Львів
C
» » Метрологія - що таке? Основні поняття метрології

Метрологія - що таке? Основні поняття метрології

Без вимірювальних засобів і методів їх застосування науково-технічний прогрес був би неможливий. В сучасному світі люди не обходяться без них навіть у побуті. Тому настільки великий пласт знань не міг бути не систематизований і сформований повноцінний науковий напрям. Як саме для визначення цього напряму використовується поняття «метрологія». Що таке вимірювальні засоби з точки зору наукового знання? Можна сказати, це предмет дослідження, але діяльність фахівців у даній сфері обов'язково має і практичний характер.


Метрологія - що таке? Основні поняття метрології

Поняття метрології

У загальному уявленні метрологію часто розглядають як сукупність наукових знань про засоби, методи і засоби вимірювання, в яку також входить поняття їх єдності. Для регулювання практичного застосування цих знань існує федеральне агентство з метрології, яке технічно управляє майном у сфері метрології. Як бачимо, центральне місце в понятті метрології займає вимірювання. У цьому контексті вимір означає отримання відомостей про предмет дослідження – зокрема інформації про властивості та характеристики. Обов'язковою умовою є саме досвідчений шлях отримання цих знань із застосуванням метрологічного інструментарію. Також слід враховувати, що метрологія, стандартизація і сертифікація тісно взаємопов'язані і тільки в комплексі можуть дати практично цінну інформацію. Так, якщо метрологія займається питаннями розробки методів вимірювання, то стандартизація встановлює єдині форми і правила для застосування цих методів, а також для реєстрації характеристик об'єктів у відповідності з заданими нормативами. Що стосується сертифікації, то вона ставить метою визначення відповідності об'єкта, що досліджується тим чи іншим параметрам, закладеним стандартами.


Цілі і завдання метрології

Метрологія - що таке? Основні поняття метрології
Перед метрологією варто кілька важливих завдань, які знаходяться в трьох областях – теоретичної, законодавчої та практичної. По мірі розвитку наукового знання мети з різних напрямків взаємно доповнюються і коригуються, але в цілому завдання метрології можна представити так:
 • Формування систем одиниць вимірювання характеристик.
 • Розробка загального теоретичного знання про вимірах.
 • Стандартизація методів вимірювання.
 • Затвердження еталонів методів вимірювання, перевірочних заходів і технічних засобів.
 • Вивчення системи заходів в контексті історичної перспективи.
 • Єдність вимірювань

  Метрологія - що таке? Основні поняття метрології
  Базовим рівнем стандартизації є єдність вимірювань. Це означає, що результати проведених вимірів відображаються у затвердженому форматі. Тобто характеристика вимірювання виражається у прийнятому вигляді. Причому це відноситься не тільки до певних величинах виміру, але й до погрішностей, які можуть виражатися з урахуванням ймовірностей. Метрологічне єдність існує для можливості порівняння результатів, які проводилися в різних умовах. Причому в кожному випадку методи та засоби повинні залишатися колишніми. Якщо розглядати основні поняття метрології з точки зору якості отримання результатів, то головним з них буде точність. У певному сенсі вона взаємопов'язана з похибкою, яка спотворює показання. Як раз в цілях підвищення точності і застосовуються серійні вимірювання в різних умовах, завдяки яким можна скласти більш повне уявлення про предмет вивчення. Чималу роль у підвищенні якості вимірювань відіграють і профілактичні заходи, спрямовані на перевірку технічних засобів, випробування нових методів, аналіз еталонів і т. д.

