Львів
C
» » Наголос в англійській мові: особливості, правила і рекомендації

Наголос в англійській мові: особливості, правила і рекомендації

Наголос – це акцент на одному зі складів у слові. Воно також може падати на ціле слово, фразу, слово у складі пропозиції для посилення смислового навантаження.
Наголос в англійській мові: особливості, правила і рекомендації

Наголоси. Навіщо?

У кожній мові існують різні правила постановки наголосів. Не є винятком і англійська. І кожна мова різниться від іншого в правилах постановки акцентів. Наприклад, у французькому наголос завжди падає на останній склад, а, наприклад, у латинському воно ставиться на другий або третій з кінця. У польській мові воно падає на передостанній склад. Це все називається фіксованим наголосом. Але важливо знати, що існують також і нефіксовані акценти в словах. Яскравим тому прикладом є наш рідний російську мову, який володіє цілим рядом особливостей постановки наголосів. Тому іноземцям дуже важко дається навчання. Адже наша рідна мова складний у своїй граматиці постановки наголосів.


Повернемося до акцентології в російській. Наголоси можуть падати абсолютно на будь-який склад у складі слова. Особливого правила для постановки акцентів у словах у російській мові не існує, як, наприклад, у латинському. Але є деякі моменти, на які можна спертися при вивченні. Наголос в українській мові може відрізнити одне слово від іншого, воно може бути однаковим у спільнокореневих словах, але в той же час може і відрізнятися. Російська настільки складний, що навіть самі носії мови не завжди в курсі, як правильно вимовляти те чи інше слово. Але виникає питання: "Навіщо потрібно взагалі це наголос?" Все гранично просто! Адже воно дозволяє людині розуміти і розрізняти слова в буйному потоці мовлення.
Наголос в англійській мові: особливості, правила і рекомендації

Наголос в англійській мові

Що стосується наголосу в словах англійської мови, то тут теж є ряд правил і особливостей. Для грамотної постановки наголосів у англійською мовою потрібно чітко розуміти систему поділу слів на склади. Важливо відзначити, що в цьому плані англійська мова дуже схожа з російською, тому що вони обидва мають вільний наголос. Це може досить утруднити іноземця.


Щоб полегшити собі завдання при вивченні англійської мови, людина повинна чітко знати:
 • наголос;
 • тип складу (критий або відкритий).
 • Як і в російській мові, англійські слова мають відкриті й закриті склади, і визначити їх є досить легким завданням. Адже відкриті склади закінчуються на голосний звук, а закриті – на приголосний. Загалом, існує два найважливіших правила:
 • Одне слово може містити лише одне головне наголос! Звичайно, ви можете зустріти не один акцент в англійському слові. Але воно завжди буде містити головне наголос і тільки потім другорядні, які слабкіше і зустрічаються в дуже довгих словах.
 • Наголос в англійській мові, як і в будь-якому іншому, падає на голосну літеру або голосний звук! Звичайно ж, існують винятки з правил, але їх дуже малий.
 • Важливо відзначити, що в англійській деякі елементи вокабули можуть ударятися частіше або рідше. Наприклад, така частина слова, як приставка, в іменнику знаходиться під наголосом набагато частіше, ніж приставка в дієслові. Існують також суфікси, які, як правило, є ударними. Пропонуємо їх перелік:
 • -ate;
 • -ete;
 • -ite;
 • -ute.
 • Наголос в англійській мові: особливості, правила і рекомендації

  Правила наголосів в англійській мові

  Освоюючи граматику, слід пам'ятати, що цей важливий розділ в розмовній мові і менш значущий при роботі з текстами. Існує ряд правил для постановки наголосів в англійській мові. Дотримуючись їх, ви зможете правильно ставити акценти на словах. Це є дуже важливим при оволодінні іноземною мовою. Отже, правила:
 • На листі наголос ставиться на третій від кінця склад. Наведемо приклад слова: abIlity, university, socIology і т. д.
 • В словах французького походження наголос залишиться незмінним. Наприклад, слова: hotEl, guitAr. Ці слова зберігають своє французьке наголос.
 • Наголос може ставитися після приставок. Наприклад, a-lone, before, o-mit, under-stand.
 • Важливо відзначити, що деякі суфікси можуть надавати певний вплив на постановку наголосів. Наприклад, -ry має властивість відсувати наголос на четвертий склад від кінця слова. Яскравими прикладами служать слова: ORdinary voCAbulary. Або суфікс -ic зазвичай містить перед собою наголос. Наприклад, draMAtic symBOlic.

