Львів
C
» » Звіт по практиці в Ощадбанку: приклад

Звіт по практиці в Ощадбанку: приклад

У даній роботі ми розглянемо конкретний звіт з практики в Ощадбанку. Крім цього, ми приділимо чимало уваги організаційного питання. Адже наша справа – це не просто дати готовий звіт для списування, а навчити студента працювати самостійно. Ми звернемося до деяких стандартів, методичних рекомендацій і спробуємо самостійно підготувати звіт по практиці в Ощадбанку Росії. Це не така складна робота, як здається на перший погляд, просто вона вимагає максимальної уваги і застосування на практиці отриманих в стінах університету знань.


Виробнича практика

Перед тим як ми перейдемо безпосередньо до написання звіту по практиці в Ощадбанку, нам необхідно зрозуміти, що це за робота і навіщо вона потрібна.
Звіт по практиці в Ощадбанку: приклад
Даний вид роботи являє собою практичну частину навчання студента. Як би це не звучало сумно, але від практики піти ніяк не можна. Вона враховується спільно з усіма заліками та іспитами, зданими студентами в процесі навчання. Вона просто необхідна для підготовки кваліфікованого спеціаліста. Виробничу та переддипломну практику прийнято проходити на реальних підприємствах, які ведуть реальне виробництво. Виробнича практика – це завершальний етап навчальної практики, яку проходять в межах навчального закладу. Варто відзначити, що виробнича практика – це не завершальний етап навчання. За нею йде переддипломна практика, де студент вже максимально близько наближається до теми своєї випускної кваліфікаційної роботи.


Виробнича практика переслідує ряд цілей:
 • закріплення отриманого теоретичного матеріалу;
 • отримання навичок практичної роботи на конкретному підприємстві відповідно до своєї кваліфікації і професії.
 • Практика допомагає студенту освоїтися на підприємстві і максимально наблизитися до професійної діяльності. Ця частина роботи допомагає отримати якийсь корисний досвід, перебуваючи ще на студентській лаві. Отже, виробнича практика – це важливий і відповідальний етап, який потрібен в першу чергу самому студенту.

  Навіщо вона потрібна?

  Звіт по практиці в Ощадбанку: приклад
  В цьому розділі ми більш детально поговоримо про те, навіщо цей вид роботи необхідний. Почнемо з того, що ми розглядаємо в статті практику в Ощадбанку економічного факультету. Звіт з практики повинен показати вашому керівникові від університету та від підприємства, що ви знаєте свої обов'язки і можете виконувати їх в повною мірою. Як вже говорилося раніше, виробнича практика в першу чергу потрібна які навчаються, а у процесі її проходження, при успішній роботі, вам можуть запропонувати влаштуватися на дане підприємство офіційно, адже всі роботодавці зацікавлені в професійних кадрах. Чим краще ви покажете себе в роботі, тим більше шансів залишитися в колективі, до якого ви вже встигли звикнути. Виробнича практика допомагає:
 • закріпити отримані теоретичні знання;
 • отримати досвід професійної діяльності;
 • остаточно зрозуміти, чи правильно обрана сфера діяльності;
 • перевірити свій професіоналізм в даній області.
 • Крім усього, виробнича практика допомагає керівникам підприємства поповнити свої штати професіоналами своєї справи. Дуже сумно, але зараз не працює система розподілу випускників, що значно полегшувало процес пошуку роботи. Виходячи з цього, студент повинен показати себе тільки з хорошої сторони, щоб керівник його помітив.
  Виробнича практика – це не тільки можливість знайти хорошу роботу, підвищити свій професіоналізм і отримати практичні навички, але і можливість підібрати собі прекрасний матеріал для написання дипломної роботи, яка є завершальним етапом навчання у вищих навчальних закладах.

  Що повинно бути у звіті?

