Львів
C
» » Морський статут Петра I: історія створення, зміст

Морський статут Петра I: історія створення, зміст

В історії російського флоту прообраз майбутнього морського статуту з'явився ще в часи царювання государя Олексія Івановича і був складено голландцем Д. Бутлером – капітаном першого вітчизняного фрегата «Орел», спущеного на воду в травні 1668 року. Однак як саме це судно, так і циркуляр, регламентировавший всі дії його команди, були безславно загублені, і Петру I, реформировавшему збройні сили Росії, довелося все починати з чистого аркуша.
Морський статут Петра I: історія створення, зміст

Документ, що супроводжував народження флоту

Коли в 1696 році на засіданні думи було государевої проголошено знамените: «Морським судам бути!», виникла гостра необхідність створення документа, який приводить у єдиний порядок всі сторони флотської життя. Дуже скоро він був складений і побачив світ під редакцією російського віце-адмірала К. Крюйса.


Цей документ, включав в себе 15 статей, призначався головним чином для судів галерного типу. В той період він відіграв досить помітну роль в абордажних боях на Балтиці і під час Азовського походу.

Віяння нового часу

Проте військовий флот швидко удосконалювався. З появою в його складі вітрильних суден, оснащених могутньою для того часу артилерією, виникла необхідність в складанні нового керівництва, відповідального швидко мінливих вимог. Появі Морського статуту Петра I передувало видання значного числа різного роду доповнень і коментарів до інструкції, створеної для екіпажів і капітанів галерних судів.
Морський статут Петра I: історія створення, зміст
Так, в 1707 році державною друкарнею були видані відповідні циркуляри, адресовані командирам бомбардирських судів і брандерів (кораблів, нагружавшихся вибухівкою і в бою виконували роль плавучих бомб). Крім цього, побачили світло і ще кілька документів подібного роду, однак все усложнявшаяся практика ведення бою та експлуатації суден вимагала звести всі розрізнені документи в єдиний Статут військового флоту Росії.


Помічники государя в його нелегкій справі

В розробки Морського Статуту при Петрі I брала участь велика кількість людей. Відомо, зокрема, що всім навігаторів, посланим для навчання за кордон, було наказано відбирати там необхідні матеріали, які мали відношення до судноводіння та організації служби корабельних екіпажів. Крім того, їм ставилося в обов'язок досконально вникати у всі тонкощі вже готових статутів, що використовувалися на флотах зарубіжних держав. Історія зберегла імена багатьох найближчих помічників государя Петра I в розробці Морського статуту Російської імперії. Одним з них був Конон Зотов – син відомого Микити Зотова, що був у свій час наставником і найближчим другом юного Петра. Досягнувши належного віку, Конон виїхав за кордон і для оволодіння навичками морської служби надійшов на один з кораблів англійського флоту. Згодом, повернувшись на Батьківщину, він став хоробрим офіцером і командував бойовими суднами в морських боях зі шведами. Вважається, що він зіграв важливу роль у складанні Морського статуту Петра I. Багато праць було покладено й іноземними фахівцями, спеціально запрошеними з Англії та Голландії.
Морський статут Петра I: історія створення, зміст

Статут, який став дітищем Петра I

Однак, незважаючи на велику кількість помічників, основна навантаження в роботі над циркуляром, охватывавшим всі сторони флотської служби, лягла на плечі государя Петра Олексійовича. На основі отриманих даних він особисто складав артикули, приводив у систему розрізнені матеріали і викладав їх на папері у вигляді чітких і ясних формулювань. Не буде перебільшенням сказати, що навіть у багатьох текстах нинішніх зводів правил для морського флоту можна відчути енергійну і владну мова Петра. Перше видання Морського статуту містила в собі великий перелік постанов, що стосуються плавання, порядку зняття з якоря і подальшої постановки на нього, різного роду бойових та навігаційних сигналів, а також битви з ворогом і надання допомоги. В кожній статті цього документа за невиконання зазначених вимог передбачалися покарання, ступінь яких залежала від тяжкості проступку. Їх перелік був дуже різноманітний – від штрафу в один рубль до смертної кари.
Морський статут Петра I: історія створення, зміст

Продовження роботи над складанням Морського статуту

У 1710 році вийшов новий перероблений і доповнений варіант названого документа. Він містив у собі 63 статті, в яких більш повно висвітлювалися питання, пов'язані з несенням корабельної служби, і посилювалися покарання за невиконання пропонованих до них вимог. Однак і цей звід правил, багато в чому перевершував свого попередника, він не охоплював всієї повноти діяльності військово-морського флоту, і подальші розробки в даній області не припинялися. Як випливає з мемуарів ряду вищих посадових осіб тієї епохи, над складанням нового, більш повного Морського статуту Петро I працював особисто і приділяв цьому до 14 годин на добу, залишаючи лише для найбільш термінових державних справ.

