» » Економічний університет Мінська: спеціальністю, прохідний бал

Економічний університет Мінська: спеціальністю, прохідний бал

Економіст, менеджер, маркетолог, юрист – це частина професій, які вважаються в даний час престижними та популярними. Багато абітурієнти вибирають їх, але при цьому не можуть визначитися з вузом. Аналізуючи освітні організації Мінська, рекомендується звернути свою увагу на Білоруський державний економічний університет. Це навчальний заклад вважається провідним вузом країни, що працюють в сфері підготовки кадрів у галузі економіки, юриспруденції та управління.

Отримання середньої спеціальної освіти

Білоруський державний економічний університет (Мінськ) надає широкий перелік освітніх послуг. У їх список входить середня спеціальна освіта. Вуз має право готувати студентів, так як має сертифікат про державну акредитацію. У цьому документі перераховано кілька спеціальностей, пов'язаних з такими сферами:


 • правознавство;
 • виготовлення продукції та організаційні моменти в громадському харчуванні;
 • ведення бухгалтерського обліку, контроль і аналіз;
 • комерційна діяльність;
 • організація виробництва і економіка.
 • Сертифікат, виданий економічному університету Мінська, набув чинності в 2015 році. Документ буде дійсним до кінця грудня 2020 року. Коли термін закінчиться, освітня організація пройде процедуру державної акредитації закладу освіти за спеціальностями.
  Економічний університет Мінська: спеціальністю, прохідний бал

  Новогрудский торговельно-економічний коледж

  У розглянутого навчального закладу кілька філій. Один з них – це коледж, білоруський торгово-економічний. Університет (Мінськ) запрошує абітурієнтів вступати сюди. Адреса коледжу – р. Новогрудок, вулиця Міцкевича, 15. Дане заклад освіти веде свою діяльність з 1947 року.


  В Новогрудському торговельно-економічному коледжі 3 відділення (комерційний, економічний і заочне). Є 26 навчальних кабінетів і лабораторій, бібліотека з 2 читальними залами, кілька спортивних залів (басейн, гімнастичний, ігровий).

  Мінський фінансово-економічний коледж

  Є ще одна філія – коледж фінансово-економічний. Університет (Мінськ) пропонує людям, охочим отримати середня спеціальна освіта, вступати сюди. Розташований навчальний заклад у столиці Білорусі. Адреса – вулиця Червона, 17. Структура коледжу включає в себе 3 відділення, на яких реалізується освітній процес на очній формі:
 • фінансів;
 • маркетингу, економіки та бухгалтерського обліку;
 • банківської справи.
 • Економічний університет Мінська: спеціальністю, прохідний бал

  Економічний університет в Мінську: бакалаврату спеціальності

  В економічному університеті Мінська великий вибір напрямку підготовки на бакалавраті. Підтвердженням цьому служить сертифікат про державну акредитацію, який містить в собі наступний список:
 • «Лінгвістичне забезпечення міжкультурних комунікацій».
 • «Соціологія».
 • «Психологія».
 • «Політологія».
 • «Правознавство».
 • «Економіка».
 • «Товарознавство та експертиза товарів».
 • «Світова економіка».
 • «Державне управління».
 • «Фінанси і кредит».
 • «Статистика».
 • «Аудит і ревізія».
 • «Маркетинг».
 • «Менеджмент».
 • «Економічна кібернетика» та ін.
 • Цей сертифікат отримав Білоруський економічний університет (Мінськ) в 2013 році. Документ буде дійсним до лютого 2018 року. Також варто відзначити, що у внз є ще один сертифікат. Він був отриманий в 2016 році. В даному документі повідомляється, що Білоруський економічний університет акредитований за таким напрямом бакалаврату, як «Товарознавство і торговельне підприємництво».
  Економічний університет Мінська: спеціальністю, прохідний бал

  Вибір спеціальності

  Кожен абітурієнт після знайомства зі списком спеціальностей, наявних в економічному університеті Мінська, відчуває труднощі з вибором. Якщо проаналізувати результати приймальної кампанії 2016 року, то можна виділити декілька напрямів підготовки, на яких був найбільший конкурс (на бюджетні місця):
 • «Товарознавство та експертиза товарів» – 393 чол. на місце.
 • «Бухгалтерський облік, аудит і аналіз в бюджетних організаціях)» – 36 чол. на місце.
 • «Політологія» – 34 особи на місце.
 • Найменший конкурс економічний університет (Мінськ) зафіксував на наступних напрямах підготовки:
 • «Національна економіка» – 125 чол. на місце.
 • «Фінанси і кредит» – 126 чол. на місце.
 • «Товарознавство та експертиза товарів»

  На цьому напрямку бакалаврату вивчаються різні дисципліни. Студенти отримують необхідні економічні знання, знайомляться з бухгалтерським обліком і статистикою. Основні предмети у навчальному плані – теоретичні основи товарознавства, товарна експертиза, товарознавство та експертиза однорідних товарних груп і т. д. Тривалість навчання на «Товарознавстві та експертизи товарів» в Білоруському економічному університеті становить 4 роки. За цей період студенти внз 4 рази проходять практику. Перша з них спрямована на знайомство учнів з їх майбутньою роботою, основними обов'язками. Друга і третя практики є виробничими. Заключна практика необхідна для написання дипломної роботи.
  Економічний університет Мінська: спеціальністю, прохідний бал

