Львів
C
» » Як рельєф Землі змінюється у часі? Основні форми рельєфу земної

Як рельєф Землі змінюється у часі? Основні форми рельєфу земної

Рельєф нашої планети вражає своїм різноманіттям і непорушним величчю. Широкі рівнини, глибокі річкові долини і гострі шпилі найвищих вершин – все це, здавалося б, прикрашало і буде прикрашати наш світ завжди. Але це зовсім не так. Насправді рельєф Землі змінюється. Але щоб помітити ці зміни, недостатньо і декількох тисяч років. Що вже говорити про життя звичайної людини. Розвиток земної поверхні – це складний і багатогранний процес, який триває вже кілька мільярдів років. Отже, чому і як рельєф Землі змінюється під часу? І що лежить в основі цих змін?


Рельєф – це

Цей науковий термін походить від латинського слова relevo, що означає «піднімаю вгору». У геоморфології під ним мають на увазі сукупність всіх існуючих нерівностей земної поверхні.
Як рельєф Землі змінюється у часі? Основні форми рельєфу земної
Серед ключових елементів рельєфу виділяється три: крапка (наприклад, гірська вершина), лінія (наприклад, вододіл) і поверхню (наприклад, плато). Ця градація дуже схожа з виділенням основних фігур у геометрії. Рельєф може бути різним: гірських, рівнинним або горбистим. Він представлений найрізноманітнішими формами, які можуть відрізнятися один від одного не лише своїм зовнішнім виглядом, але і походженням, віком. В географічній оболонці нашої планети рельєф відіграє вкрай важливу роль. Насамперед, він є основою будь-якого природно-територіального комплексу, подібно фундаменту житлового будинку. Крім цього, він бере безпосередню участь у перерозподілі вологи з поверхні Землі, а також бере участь у формуванні клімату.


Як змінюється рельєф Землі? І які його форми відомі сучасним ученим? Про це піде мова далі.

Рельєф Землі: основні форми і вік рельєфних форм

Форма рельєфу – фундаментальна одиниця в геоморфологічної науки. Якщо говорити простими словами, то це конкретна нерівність земної поверхні, яка може бути простою або складною, позитивною або негативною, опуклою або увігнутою.
Як рельєф Землі змінюється у часі? Основні форми рельєфу земної
До основних належать такі форми рельєфу земної: гора, улоговина, лощина, хребет, сідловина, яр, каньйон, плато, долина та інші. За своїм генезисом (походженням) вони можуть бути тектонічними, ерозійними, еоловими, карстовими, антропогенними і т. д. За масштабом прийнято виділяти планетарні, мега-, макро-, мезо-, мікро - і наноформи рельєфу. До планетарним (найбільшим) відносяться материки й океанічне ложе, геосинкліналі та серединно-океанічні хребти. Однією з головних завдань вчених-геоморфологов є визначення віку тих чи інших форм рельєфу. Причому цей вік може бути як абсолютним, так і відносним. У першому випадку він визначається за допомогою спеціальної геохронологічної шкали. У другому випадку його встановлюють щодо віку якій-небудь іншій поверхні (тут доречно застосовувати слова «молодше» або «давнє»). Відомий дослідник рельєфу Ст. Девіс порівнював процес його формування з людським життям. Відповідно, він виділяв чотири стадії розвитку будь-якої форми рельєфу:
 • дитинство;
 • юність;
 • зрілість;
 • дряхлість.
 • Як і чому рельєф Землі змінюється у часі?

  У нашому світі ніщо не вічно і не статично. Точно так само і рельєф Землі змінюється з плином часу. Ось тільки помітити ці зміни практично неможливо, адже вони тривають сотні тисяч років. Правда, вони проявляються у землетрусів, вулканічної діяльності та інших земних явищах, які ми звикли називати катаклізмами.
  Головні першопричини рельефообразования (як, втім, і будь-яких інших процесів на нашій планеті) – це енергія Сонця, Землі, а також космосу. Зміна рельєфу Землі відбувається постійно. І в основі будь-яких таких змін лежать всього два процеси: денудація й акумуляція. Ці процеси дуже тісно взаємопов'язані, подібно відомому принципу «інь-янь» у давньокитайській філософії. Акумуляція – це процес накопичення пухкого геологічного матеріалу на суші або на дні водойм. У свою чергу денудація – це процес руйнування та перенесення зруйнованих фрагментів гірських порід на інші ділянки земної поверхні. І якщо акумуляція прагне накопичити геологічний матеріал, то денудація намагається її зруйнувати.
  Як рельєф Землі змінюється у часі? Основні форми рельєфу земної

  Головні фактори рельефообразования

  Малюнок земної поверхні формується внаслідок постійної взаємодії ендогенних (внутрішніх) та екзогенних (зовнішніх) сил Землі. Якщо порівнювати процес рельефообразования з будівництвом будівлі, то тоді ендогенні сили можна назвати «будівельниками», а екзогенні сили – «скульпторами» земного рельєфу. До внутрішніх (ендогенних) силам Землі відносять вулканізм, землетруси і рухи земної кори. До зовнішніх (екзогенних) – роботу вітру, текучої води, льодовиків і т. д. Останні сили займаються своєрідним оформленням рельєфних форм, іноді надаючи їм химерні обриси.
  Як рельєф Землі змінюється у часі? Основні форми рельєфу земної
  В цілому геоморфологи виділяють чотири чинники рельефообразования:
 • внутрішня енергія Землі;
 • всесвітня сила тяжіння ;
 • сонячна енергія;
 • енергія космосу.