Львів
C
» » Види реформ - прогресивні та регресивні: приклади

Види реформ - прогресивні та регресивні: приклади

Сьогодні практично кожна людина щодня стикається з поняттям «реформа». Це вже стало звичним слово звучить з вуст політичних діячів, радіо і телеведучих, а також постійно фігурує в книгах, засобах масової інформації та в інших джерелах. Що ж це поняття позначає і якими бувають його види?

Суть поняття

Слово «реформа» походить від латинського «reformare», що позначає «перетворювати». Позначає це поняття зміну або перетворення будь-якого суспільного процесу або об'єкта, сфери суспільного життя. Залежно від характеру впливу на історичний розвиток.


З урахуванням сфер, на які поширюються зміни, розділяють різні види реформ. Загалом, це явище в будь-якому його вигляді і прояві є необхідним процесом розвитку соціуму та держави, навіть якщо його негативні наслідки. Слід також зазначити, що реформа – це, як правило, процес, що відбувається всередині певної країни, її політичного, соціального чи економічного устрою.

Слід в історії

За своїм впливом на хід історії і розвитку країни розрізняють наступні види реформ:
 • Прогресивні – ці зміни тягнуть за собою вдосконалення, поліпшення будь-якої сфери життя або цілої системи. Наприклад, скасування кріпосного права спричинила за собою істотне поліпшення життя широких мас населення. Прогресивні реформи позитивно впливають на розвиток економіки, рівня життя або соціального забезпечення, а також на інші показники в залежності від сфери їх проведення.
 • Види реформ - прогресивні та регресивні: приклади • Регресивні – перетворення, які тягнуть за собою погіршення роботи систем і структур, зниження рівня життя або інші негативні наслідки в соціумі. Наприклад, введення високої ставки оподаткування може призвести до скорочення виробництв, переходу економіки в так звану «тіньову діяльність», погіршення рівня життя населення.
 • Регресивні реформи можуть перерости в народні заворушення, бунти, страйки. Але, незважаючи на всі свої негативні наслідки, такі заходи іноді є вимушеними і згодом дають позитивний результат. Наприклад, збільшення зборів або податків з метою посилення соціального захисту населення спочатку викличуть масу народного обурення, але коли система запрацює повністю і народ відчує на собі позитивні сторони перетворень, хвилювання припиняться, і оновлення позитивно вплинуть на рівень життя громадян.
  Види реформ - прогресивні та регресивні: приклади

  Напрямки

  Види реформ за сферами їх застосування дуже великі. Політичні спрямовані на зміни у конкретній сфері. Наприклад, перетворення виборчої системи або структури управління країною. Економічні тягнуть за собою зміни господарської діяльності країни чи зовнішньоекономічних відносин. Соціальні проводяться з метою внести зміни в життя широких народних мас. Це узагальнені поняття, які можуть включати в себе безліч більш конкретних перетворень. Ось кілька прикладів:
 • Конституційна реформа – внесення змін в самий головний документ країни, який передбачає зміни в структурі влади або основні принципи її діяльності. Відноситься до політичної сфери.
 • Види реформ - прогресивні та регресивні: приклади

 • Аграрна реформа – перетворення сільськогосподарської діяльності країни. Може являти собою підтримку державою даного сектора економіки або, навпаки, посилення вимог та правил. Відноситься до економічної сфери.
 • Освітня реформа – зміни системи навчання. Може стосуватися як вищих структур управління системою (принципи роботи міністерства освіти), так і конкретних напрямів (дитячі дошкільні заклади, школи, університети, коледжі тощо). Відноситься до соціальної сфери.
 • Яскравий приклад з вітчизняної історії

  Економічні реформи Хрущова проведені в 50-60-ті роки минулого століття мали величезний вплив на подальший розвиток як країни в цілому, так і окремих її регіонів. Найважливішим нововведенням стало поділ всієї території на економічні адміністративні райони зі своїми місцевими органами управління, які наділені досить широкими повноваженнями. Також до важливих змін можна віднести і сокрушення культу особистості Сталіна, що дало поштовх для нового погляду на свою країну і на весь світ в цілому, а також викликало чималий інтерес світової громадськості. Але це було лише початок змін, за якими послідували і інші не менш значущі. Наприклад, аграрна реформа була спрямована на освоєння нових земель і територій, обробка їх і пристосування під потреби сільського господарства. Ці дії дали свої важливі результати: збільшення врожаїв, розвиток галузей, суміжних з аграрним комплексом та ін. Економічні реформи Хрущова охоплювали і розвиток наукового потенціалу та розширення виробничих потужностей країни та багато-багато іншого. Вони залишили дуже значимий слід і суттєво підняли рівень життя громадян, хоча мали не тільки позитивні наслідки.
  Види реформ - прогресивні та регресивні: приклади

  Зарубіжні приклади

  Види соціальних реформ обчислюються десятками, та прикладів їх проведення теж величезна кількість. Одними з найбільш яскравих змін в новітній історії є ті, що були проведені в Грузії.
  За досить короткий проміжок часу був скорочений державний апарат, спрощені процедури реєстрації та ведення бізнесу, повністю перебудовано системи соціального забезпечення і охорони здоров'я. У результаті цих реформ Грузія дала відмінні показники по боротьбі з корупцією, показала зростання економіки і суттєве покращення рівня життя населення.
  Види реформ - прогресивні та регресивні: приклади

  Особливий вид

  Для оздоровлення системи, стабілізації курсу або в перехідні періоди під час впровадження інших змін державою часто використовується такий захід, як проведення грошової реформи. За допомогою цього інструменту можна домогтися стримування інфляції та подолання негативних наслідків спаду економіки. Найбільш зрозумілими і знайомими широким масам прикладами грошової реформи є деномінація (укрупнення грошових одиниць без заміни їх найменування), нуллификация (повне «перезавантаження системи» - введення нової грошової одиниці замість старої) і девальвація (зниження курсу вітчизняної валюти щодо грошових одиниць інших країн).
  Види реформ - прогресивні та регресивні: приклади

  Наступний крок

  Підводячи підсумок, варто відзначити важливий момент, що практично всі види реформ, якщо їх наслідки чинять негативний вплив на життя людей, неминуче призводять до більш рішучого і стрімкого впровадження змін. Це явище називають революцією. Оскільки такі зміни ініційовані не державою, а народом, і часто не мають чітких цілей, а є лише результатом протесту, то і наслідки їх можуть бути непередбачувані.