  Бухгалтерський облік, аудит і аналіз в бюджетних організаціях)

  У всіх існуючих підприємствах, організаціях є один або кілька бухгалтерів. Саме тому настільки затребувана в економічному університеті Мінська напрям підготовки «Бухгалтерський облік, аудит і аналіз в бюджетних організаціях)». На ньому студенти проходять спеціальні предмети: національну економіку Білорусі, оподаткування та податки, бухгалтерський фінансовий облік в бюджетних організаціях, комплексний аналіз їх господарської діяльності і т. д. Випускники, які закінчили економічний університет (Мінськ) та здобули вищу освіту за цим напрямом, при влаштуванні на роботу по спеціальності займаються такою діяльністю:
 • організовують і ведуть бухгалтерський облік в організації, враховуючи закони і використовуючи необхідні програми;
 • складають проміжну і річну звітність;
 • виконують основні контрольно-ревізійні дії при перевірці фінансово-господарської діяльності.
 • Економічний університет Мінська: спеціальністю, прохідний бал

  Політологія

  Затребувана в даний час професія політолога. Ті люди, які отримують її, орієнтуються в політичних подіях Білорусі та інших країн, складають різні прогнози. В економічному університеті Мінська є такий напрямок підготовки на бакалавраті. Студенти вивчають чимало цікавих дисциплін:
 • національну економіку та зовнішню політику Білорусі;
 • місцеву владу в країні та іноземних державах;
 • теорію міжнародних відносин;
 • теорію політики;
 • політичну культуру та ідеологію;
 • теорію державного управління.
 • Після завершення навчання випускники влаштовуються в молодіжні організації, структури державної влади, засоби масової інформації, бізнес-компанії. Заробітна плата фахівців залежить від того, в яку організацію чи структуру вони влаштувалися, яку посаду отримали.

  Національна економіка

  «Національна економіка» – напрям, на якому був маленький конкурс у 2016 році (порівняно з іншими спеціальностями). Проте воно є перспективним. Абітурієнтам, що надійшли в економічний університет (Мінськ) на цей напрямок, належить вивчати економічну теорію, мікро - і макроекономіку, соціально-економічну статистику, національну економіку Білорусі, регіональну економіку, аналіз факторів економічного зростання. Після завершення навчання випускники можуть:
 • розробляти плани розвитку компаній і наявних у їх складі підрозділів;
 • проводити прогнозні та планові розрахунки;
 • готувати та обґрунтовувати пропозиції щодо вдосконалення організаційних форм управління;
 • аналізувати важливі проблеми соціально-економічного розвитку та проводити в цій галузі наукові дослідження.
 • Економічний університет Мінська: спеціальністю, прохідний бал

  Фінанси і кредит

  Це ще один напрям, для якого в 2016 році був характерний маленький конкурс. На ньому студенти вивчають макро-, мікроекономіку, вищу математику, національну економіку Білорусі, грошовий обіг і кредит, державний бюджет, фінанси, оподаткування та податки. Люди, які закінчили економічний університет (Мінськ) і отримали диплом за напрямом «Фінанси і кредит», можуть:
 • планувати фінансову діяльність компанії;
 • прогнозувати процеси в області кредитних, фінансових і грошових відносин;
 • управляти економічними процесами, підрозділами фінансово-кредитної сфери.
 • Економічний університет Мінська: спеціальністю, прохідний бал

  Економічний університет в Мінську: прохідний бал

  Для багатьох вступників, які тільки починають вивчати умови прийому в економічний університет, незрозумілий такий термін, як «прохідні бали». Так, у вузі, як і у всіх інших установах освіти, позначається сума балів останнього по рейтингу абітурієнта. Прохідні бали показують приблизні результати, яких потрібно досягти, щоб потрапити на бюджетні або платні місця. Абітурієнтам, які вступають в 2017 році, буде корисно дізнатися прохідні бали 2016 року. З ними можна ознайомитися в приймальній комісії або на офіційному сайті економічного університету. Нижче представлена таблиця, побудована за статистичною інформацією, яку зібрав економічний університет в Мінську. Прохідний бал 2016 року вказаний для декількох напрямів підготовки. Прохідні бали за 2016 рік

  Напрям підготовки  Бюджетна форма навчання  Платна форма навчання, денне відділення  «Політологія»  296  172  «Бухгалтерський облік, аудит і аналіз в банках»  296  156  «Національна економіка»  286  139  «Фінанси і кредит»  293  148  «Соціологія»  297  174  «Психологія»  184  95  «Світова економіка»  339  222  «Правознавство»  338  288  «Лінгвістичне забезпечення міжкультурних комунікацій»  357  221

  Білоруський економічний університет – це великий навчальний заклад, в якому готуються фахівці економічного профілю для різних галузей народного господарства. Установа освіти, ведучи свою діяльність, враховує вимоги часу. Саме тому у вузі вдосконалюється освітній процес, з'являються нові спеціальності, створюються нові кафедри. Таким чином, коледжі (Мінський фінансово-економічний і Новогрудский торговельно-економічний), університет в Мінську – правильний вибір абітурієнтів, які вирішили свою майбутню життя пов'язати з економікою, політикою, управлінням.