Львів
C
» » Теми екологічних проектів - огляд, особливості та приклади

Теми екологічних проектів - огляд, особливості та приклади

Які теми екологічних проектів в дитячому саду можна вибирати для просвіти підростаючого покоління, залучення дітей у проектну діяльність? Спробуємо разом знайти відповідь на поставлене питання.

Вимоги до екологічних проектів

В даний час такі дослідження особливо актуальні, вони стосуються всіх людей, що проживають на нашій планеті. Не всі усвідомлюють, що кожна людина несе відповідальність за збереження живої природи, може внести посильний внесок у вирішення проблеми. Найбільш активною частиною населення є підростаюче покоління, тому так важливо правильно підібрати для дітей теми екологічних проектів.
Теми екологічних проектів - огляд, особливості та приклади

Завдання екологічної освіти

Воно спрямоване на формування усвідомленого і морального ставлення до природного середовища, підвищення екологічної освіченості населення. Екологічний проект на тему «Забруднення навколишнього середовища» спрямований на виявлення проблемних питань, покращення екологічної ситуації. Наприклад, разом з вихователем діти можуть облагородити ділянку біля дитячого садка.


Теми екологічних проектів - огляд, особливості та приклади

Варіант проекту в ОУ

Які теми екологічних проектів можна підібрати для школярів? Наприклад, під керівництвом педагога хлопці можуть облагородити територію біля свого навчального закладу. Як може виглядати проект на тему «Екологічні проблеми очима школярів»? Мета: внесення посильного вкладу в поліпшення екології. Завдання проекту: створення проекту ландшафтного дизайну території навколо школи, підбір рослин і чагарників, реалізація проекту. Для досягнення поставленої мети будуть зроблені наступні кроки:
 • підбір рослинного матеріалу;
 • організація конкурсу з розробки дизайну території;
 • створення матеріалу, який спрямований на інформування населення про екологічні проблеми;
 • створення брошур, в яких хлопці пропонують корисні поради по догляду за посадженими квітами та кущами;
 • підготовка і проведення суботників силами школярів, їх батьків, вчителів;
 • створення документального фільму, що розповідає про реалізацію проекту.
 • Що ще повинен включати такий проект? На тему «Екологічні фактори» можна зробити окрему дослідницьку роботу, проаналізувавши основні проблеми, характерні для даного регіону.


  Щоб оцінити результативність проекту, можна застосовувати такі фактори:
 • соціологічні опитування;
 • залучення добровольців у реалізацію задуманих заходів.
 • Теми екологічних проектів - огляд, особливості та приклади

  Специфіка навчальних процесів

  Теми екологічних проектів можуть бути різними, але вони подібні за своїм змістом. Всі навчальні проекти передбачають самостійну діяльність школярів, яка дозволяє використати знання, реалізовувати можливості та здібності, надавати результати публічно. Теми екологічних проектів можуть бути як теоретичного, так і практичного характеру. В будь-якому випадку школярі отримують навики:
 • планування своєї діяльності;
 • прогнозування можливих результатів;
 • зіставлення фактів;
 • оцінки екологічної ситуації;
 • аналізу літературних джерел;
 • публічної презентації;
 • оцінки себе і своїх результатів;
 • пропаганди екологічних знань.
 • Теми екологічних проектів - огляд, особливості та приклади

  Структура екологічного проекту

  Будь-який проект на тему «Екологічне виховання» передбачає певну структуру. На титульному аркуші вказується інформація про автора, освітньому закладі, науковому керівнику. У вступі зазначаються причини та необхідність проведення дослідження в рамках проектної роботи. Обсяг цього розділу становить 1-2 сторінки. В якості обов'язкових елементів введення виступає розгляд актуальності дослідження, висування мети, постановка завдань.
  Актуальність проекту передбачає пояснення його важливості, приведення аргументів, які підтверджують цю думку. Мета передбачає короткий опис планованого результату. Завданнями вважають вказівку дій, що вживаються для її досягнення. При їх формулюванні користуються дієсловами. Наприклад, припустимо вживання наступних варіантів: «розкрити», «проаналізувати», «розробити», «виявити», «охарактеризувати», «виявити». Кількість завдань визначається метою розглянутого проекту.
  Теми екологічних проектів - огляд, особливості та приклади

  Огляд літератури за темою проекту

  Проект на тему «Екологічні катастрофи» передбачає попередній огляд наукової літератури. Наприклад, можна коротко описати проблему, зазначити її масштаб, зробити висновок про своєчасність і актуальність її розгляду.