Остаточна редакція Морського статуту, складеного Петром I

Свою працю він завершив у середині квітня 1720 року та оприлюднив його, доповнивши особливим Маніфестом, в якому викладав причини, що спонукали до його написання. Зокрема, там говорилося, що назріла необхідність довести до відома командирів бойових кораблів і членів їх екіпажів вимоги, що пред'являються до кожного з них, щоб ніхто не мав можливості ухилятися від їх виконання, посилаючись на незнання.
Морський статут Петра I: історія створення, зміст
Далі йшов текст присяги, яку повинен був приймати кожен військовий моряк. Значна частина Статуту відводилася переліку різних підрозділів флоту, із зазначенням вхідних в них кораблів. Там же поміщався табель їх комплектації, в якому детально перераховувався склад команд, відповідний кожному типу кораблів.

Зміст першого тому Статуту

Морський статут Петра I включав в себе 5 томів, перший з яких присвячувався порядку виконання службових обов'язків вищими чинами флоту, включаючи генерал-адміралів (в ті часи був і такий чин). В цьому розділі документа містилися статті, присвячені тактичних питань, пов'язаних з керівництвом ескадрою під час морського бою. Сучасні фахівці відзначають, що зазначені в них правила і норми не відрізнялися строгістю і несли на собі відбиток традицій голландського флоту. Такий підхід був досить розумний, оскільки не утрудняв ініціативи начальницького складу під час бойових дій. Характерно, що цим же принципом государ Петро Олексійович керувався при складанні всього Статуту.

Морський статут Петра I: історія створення, зміст

Матеріали, включені в другій і третій томи

У другому томі містився перелік всіх флотських чинів із зазначенням встановленої ієрархії і почестей, воздаваемых представникам кожного з них. Там же перераховувалися зовнішні відмінності кораблів різного типу і описувалися належні їм вимпели, ліхтарі і прапори. Наступний розділ Статуту військового флоту Росії був присвячений організації служби на бойових кораблях. У ньому докладно викладалися обов'язки всіх посадових осіб і членів екіпажу як в період морського плавання, так і під час бою. Характерно, що дії одиночних суден в ньому практично не розглядалися, а весь упор робився на управління ескадрою.

Зміст решти трьох томів

Четвертий том Статуту складався з шести окремих глав, в яких розглядалися різні аспекти корабельної життя. Починався він з питань, що стосуються внутрішньої дисципліни, і містив у собі великий перелік покарань, що чекали її порушників. Далі вказувалося кількість прислуги, полагавшееся кожному з офіцерів. У третьому розділі регламентувалася роздача суднового провіанту, а в четвертій встановлювався порядок нагородження членів екіпажу, які відзначилися під час несення служби.
Дві останні глави четвертого томи були присвячені дуже важливого питання – розподілу між членами команди майна, що став їх здобиччю при захопленні ворожих суден.
Морський статут Петра I: історія створення, зміст
Найбільш об'ємним був п'ятий те, що носив досить лаконічне і виразну назву: «Про штрафи». Це було не що інше як документ, що включив в себе одночасно дисциплінарний і судовий статути. Передбачені в ньому покарання вражають жорстокістю, вельми відповідала звичаям того часу. Крім грошових штрафів, що накладаються, головним чином, на офіцерів, які скоїли незначні проступки, до нижчих чинів застосовувалися різні форми тілесних покарань і смертної кари. В широкому вжитку були розстріли за наказом капітана корабля, а також килевание – проведення злочинця під днищем судна, що в більшості випадків призводило до його смерті. У Статуті містився детальний перелік всіх можливих злочинів, як відносяться до ситуацій мирного часу, так і пов'язаних з веденням бойових дій. В шостому, заключному томі Статуту морського флоту Петра I були зібрані і систематизовані різні зразки суднової звітності. Крім того, містилося опис сигналів, що подаються кораблями в різних ситуаціях, і регламентувались правила дозорно-вахтової служби.

Висновок

Цей перший у вітчизняній історії військово-морський Статут, створений за ініціативи та за особистої участі Петра I, проіснувала без змін аж до 1797 року і за цей термін видавався вісім разів. Лише на наступний рік після воцаріння государя Павла I він вийшов з ужитку і був замінений новим, більш повною і розгорнутою документом. Крім змін, що стали наслідком технічного вдосконалення бойових кораблів, у ньому знайшов відображення більш раціональний підхід до тактики ведення морського бою, запозичений у тодішніх кумирів нового самодержця – адмірала британського флоту.