» » Морфологія у біології: значення поняття

Морфологія у біології: значення поняття

Ще з дитинства кожному з нас відомо, що морфологія є найважливішим розділом граматики. Однак це поняття має ще одне значення. Що таке морфологія в біології? Про це ви дізнаєтеся з нашої статті.

Морфологія в біології

Біологія є комплексною наукою про життя. Вона включає цілий ряд дисциплін. Одна з них - морфологія. У біології це наука про будову організмів. Автор цього поняття - всесвітньо відомий поет і природодослідник з Німеччини Йоганн Вольфганг Гете. Його численні праці стосуються вивчення зовнішніх особливостей рослин, порівняльної анатомії, поняття про гомологічних органах і метаморфози.


Продовжив вивчення цього поняття і його еволюційне значення російський академік Олексій Миколайович Северцов. Він є засновником морфології тварин. На основі порівняльно-ембріологічних методу вчений створив гіпотезу походження хребетних і навів цілий ряд її доказів. Разом зі своїм учнем Іваном Івановичем Щмальгаузеном він також запропонував поняття морфологічного прогресу і регресу як факторів еволюції.
Морфологія у біології: значення поняття

Ендономия

Морфологія, як біологічна дисципліна, що включає два основних напрямки. Перше з них вивчає особливості зовнішньої будови. Точніше пояснити, що вивчає морфологія в біології, можна так: відмінні риси різних організмів. До них відносяться форма, розмір, колір, кількість структур, що входять до складу організму. Морфологічний критерій є одним з факторів, що визначають видову приналежність. Тривалий час він взагалі залишався єдиним. Але подальші дослідження переконали вчених у часткової недостовірності цього критерію. Приміром, у природі існує достатня кількість тварин, для яких характерний статевий диморфізм. Це явище полягає в тому, що самці і самки одного виду значно відрізняються один від одного за зовнішніми ознаками. До них відносяться павичі, фазани, кури та півні, гуппі риби.


Морфологія у біології: значення поняття

Анатомія

Другий розділ, який включає морфологія в біології, що вивчає внутрішню будову організмів. Він називається анатомія. Це напрямок морфології розглядає будову на рівнях організації, які знаходяться вище клітинного. До них відносяться тканинний і організменний. Основним напрямком даної науки є анатомія рослин, тварин і людини. На різних етапах зародкового розвитку вчені також вивчають внутрішню будову організмів різних систематичних груп, зіставляючи їх. Це дозволило сформулювати поняття гомо - і аналогічних органів. Прикладами перших є передні кінцівки птахів і кита. У пернатих вони перетворені в крила, а водні ссавці використовують їх як ласти. Проте походження у цих структур єдине. Існування таких органів свідчить про наявність єдиного предка у тварин, які їх мають. Аналогіями називають частини тіла, які мають подібні функції, але різне походження. Їх прикладами є крила птахів і комах. У перших це видозмінені передні кінцівки. А ось крила комах являють собою похідні покривів. Наявність гомологічних органів свідчить про здатність різних організмів пристосовуватися до єдиних умов існування.
Морфологія у біології: значення поняття

Загальна морфологія

В науці часто можна зустріти поняття "загальна морфологія". Цей розділ вивчає характерні відмітні особливості організму або цілого таксону. Наприклад, всі представники типу Членистоногі мають сегментовані кінцівки. А на підставі кількості ходильні ніг їх вже можна об'єднати в класи. Так, у павукоподібних їх чотири пари, а у комах - три. Отже, морфологія в біології - це дисципліна, яка вивчає тільки будову організмів. Вона не зачіпає особливості і умови фізіологічних процесів. Залежно від предмета дослідження розрізняють эндономию, анатомію і загальну морфологію.