  Приклад роботи школяра

  Як повинні виглядати реальні проекти? Екологічна тема: природа, взаємини з нею людини - все це може стати метою проекту. Пропонуємо варіант роботи, присвяченій воді. У вступі можна зазначити, що вода є основою життя на нашій планеті. Людський організм у більшій частині складається саме з води. Процес функціонування та діяльності окремих систем і органів, робота клітин відбувається тільки в рідкому середовищі. За результатами оцінки якості питної води, проведеної Госкомсанэпиднадзором Росії, було виявлено, що в останні роки вона стала небезпечною для життя. Вода не відповідає гігієнічним стандартам по запаху, каламутності, кольоровості, вмісту нафтопродуктів, марганцю, заліза.
  Якість питної води – це актуальна і серйозна проблема нашого часу. Є безпечної та вода, яку ми використовуємо для пиття? Знайти відповідь на це питання можна після завершення дослідження.
  Теми екологічних проектів - огляд, особливості та приклади

  Постановка завдань і цілей

  Мета роботи полягає в порівнянні кількісного вмісту у водопровідній воді аніонів хлору в залежності від застосовуваного фільтра. Завдання роботи:
 • аналіз особливості шунгита, срібла у вигляді фільтруючих речовин для проведення очищення водопровідної води від аніонів хлору;
 • проведення експериментів по очищенню від аніонів хлору проб водопровідної води;
 • виконання кількісного визначення в пробах водопровідної води утримання аніонів хлору;
 • формулювання рекомендацій з урахуванням наявних результатів.
 • Методи проведення проекту:
 • робота з різноманітними літературними джерелами;
 • проведення різних експериментів;
 • кількісне обчислення вмісту в пробах водопровідної води аніонів хлору;
 • статистична обробка отриманих результатів.
 • Об'єктом дослідження є проби водопровідної води, що взяті в різних районах міста.

  Предмет становить кількісне обчислення в пробах аніонів хлору.

  Основні види забруднювачів питної води

  Показники якості питної води ділять на кілька груп:
 • органолептичні, в які входить кольоровість, каламутність, запах;
 • мікробіологічні;
 • хімічні.
 • Запах вода набуває через летких речовин, які в неї потрапляють із стічними водами. Причиною мутності є різноманітні дрібнодисперсні домішки. Присмак питної води можуть давати органічні речовини рослинного походження, розчинені у воді. При аналізі якості природної води необхідно використовувати наступні характеристики: кількість гідрокарбонату кальцію, окислюваність, лужність, постійну та тимчасову жорсткість.
  Теми екологічних проектів - огляд, особливості та приклади

  Висновок

  Екологічне просвітництво є важливим питанням, яке заслуговує серйозної уваги і розгляду. Необхідно пояснювати значимість екологічної освіти підростаючого покоління. Педагог повинен пояснити своїм вихованцям необхідність грамотного ведення господарства. Метою і завданнями проекту є вивчення особливостей, наприклад, окремої ділянки в межах екосистеми, а також виявлення зв'язку між її компонентами, складання простих, зрозумілих присадибних ділянок, надання рекомендацій щодо правильного догляду за ділянкою. Наприклад, якщо в якості проекту обрано дослідження екосистеми присадибної ділянки, важливо проаналізувати рослинність, яка може бути присутнім на ньому. Крім культурних рослин на ділянці можуть бути присутніми бур'яни. Їх склад залежить від тих дій, які робляться в боротьбі з ними, а також від добрив, внесених у грунт. Хлопці, що займаються подібним проектом, можуть продумати варіант організації на ділянці багатоярусної клумби. В ній допускається використання багаторічних квітів, що відрізняються за період цвітіння, що спростить догляд, дасть можливість насолоджуватись красою кольорів протягом усього літнього періоду.
  Виховання в підростаючому поколінні відповідального, бережливого ставлення до природи є однією з найважливіших проблем сучасності. З раннього віку важливо розвивати в підростаючому поколінні почуття спостережливості, відповідальності за стан природи. Під час навчання в освітній установі у дитини закладаються позитивні почуття до неживої і живої природи. При спілкуванні з рослинним і тваринним світом у дитини створюється позитивне ставлення до об'єктів і явищ, бажання осягати цей дивовижний світ, відкривати для себе цінність і різноманіття природи, необхідність її вивчення і пізнання. Наприклад, якщо в якості об'єкта дослідження дитина вибирає комах, у нього з'являється можливість сформувати для себе уявлення про світ, проявити турботу про збереження природи. Серед завдань проекту виділяють:
 • розширення і систематизацію уявлень дітей про мурах, метеликів, жуків, бджіл, їх специфічні особливості;
 • розвиток умінь формувати висновки, встановлювати причинно-наслідкові зв'язки між окремими об'єктами;
 • виховання у дітей бережного ставлення до природних об'єктів.
 • Педагог, який здійснює екологічне виховання школярів, пропонує своїм вихованцям спостерігати на прогулянках за комахами, проводити бесіди про шкоду і користь комах, їх видовому розмаїтті, пропонує хлопцям рольові ігри, вірші та прислів'я для заучування.