Львів
C
» » Дагестанський державний педагогічний університет: факультети

Дагестанський державний педагогічний університет: факультети

Республіка Дагестан славиться Дагестанським державним педагогічним університетом. Цей навчальний заклад на сьогоднішній день є найбільшим науково-освітнім комплексом у регіоні. Тут є більше 15 факультетів. Структурні підрозділи пропонують вступником понад 30 спеціальностей, напрямів підготовки, магістерських програм.

Історичні відомості

Дагестанський педагогічний університет здійснює свою діяльність з 1917 року. Заснований він був у місті Темирхан-Шура (сучасна назва – Буйнакськ). Називалося навчальний заклад педагогічним інститутом, а розташовувалося воно в будівлі одного училища. Проіснував створений вуз недовго. У період громадянської війни йому довелося припинити свою діяльність. Поновилася робота інституту в 1931 році.


У складні роки Великої Вітчизняної війни вуз функціонував в Махачкалі. Працював він у новому статусі. Це був жіночий учительський інститут. У 1964 році відбулося перетворення. Вуз став називатися педагогічним інститутом. А в 1994 році змінився статус. Освітню діяльність внз продовжив вести в якості Дагестанського державного педагогічного університету.
Дагестанський державний педагогічний університет: факультети

Цілі вузу і його робота в даний час

Перед педагогічним університетом стоїть одна основна мета. Вона полягає в тому, щоб задовольнити потреби ринку праці Республіки Дагестан добре підготовленими педагогічними кадрами. Дана мета успішно виконується. Щорічно стіни вузу залишає кілька сотень фахівців, які завершили навчання на очній і заочній формі. Випускники користуються попитом. Підтверджує це щороку проводиться моніторинг працевлаштування. Приміром, у 2013 році зібрана інформація показала, що на обліку в центрах зайнятості стояло всього 11 % випускників вузу.


Дагестанський державний педагогічний університет здійснює в Махачкалі навчання за широким переліком спеціальностей і напрямів підготовки. Іноді відкриваються нові освітні програми. У 2013 році з'явилися творчі напрями. Це і «Дизайн», та «Декоративно-прикладне мистецтво», «Живопис», «Графіка», «Скульптура».
Дагестанський державний педагогічний університет: факультети

Структурні підрозділи

Популярність і престиж вузу завоював завдяки плідно функціонує факультетах, пов'язаних з наступними профілями:
 • фізикою, інформатикою та математикою;
 • історією;
 • правом;
 • управлінням;
 • іноземними мовами;
 • дагестанської філологією;
 • географією;
 • філологією;
 • навчанням дітей у початкових класах;
 • інженерно-педагогічними напрямками;
 • технологією і економікою;
 • дошкільною освітою;
 • творчістю;
 • БЖД та фізичною культурою;
 • соціальною педагогікою і психологією;
 • спеціальним (дефектологическим) освітою.
 • Популярні факультети Дагестанського державного педагогічного університету

  Сучасні абітурієнти вибирають такі підрозділи, які пропонують актуальні і затребувані спеціальності. У їх число входить факультет управління. З'явився він в 1996 році, коли вуз вже функціонував з новим організаційно-правовим статусом і розширював перелік напрямів підготовки. Створений підрозділ пропонувало вступникам «Менеджмент». Навчання за цим напрямом підготовки факультет реалізує і зараз. Абітурієнти, які обирають «Менеджмент», зараховуються на бакалаврат. Для фахівців з вищою освітою на факультеті є магістерська програма – Теорія менеджменту та управління освітою».
  Інтерес в абітурієнтів викликає технолого-економічний факультет. Це перспективний і практико-орієнтоване структурний підрозділ Дагестанського державного педагогічного університету. З'явився технолого-економічний факультет у 1995 році на базі індустріально-педагогічного факультету, працює з 1979 року. Структурний підрозділ веде освітню діяльність за кількома напрямками – «Технологія і підприємництво», «Економічна теорія», «Економіка», «Педагогічна освіта» (профілі – «Економіка і технологія», «Інформатика і технологія»).
  Дагестанський державний педагогічний університет: факультети

  Наукова діяльність

  Університет займається не тільки освітньою діяльністю, а й наукою. Вся робота проводиться в декількох напрямках:
 • фізико-математичне;
 • хімічне;
 • історичне;
 • економічне;
 • філологічне;
 • географічне;
 • екологічне;
 • педагогічна;
 • психологічне.
 • Найцікавіші результати наукових дослідницьких заходів публікуються в журналі «Известия Дагестанського державного педагогічного університету». Він випускається з 2007 року і входить в Перелік рецензованих наукових журналів і видань ВАК. В кожному номері можна знайти роботи викладачів, аспірантів, докторантів за темами, пов'язаними з психологією, педагогікою, теорією та методиками навчання.
  Дагестанський державний педагогічний університет: факультети

  Університет на світовій арені

  У число цілей вузу входить розвиток міжнародної діяльності. Ректор Дагестанського державного педагогічного університету – Магомед Імранович Абдулаєв – активно займається цим. Наприклад, станом на 2013 рік навчальним закладом було укладено понад 20 договорів з вузами далекого і ближнього зарубіжжя.
  Зараз контакти встановлюються. ДДПУ співпрацює з університетами Туреччини, Йорданії, Великобританії, Кіпру, Бельгії, України, Польщі, Азербайджану, Казахстану та інших країн. Встановлюються між вузами угоди позитивно впливають на підсумковий результат діяльності ДДПУ. Вони сприяють постійному обміну студентами і аспірантами, участі в міжнародних конференціях, дослідницьких проектах, форумах.
  Дагестанський державний педагогічний університет: факультети
  Дагестанський державний педагогічний університет – гідне вищий навчальний заклад, що має славну історію і традиції. Воно розвивалося протягом великої кількості років і зараз прагне до кращих результатів своєї діяльності, продовжує удосконалювати освітні послуги, якісно виконувати роботу в напрямі міжнародного співробітництва. Розвиток університету в даний час здійснюється під керівництвом Магомеда Імрановича Абдулаєва – ректора вишу, професора, доктора юридичних наук.