  Наголоси в похідних словах

  У похідних словах наголос може залишатися таким же, як і у вихідному слові, але в той же час може і змінюватися. Наприклад, у разі створення іменника від дієслова або навпаки, наголос найчастіше залишається незмінним. Наприклад, іменник "deNIal", перетворившись у дієслово "deNY", зберігає своє початкове наголос. Але в похідних словах все-таки можлива ситуація, коли наголос зсувається. Наприклад, іменник "OBject", перетворившись в дієслово "obJEct", зрушує наголос на другий склад від кінця слова.
  Наголос в англійській мові: особливості, правила і рекомендації

  Акцент на перший, другий склади

  В англійській мові наголос падає на перший склад у наступних випадках:
 • Майже всі іменники та прикметники, які мають два склади, отримують наголос на перший.
 • Наголос на другому складі мають майже всі дієслова, які включають в себе в загальній сумі всі ті ж два.
 • Словесне наголос

  Словесний наголос в англійській мові - це акцент на склад у складі вокабули. Довгі одиниці можуть містити два наголоси: головне і другорядне (його ще часто називають побічним).
  При вивченні нових слів важливо запам'ятовувати основний акцент. І потрібно віддавати собі звіт в тому, що навіть у спільнокореневих словах наголосу можуть бути змінені. Від того, як ви засвоїте цю тему, залежить сприйняття вашої промови іншими людьми, адже акцентологія допомагає розділяти набір букв в описові словосполучення.
  Наголос в англійській мові: особливості, правила і рекомендації

  Про фразовому наголосі

  Фразова наголос в англійській мові - це вимова окремих слів емоційніше, ніж інших, які іменуються безударними. Як правило, в англійській мові ударними словами є:
 • іменники;
 • дієслова (смислові);
 • прикметники;
 • вказівні займенники;
 • питальні займенники;
 • прислівники;
 • числівники.
 • Зазвичай неударними виступають: особові займенники, артиклі, сполучники, допоміжні дієслова, прийменники. Можна сказати, що фразовий наголос полягає в ті ж функції, що і словесний. Він підрозділяється на два виду: централізований і децентралізований. Централізований вид являє собою в якості центру слово або багато слів, на яких мовець робить акцент. При децентралізованому типі мовець робить акцент на ціле речення. Це виділяє не окреме слово, а всю фразу.

  Ступеня фразової акценту в словах

  В англійській мові прийнято виділяти три ступені фразової наголоси, які включають в себе таке:
 • Головне. Отримує найбільший акцент.
 • Другорядне. Отримує менш сильний наголос.
 • Слабке. Отримує ще менш сильний акцент.
 • Як правило, чим важливіше слово, тим сильніше мовець повинен виділити його під час усного мовлення.
  Наголос в англійській мові: особливості, правила і рекомендації

  Про логічному наголосі

  Але важливо відзначити, що при необхідності у мовця, звичайно ж, є право дати акцент будь-якому слову, навіть якщо воно входить в перелік неударних. По-перше, необхідно сказати, що величезну роль в англійській мові відіграє інтонація. Функцією інтонації є передача відтінку сказаної промовистою фрази. У цьому і головна відмінність між російською та англійською мовою. Адже російська інтонація сприймається як нудна і плоска. А англійська містить у собі темп мовлення, логічні паузи і, звичайно ж, тон. Як вже було сказано, логічний наголос в англійській мові - це навмисно виділені слова для емоційного забарвлення. У мові існує підвищення і пониження інтонації. Важливо зазначити, що існують ще і змішані для додання усного мовлення особливої яскравості і насиченості.