Львів
C
» » Країна - це Суть та визначення поняття

Країна - це Суть та визначення поняття

Як правило, країною ми називаємо певну територію. Але країна – це термін, який використовується не тільки в політичній сфері. Він також відноситься до культури, історії та фізичної географії. Що таке країна? Чим вона відрізняється від держави?

Географічне поняття

Країна – це територія, місцевість, яка володіє певними історичними, культурними, політичними та фізико-географічними особливостями. Її кордони можуть бути розмитими або строго фіксованими. В географії існує поняття «природна країна». Це ділянка Землі, материка, для якого характерна загальна геологічна структура і макрорельеф. Такий поділ не враховує географічні пояси і зони, а також політичні кордони держав. Воно ділить всю сушу на області з однорідною будовою і ландшафтом.


Країна - це Суть та визначення поняття
Фізико-географічних країн дуже багато. Тільки в Росії їх налічується тринадцять. Всередині кожної з них виділяють більш маленькі території – області (у Росії - 71). Природного країною є Урал, Фенноскандия, Острівна Арктика, Середня Сибір і т. д.

Історико-культурне поняття

Історико-культурна країна – це місцевість, в межах якої проживає населення зі схожими культурними та побутовими особливостями. Вони складаються під впливом загальних соціальних, історичних та економічних факторів і не завжди усвідомлюються самим населенням. В якості синоніму культурно-історичної країни часто використовують термін «область». Жителі такої території володіють схожими традиціями, одягом, релігійними уявленнями, народною творчістю, матеріальною культурою.


Народи, що проживають в межах однієї ІК області, в певний момент історії проходили загальний шлях розвитку, що знайшло відображення в їх культурі. Серед великих областей виділяють Західну Європу, Південну Азію, Латинську Америку і т. д.
Країна - це Суть та визначення поняття
Звичайно, у місцевого населення існує і маса відмінностей і своїх індивідуальних особливостей. Тому всередині областей існує поділ на більш вузькі одиниці. Наприклад, у Північній Європі є Скандинавія, Прибалтика; у Західній – Бенілюкс, Галію і т. д.

Країна і держава

У політичному сенсі країна може означати держава. Дуже часто поняття використовують як синоніми та означають конкретну територію. Однак у широкому розумінні їх значення відрізняються. Держава зазвичай розуміється як структура влади, система правління, яка закріпилася на фіксованій території. Термін застосовують у значенні певної організації суспільства, яка володіє своїми механізмами і принципами для здійснення контролю над територією. Країна – це більш ємне поняття, яке включає не тільки апарат влади, але й соціально-економічні і культурно-історичні особливості. Термін "країна" використовується більше по відношенню до народу, який проживає в ній і володіє подібними рисами менталітету, мови і т. д.