдиної системи класифікації розчинів, однак умовно види розчинів можна згрупувати по найбільш значущим критеріям, а саме: I) За агрегатним станом виділяють: тверді, газоподібні й рідкі розчини. II) За розмірами частинок розчиненої речовини: колоїдні та істинні. III) За ступенем концентрації частинок розчиненої речовини в розчині: насичені, ненасичені, концентровані, розбавлені. IV) По здатності проводити електричний струм: електроліти і неэлектролити. V) За призначенням і області застосування: хімічні, медичні, будівельні, спеціальні розчини та ін.

Види розчинів за агрегатним станом

Класифікація розчинів за агрегатним станом розчинника наводиться в широкому розумінні значення цього терміна. Прийнято вважати розчинами рідкі субстанції (причому в якості растворяемого речовини може виступати як рідкі, так і тверді елемент), проте якщо врахувати той факт, що розчин – це гомогенна система з двох або декількох речовин, то цілком логічно визнати також і тверді розчини та газоподібні. Твердими розчинами прийнято вважати суміші, наприклад, декількох металів, більше відомих у побуті як сплави. Газоподібні види розчинів – це суміші декількох газів, приклад – навколишній нас повітря, який представлений у вигляді сполуки кисню, азоту та вуглекислого газу.


Види розчинів. Види концентрації розчинів

Розчини за розміром розчинених частинок

Види розчинів за розміром розчинених частинок включають справжні (звичайні) розчини і колоїдні системи. В істинних розчинах растворяемое речовина розпадається на дрібні молекули або атоми, за розмірами наближені до молекул розчинника. При цьому справжні види розчинів зберігають первинні властивості розчинника, лише злегка перетворюючи його під дією фізико-хімічних властивостей доданого до нього елемента. Наприклад: при розчиненні кухонної солі або цукру у воді вода залишається в тому ж агрегатному стані і тієї ж консистенції, практично такого ж кольору, змінюється тільки її смак.
Види розчинів. Види концентрації розчинів
Колоїдні розчини відрізняються від звичайних тим, що додається компонент розпадається не повністю, зберігаючи складні молекули і з'єднання, розміри яких значно перевищують частинки розчинника, перевершуючи значення 1 нанометра.

Види концентрації розчинів

В одне і те ж кількість розчинника можна додати різну кількість растворяемого елемента, на виході матимемо розчини з різною концентрацією. Перелічимо основні з них:
 • Насичені розчини характеризуються ступенем розчинності речовини, при якій розчиняється компонент під впливом постійної величини температури і тиску більше не розпадається на атоми і молекули та розчин досягає фазового рівноваги. Насичені розчини також умовно можна розділити на концентровані, в яких масова частка розчиненого компонента порівнянна з розчинником, і на розбавлені, де розчиненої речовини в кілька разів менше розчинника.
 • Ненасичені – це ті розчини, в яких растворяемое речовина ще може розпадатися на дрібні частинки.
 • Пересичені розчини виходять тоді, коли змінюються параметри впливаючих чинників (температура, тиск), в результаті чого триває процес "дроблення" розчиненої речовини, його стає більше, ніж було при нормальних (звичайних) умовах.
 • Електроліти і неэлектролити

  Деякі речовини в розчинах розпадаються на іони, здатні проводити електричний струм. Такі гомогенні системи називаються електролітами. У цю групу входять кислоти, більшість солей. А розчини, що не проводять електричний струм, прийнято називати неелектролітами (майже всі органічні сполуки).
  Види розчинів. Види концентрації розчинів

  Групи розчинів за призначенням

  Розчини незамінні у всіх галузях народного господарства, специфіка яких створила такі види спеціальних розчинів, як медичні, будівельні, хімічні та інші. Медичні розчини – це сукупність засобів у формі мазей, суспензій, мікстур, розчинів для інфузій та ін'єкцій та інших лікарських форм, що застосовуються в медичних цілях для лікування і профілактики різних захворювань.
  Види розчинів. Види концентрації розчинів
  Види хімічних розчинів включають в себе безліч гомогенних сполук, що використовуються в хімічних реакціях: кислоти, солі. Ці розчини можуть бути органічного або неорганічного походження, водні (морська вода) або безводні (на основі бензолу, ацетону тощо), рідкі (горілка) або тверді (латунь). Вони знайшли своє застосування в самих різних галузях національного господарства: хімічна, харчова, текстильна промисловість.
  Види будівельних розчинів відрізняються в'язкою і густою консистенцією, із-за чого їм більше підходить назва суміші.
  Види розчинів. Види концентрації розчинів
  Завдяки своїй здатності швидко тверднути вони з успіхом застосовуються в якості в'яжучого матеріалу для кладки стін, стель, несучих конструкцій, а також для оздоблювальних робіт. Являють собою водні розчини, найчастіше трикомпонентні (розчинник, цемент різних маркувань, заповнювач), де в якості наповнювача використовується пісок, глина, щебінь, вапно, гіпс та інші будівельні матеріали.