Львів
C
» » Переддипломна практика: мета та завдання. Звіт з переддипломної практики на підприємстві

Переддипломна практика: мета та завдання. Звіт з переддипломної практики на підприємстві

Які методи збору матеріалу, завдання і цілі переддипломної практики? У статті представлена докладна інформація про це. Пропонуються два способи оформлення результатів практики - звітів. Наведено рекомендації для складних випадків, що виникають при проходженні практики. Зазначена роль відповідальних за практику з боку внз та організації. Важливість навчальних практик важко заперечувати, так як навіть дуже добре підготовлений теоретично спеціаліст майже завжди програє вмілому практику, працює довгий час на цьому місці.

Мета проходження студентом переддипломної практики. Для чого це необхідно?

Порівняно з іншими видами навчальних практик у переддипломної особлива мета: зібрати матеріал для написання підсумкової власної наукової роботи студента. Показує, наскільки засвоєна ним програма навчання за всі роки в цілому, які його навички по роботі з теоретичними джерелами і як він оперує реальними фактами по своїй професії. Це головна, але не єдина мета.
Переддипломна практика: мета та завдання. Звіт з переддипломної практики на підприємстві
Ще за час практики студент повинен ознайомитися з підприємством або організацією ближче, щоб зрозуміти, яку саме роботу він хотів би і може виконувати, яку саме професію і спеціальність, якщо є можливість вибору, він придбає, яке робоче місце на підприємстві вибере. Це друга.

Ще практикант повинен визначити, який розмір, правова форма та інші особливості підприємства або організації більше підійдуть йому особисто при його навички й особливості особистості: велика холдингова компанія або невелике державне підприємство, робота, пов'язана з відрядженнями або робота ближче до дому і далі. Це третя мета переддипломної практики. Про ще одну буде розказано нижче. Про неї варто дізнатися детальніше.

Методичні вказівки з переддипломної практики

Для того щоб полегшити студенту його завдання, точніше визначити завдання, конкретизувати, що саме необхідно для написання дипломної роботи, які документи повинні оформлятися після проходження практики, які розділи повинен містити звіт про практику та інше, що курирує кафедрою розробляються методичні вказівки. Причому для кожної продукції спеціальності. Методичні вказівки включають зразки та вимоги до наступних документів:
 • звіт з переддипломної практики на підприємстві;
 • щоденник проходження практики;
 • характеристика студента з місця проходження практики.
 • Керівник переддипломної практики та оплата його роботи

  Переддипломна практика: мета та завдання. Звіт з переддипломної практики на підприємстві
  В ідеалі студент повинен мати двох керівників практики від вузу і підприємства. Для цього за кілька місяців до практики полягає договір між підприємством і вузомо про прийняття конкретного студента на практику на певний термін з наданням керівника практики від підприємства.

  В ідеалі вуз повинен забезпечувати студентів місцями для проходження переддипломної практики з метою підтвердження результатів навчання і контролювати весь процес збору матеріалу для підсумкової роботи. Реально ж виходить, що студенти на підприємстві нікому не потрібні, керівника практики від підприємства дізнаються тільки при підписанні звіту і характеристики, знайомство з підприємством не відбулося. Щоб цього не сталося, можна порекомендувати наступне керівнику практики від вузу:
 • ретельно і серйозно підбирати місце для проходження практики;
 • обов'язково заздалегідь укладати договори з підприємствами, стежити за випуском наказу про призначення керівника практики саме для цих студентів;
 • курирувати проходження практики студентом з самого її початку, знайомлячись з керівником практики від підприємства, умовами практики студента, можливістю збору інформації та іншим;
 • допомагати студентам-практикантам вирішувати виникаючі у них проблеми.
 • Оплата праці керівників практики від вузу і підприємства також має велике значення, хоча іноді працює безкорисливо людина може бути більш цінним керівником. Такі люди в нагороду отримують тільки задоволення від виконаної роботи і повагу студентів. Якщо підприємство не погоджується приймати студентів, з якими дійсно багато метушні, можна запропонувати студентів як фахівців прямо на робочі місця, готових працювати безкоштовно, але взамін просять надати необхідні матеріали по підприємству. Як правило, звіти попрацювали студентів цікавіше і повніше. Дуже часто вподобаний студент запрошується на роботу туди, де він проходив переддипломну практику. Так хороший студент сам працевлаштовується. Ось ще одна мета переддипломної практики – можливість працевлаштуватися в умовах жорсткої конкуренції.