  В надаваному на кафедру звіті повинна бути інформація про виконану роботу в період проходження виробничої практики. Крім цього, до звіту необхідно додати щоденник, який студент повинен вести щодня і записувати всі етапи проходження практики (від знайомства з устаткуванням і технікою безпеки до виконання якого-небудь індивідуального завдання начальника). Крім звіту та щоденника, необхідний відгук, який повинен скласти керівник практики від підприємства. В даному документі повинні бути відображені наступні моменти:
 • ставлення до роботи;
 • рівень підготовки;
 • виконання внутрішнього розпорядку і так далі.
 • Так як ми говоримо про звіт по практиці в Ощадбанку, то необхідно провести аналіз діяльності саме даної організації, описати етапи виконання якого-небудь індивідуального завдання, розповісти про дослідження і зібраних даних. Тільки після всього цього необхідно підвести підсумки. Є деякі моменти, які повинні обов'язково входити в структуру звіту:
 • мета;
 • завдання;
 • характеристика підприємства;
 • опис етапів виконання завдання.
 • Дуже важливий момент – це структура звіту:
 • титульний аркуш;
 • зміст;
 • введення;
 • основна частина;
 • висновок;
 • список використаної літератури ;
 • додатка.
 • Організація самостійної роботи студентів

  Звіт по практиці в Ощадбанку: приклад
  Так як наша мета – написати якісний звіт по практиці в Ощадбанку (економічний факультет), то необхідно відновити в пам'яті предмет під назвою «Фінанси». Зазначимо, що на економічних факультетах практика базується саме на даній дисципліні.
  Особливу увагу приділіть темами:
 • фінансова система;
 • фінансовий ринок;
 • фінансова політика;
 • фінансовий механізм.
 • Для того щоб освіжити свою пам'ять в даній області, можна скористатися лекціями або відвідати бібліотеку вашого навчального закладу. Предмет «Фінанси» ґрунтується на дуже великій кількості документів (законодавчих і нормативних). На завершальному етапі можна вивчити наявний статистичний матеріал по даним темам, що значно полегшить написання звіту з практики та ВКР.

  Зміст

  Приклад звіту про практику в Ощадбанку, який буде розглядатися зараз, містить такі розділи:
 • введення;
 • організаційно-економічна характеристика ПАТ Ощадбанк;
 • безготівковий розрахунок у ПАТ Ощадбанк;
 • висновок;
 • список використаної літератури.
 • Зверніть увагу на те, що дана структура відповідає вимогам, представленим вище: вступ, основна частина і висновок. При цьому основна частина звіту повинна складатися мінімум з двох глав (як у нашому прикладі). Вступ і висновок не варто робити занадто масивними, достатньо 1-2 сторінок друкованого тексту (14 пт).

  Завдання

  Звіт по практиці в Ощадбанку: приклад
  Які завдання ставляться перед студентом при написанні звіту з виробничої практики в Ощадбанку? Економічний факультет може поставити такі загальні завдання:
 • вивчити структуру;
 • вивчити функції підрозділів;
 • вивчити етапи виробництва;
 • оцінити якості продукції;
 • вивчити механізм формування витрат;
 • оцінити соціальну ефективність виробництва;
 • проаналізувати інформаційне забезпечення;
 • проаналізувати організацію виконання управлінських рішень;
 • проаналізувати ефективність виробництва і так далі.
 • В нашому конкретному прикладі поставлені наступні завдання:
 • дати загальну характеристику діяльності ПАТ Ощадбанк;
 • розглянути функції структур;
 • розглянути питання безготівкового розрахунку;
 • проаналізувати організацію безготівкового розрахунку.
 • Ці пункти необхідно згадати введення звіту по практиці.

  Список літератури

  Особливу увагу при формуванні звіту необхідно приділити списком літератури. Звичайно, можна брати деяку інформацію з інтернет-джерел, проте краще цього уникати.
  Звіт по практиці в Ощадбанку: приклад
  Необхідну для написання звіту з виробничої практики літературу можна взяти в бібліотеці або безпосередньо в організації, де проходите практику. Крім цього, список літератури повинен оформлятися особливим чином. Приклади:
 • Цивільний кодекс Російської Федерації (частина 1): ФЗ від 25121995 р. №13-ФЗ (ред. від 29102010 р.).
 • Арчук П. Н. Розвиток безготівкових платежів/П. Н. Арчук//Фінанси і кредит. – 2016. – №6. – С. 30-48.
 • Особливі вказівки по формуванню списку джерел можуть зазначатися в методичних рекомендаціях. Звертаємо вашу увагу на те, що під час написання роботи необхідно посилатися на джерела.