  Принципи та методи метрології

  Метрологія - що таке? Основні поняття метрології
  Для досягнення високої якості одержуваних вимірювань метрологія спирається на кілька основних принципів, серед яких наступні:
 • Принцип Пельтьє, орієнтований на визначення поглиненої енергії в процесі перебігу іонізуючого випромінювання.
 • Принцип Джозефсона, на основі якого проводяться вимірювання напруги електроланцюга.
 • Принцип Доплера, який забезпечує вимірювання швидкості.
 • Принцип дії сили тяжіння.
 • Для цих та інших принципів була розроблена широка база методів, з допомогою яких виконуються практичні дослідження. Важливо враховувати, що метрологія – наука про вимірювання, які підкріплюються прикладним інструментарієм. Але і технічні засоби, з іншого боку, ґрунтуються на конкретних теоретичних принципах і способах. Серед найбільш поширених методів можна виділити методику безпосередньої оцінки, вимірювання маси на вагах, заміщення, порівняння і т. д.

  Засоби вимірювань

  Метрологія - що таке? Основні поняття метрології
  Одне з найважливіших понять метрології – засіб вимірювання. Як правило, це технічний пристрій, яке відтворює або зберігає в собі певну фізичну величину. У процесі застосування воно досліджує об'єкт, зіставляючи виявлений параметр з еталонним. Засоби вимірювань – це велика група інструментів, має безліч класифікацій. По конструкції і принципу роботи, наприклад, виділяють перетворювачі, прилади, датчики, прилади і механізми. Вимірювальна установка – щодо сучасний різновид пристроїв, якими користується метрологія. Що таке ця установка на практиці використання? На відміну від найпростіших інструментів, установка являє собою машину, в якій передбачений цілий комплекс функціональних компонентів. Кожен з них може відповідати за одну або кілька заходів. В якості прикладу можна навести лазерні угломери. Їх використовують будівельники для визначення широкого спектру геометричних параметрів, а також для розрахунку за формулами.

  Що таке похибка?

  Похибка також займає чільне місце в процесі вимірювання. У теорії вона розглядається як одне з основних понять метрології, в даному випадку відображають відхилення отриманої величини від істинної. Це відхилення може бути випадковим або систематичним. У розробці вимірювальних приладів виробники зазвичай закладають певну величину похибки в список характеристик. Саме завдяки фіксації можливих меж відхилень в результатах можна говорити про надійність вимірювань. Але не тільки похибкою визначаються можливі відхилення. Невизначеність – ще одна характеристика, якою керується в цьому відношенні метрологія. Що таке невизначеність вимірювання? На відміну від похибки, вона практично не оперує точними або щодо точними величинами. Вона вказує лише на сумнів у тому чи іншому результаті, але, знову ж таки, не визначає інтервали відхилень, якими могло бути викликане таке ставлення до отриманого значення.
  Метрологія - що таке? Основні поняття метрології

  Різновиди метрології за сферами застосування

  Метрологія в тих чи інших формах задіяна майже у всіх сферах людської діяльності. В будівництві застосовуються ті ж вимірювальні прилади для фіксації відхилень конструкцій по площинах, в медицині використовуються засоби діагностики на базі найточнішої апаратури, в машинобудуванні також фахівці застосовують пристрої, що дозволяють визначати характеристики з найменшими подробицями. Більш масштабні проекти веде агентство з технічного регулювання і метрології, яке разом з цим містить банк еталонів, встановлює регламенти, здійснює каталогізацію і т. д. Даний орган в різній мірі охоплює всі сфери метрологічних досліджень, поширюючи на них затверджені стандарти.

  Висновок

  Метрологія - що таке? Основні поняття метрології
  У метрології існують встановлені раніше неменяющиеся еталони, принципи та методи вимірювань. Але також є і цілий ряд напрямків, які не можуть залишатися без змін. Точність є однією з ключових характеристик, які забезпечує метрологія. Що таке точність в контексті процедури вимірювання? Це величина, яка більшою мірою залежить від технічного засобу вимірювання. І як раз в цій області метрологія розвивається динамічно, залишаючи позаду застарілі та малоефективні інструменти. Але і це лише один з найяскравіших прикладів, в яких регулярно проводиться оновлення даної сфери.