  Студентський звіт

  Переддипломна практика: мета та завдання. Звіт з переддипломної практики на підприємстві
  Для складання методичних вказівок по переддипломній практиці кафедрам рекомендується використовувати розробки для кожної спеціальності, що випускаються Міністерством освіти і його структурними підрозділами. Складовими частинами звіту:
 • мета і завдання переддипломної практики;
 • збір матеріалів по роботі підприємства: сировина, продукція, собівартість, кадри, структура та схема управління та інше в залежності від спеціальності студента;
 • порушення і недоліки в роботі підрозділів підприємства;
 • рекомендації по покращенню роботи підрозділу, де проходилася практика.
 • Переддипломна практика: мета та завдання. Звіт з переддипломної практики на підприємстві
  Звіт по практиці обов'язково підписує керівник практики від підприємства, його підпис завіряється печаткою підприємства, де видно його назва. Від вузу звіт підписує керівник, призначений наказом по вузу. Якщо виконана головна мета переддипломної практики.
  Матеріал з виконаної роботи не обов'язково виконувати у формі розповіді. Цікавим буде, наприклад, звіт у вигляді інтерв'ю з фахівцем, що відповідає на питання студента-практиканта. Прийнятні і інші форми звітів, якщо вони відповідають цілям та завданням завдання.

  Щоденник практики (ДП)

  Це ведуться щодня записи студента про збір матеріалів для диплома, про знайомство з роботою підприємства в цілому і його підрозділів, про те нове та цікаве, чого не було в теорії, про недоліки у виробничих і організаційних питаннях підприємства. ДП повинен перевірятися і підписуватися керівником від підприємства. Передостанній тиждень в ДП повинна містити відомості про придбання практичних навичок студентом. Остання відзначається як оформлення звіту по виконаній роботі.

  Характеристика студента з місця проходження практики

  Переддипломна практика: мета та завдання. Звіт з переддипломної практики на підприємстві
  Характеристика студента – важлива частина звіту по практиці. Вона повинна не тільки характеризувати, як пройшло закріплення теоретичних знань студента практикою, але й відзначати недоліки в рівні підготовки студента за різними напрямками, а також способи їх усунення. Однак така інформація в характеристиці майже завжди відсутній. Зазвичай здійснюється лише перерахування особистих якостей студента, а не рівнях його підготовки та отримання практичних навичок на підприємстві.

  Секретна інформація та її використання в дипломі

  Допуск студентів до інформації підприємства або організації – досить делікатна тема, тому що іноді самі керівники і фахівці погано розбираються в тому, що комерційна таємниця для організації, а що ні. Тому рекомендують керівникам практики від організації чи підприємства не давати практикантам ніякої інформації. Але студенти, які працюють на таких підприємствах, автоматично отримують доступ до будь-якої інформації, раз вона не ділиться на загальнодоступну і секретну. У цьому ще одна перевага студентів, працюючих під час практики на робочих місцях за фахом. У разі, якщо необхідна інформація секретна дійсно, керівникові від вузу рекомендується змінити базу практики.

  Проблеми, з якими студенти стикаються при проходженні практики

  Переддипломна практика: мета та завдання. Звіт з переддипломної практики на підприємстві
  Основних кілька:
 • порушення строків практики, коли згідно з наказом пропуск на підприємство закривають, а вся інформація ще не зібрана;
 • неможливість зібрати інформацію з будь-якої об'єктивної причини (закриття підприємства, його перевірка контролюючими органами, відсутність необхідної для даного фаху або даної теми диплома інформації та інше);
 • конфлікт студента з представниками бази практики;
 • хвороба студента або керівника практики.
 • Всі ці проблеми повинен вирішувати керівник практики від вузу, має можливість замінити одне місце проходження практики на інше за заявою студента.

  Вибір теми для написання диплома та переддипломна практика

  Переддипломна практика: мета та завдання. Звіт з переддипломної практики на підприємстві
  Вибір теми для диплома безпосередньо залежить від місця проходження практики. Якщо тема диплому студенту цікава, він може вибрати кілька баз практики для збору матеріалу. Тоді одне місце проходження практики буде базовим, там студент буде оформляти звіт, щоденник та отримувати характеристику, але керівник практики повинен домовитися з іншими базами практик щодо надання матеріалів студенту. Дуже часто тему диплома підказує студенту керівник практики від підприємства або від вузу, іноді сам студент вирішує, яку тему необхідно вибрати в залежності від кількості і виду зібраного на практиці матеріалу. Іноді (шкода, що рідко) тема диплому допомагає вирішити проблему бази практики, впроваджується і розглядається підприємством як завершена робота виконана з врученням премії та запрошенням автора на роботу.