  Додатки

  Зараз ви дізнаєтеся про те, що таке додаток у звіті про практику в Ощадбанку. Наприклад, можна винести в додатки масивні таблиці, схеми, питання інтерв'ювання і так далі. У нашому прикладі можна винести у додатки таблицю, яка відображає основні фінансові показники організації за 2015-2017 роки.

  Показники  2015  2016  2017  Відхилення 2016 від 2015  Відхилення 20162017 від  Активи  13581754  16275097  21746760  198  336  Прибуток до податків  474709  502789  429206  59  -146  Прибуток після сплати податків  346175  377649  311213  91  -175  Капітал  1679091  1987749  2311530  184  162

  Незважаючи на те, що таблиця знаходиться в додатках, необхідно в звіті робити посилання на неї. Не забудьте вказати, що всі дані представлені в мільйонах рублів. Проаналізуйте дані і зробіть логічний висновок.

  Введення

  Звіт по практиці в Ощадбанку: приклад
  Тепер перейдемо безпосередньо до написання звіту про практику в Ощадбанку Росії. Почнемо, як і належить, з введення. В даний момент необхідно відобразити цілі та завдання виробничої практики. Ще раз повторимося, цілями є:
 • отримання практичних навичок;
 • закріплення теоретичного матеріалу;
 • збір і обробка інформації за темою дипломної роботи.
 • Також в даному розділі ми повинні виділити об'єкт дослідження, у нашому випадку – це ПАТ " Сбербанк Росії. У звіті з практики з документами (відгуками, напрямками, щоденником) необхідно відобразити всі етапи виконаної роботи. У введенні звіту можна оформити таким чином. В ході проходження виробничої практики були вирішені наступні завдання: і перерахувати їх.

  1 глава

  Звіт по практиці в Ощадбанку Росії, зміст якого було надано вище, містить главу – організаційно-економічна характеристика. В даному розділі ми повинні розповісти про організації, можна привести деякі історичні довідки (коли і ким відкрито публічне акціонерне товариство "Ощадбанк" і так далі), обов'язково згадайте те, що банк займає лідируючі позиції. Тут же можна навести інформацію про напрямки діяльності:
 • корпоративний бізнес;
 • роздрібний бізнес;
 • операції на фінансовому ринку.
 • Тепер можна внести деяку ясність, що конкретно банк пропонує своїм клієнтам у тому чи іншому напрямку. Тут можна відобразити фінансовий стан банку, динаміку активів, структуру активів, навести аналіз структури засобів (залучених, власних і так далі). Не забувайте підводити підсумки за кожною таблицею або схемою.

  2 глава

  Друга глава нашої звіту присвячена питанню безготівкового розрахунку. Якщо ви пишете звіт з виробничої практики в Ощадбанку (кредитний відділ), то голова може мати таку назву: "Характеристика відділу кредитування та розрахунок максимальної суми кредиту". У нашому випадку необхідно в розділі привести наступну інформацію:
 • що таке безготівковий розрахунок;
 • відмінності безготівкового розрахунку від розрахунку готівкою;
 • що таке форма розрахунку;
 • значення безготівкового розрахунку;
 • форми розрахункових документів;
 • необхідні реквізити;
 • принципи організації розрахунків;
 • тарифні плани банку;
 • інновації банку і так далі.
 • Якщо говорити узагальнено, то необхідно привести всю наявну у вас інформацію, яка стосується безготівкових розрахунків в даному банку.

  Висновок

  Звіт по практиці в Ощадбанку: приклад
  На закінчення звіту з виробничої практики в Ощадбанку повинні підводитися підсумки про виконану роботу. Можна звернути увагу на етапи проходження практики. Наприклад:
 • вивчення нормативно-правової бази (правила, положення, порядки);
 • ознайомлення з формами безготівкових розрахунків;
 • робота з розрахунковими документами (чеки, платіжні доручення, платіжні ордери і так далі);
 • здійснення безготівкового розрахунку;
 • знайомство з документообігом і так далі.
 • Обов'язково зробіть акцент на тому, що практика була корисна для вас (знайомство з основами банківської діяльності, робота з комп'ютерними програмами, придбання навичок роботи з документами).