Львів
C
» » Прикладна економіка: поняття, основи, цілі, методи, завдання і застосування

Прикладна економіка: поняття, основи, цілі, методи, завдання і застосування

Під прикладної економікою передбачають використання економічних моделей, теорій і даних при вирішенні реальних проблем. Фахівці даного напрямку володіють навичками аналізу та прогнозування економічних тенденцій у сферах міжнародної торгівлі, міської та трудової господарської діяльності, фіскальної і бюджетної політики. Отримання спеціальності за даним напрямом широко відкриває двері в життя. Можна працювати в приватних фінансових установах, уряді, науково-дослідних інститутах і міжнародних організаціях.

Вступна інформація

Отже, прикладна економіка є сукупністю дисциплін про дії реального господарства. Умовно всіх осіб можна поділити на 3 великі групи: споживачі, підприємства і держава. Саме з цієї причини основи прикладної економіки передбачають поділ наукової дисципліни на три частини. Кожна з них спрямована на певний предмет вивчення:


 • Домоведення.
 • Прикладна економіка підприємства.
 • Теорія економічної політики.
 • Розбір напрямків

  Прикладна економіка: поняття, основи, цілі, методи, завдання і застосування
  Слід зазначити, що теоретична і прикладна економіка йдуть разом. І навіть справжні знання, що описують реальну роботу підприємства, завжди доводиться спочатку прочитати чи почути. Тому давайте почнемо з засад. Першою за значущістю можна назвати прикладну економіку підприємства. У цьому напрям включена сукупність дисциплін, завдяки яким визначаються дії керуючих будь-яких компаній. В якості прикладу можна навести виробниче планування, керівництво персоналом, фінанси, бухгалтерський облік, просування. Все це передбачає концентрацію однієї мети – отримання підприємством прибутку. Дане напрям прикладної економіки ще дуже часто називають теорією бізнесу.


  Наступним по черзі йде домоведення. Під ним мається на увазі організація споживання та планування покупок. Теорія економічної політики являє собою систему знань, яка розглядає питання регулювання державного господарства. Тут робота ведеться з грошового обігу, ринку капіталу, зовнішньої і внутрішньої торгівлі, податковими платежами, бюджетного розподілу, стимулювання розвитку окремих галузей.

  Переслідувані цілі

  Прикладна економіка: поняття, основи, цілі, методи, завдання і застосування
  В даному випадку слід виділити основну і другорядні. Найголовніша мета – забезпечення економічного зростання. Виробництво повинно надавати більшу кількість послуг і продукції з найкращим якістю. Отримання максимально можливого прибутку, повна зайнятість - це другорядні цілі. Складно зрозуміти, що і як? Візьмемо зайнятість. Під цим мається на увазі забезпечення робочими місцями всіх тих, хто може і хоче працювати. Крім цього, є ще третьорядні цілі:
 • Досягнення економічної ефективності.
 • Стабільність рівня цін.
 • Економічна свобода.
 • Підтримка торгового балансу.
 • Ефективний розподіл доходів.
 • А що можна сказати про методи?

  Тут потрібно запам'ятати два головні слова – індукція і дедукція. Тобто методи прикладної економіки передбачають, що фахівці виявляють і збирають факти, які належать до розгляду певної економічної проблеми. Дана задача дуже часто класифікується як описова або емпірична. Економістам доводиться встановлювати реальні причини, виводити узагальнення щодо реальної поведінки індивідів або інституцій. Крім цього, виходячи з фактів, принципи виявляються економічною теорією або аналізом.
  Слід зазначити, що при дослідженні можливо двосторонній рух, тобто можна рухатися як від фактів до теорії, так і навпаки. Тут і потрібна індукція і дедукція. У першому випадку передбачається виведення з фактів завдяки узагальненню. Слід відзначити, що індукція і дедукція не повинні протистояти один одному. Більш розумним є їх позначення як взаємодоповнюючих методів. Наприклад, гіпотези, що формуються дедукцією, дозволяють орієнтуватися під час збору і систематизації емпіричних даних.

  Продовжуємо розглядати методи

  Прикладна економіка: поняття, основи, цілі, методи, завдання і застосування
  Відома інформація про факти і реальність дозволяє формувати змістовні гіпотези. Коли економіст починає дослідити проблему або економічний сектор, то спочатку збираються, систематизуються і узагальнюються фактори. Тоді як дедукція передбачає наявність певних гіпотез, що згодом обов'язково зіставляються з фактами. Одержувані на основі будь-якого методу дані корисні тим, що вони дозволяють пояснювати економічну поведінку і виробляти адекватну політику. Теорія без фактів порожня. Але якщо ж за певними подіями та пригодами немає розумного пояснення, то це означає і те, що використовувати їх собі на благо і передбачити майбутні події не вийде. Тому без принципів і теорій, які по суті своїй є змістовні узагальнення, засновані на аналізі фактів, не обійтися.

  Специфічні особливості

  Те, що з'єднується разом теоретична і прикладна економіка має і ряд недоліків, які заподіюють незручність. Наприклад, взяти той факт, що принципи – це узагальнення. Хоча вони і часто містять в собі кілька чітких визначень, вони не уникають долі виявитися абстракціями. Але саме завдяки такому підходу і вибудовуються теорії, які знаходять сенс у хаотичному наборі фактів. А адже в іншому випадку вони просто вводять в оману і не дозволяють отримати ніякої користі. Щоб цього не сталося, факти і слід приводити в раціональну та придатну для використання форму. Тому без узагальнення/абстрагування не обійтися.

  Про завдання

  Прикладна економіка: поняття, основи, цілі, методи, завдання і застосування
  Розробка та використання математичних моделей необхідно для того, щоб краще розуміти ситуацію дійсність і орієнтуватися на неї. Адже коли вирішуються завдання, вони дозволяють ігнорувати деталі, які збивають з пантелику. Що тут слід згадати? Основне завдання прикладної економіки – приведення системи і різних тлумачень до узагальнення фактів. У цьому плані важливі теорії. Вони є кінцевим результатом здійснюваного аналізу і вносить порядок і смисл до набору фактів. Вони зв'язують їх докупи і встановлюють між ними певні зв'язки.

  Слід зазначити, що держава прагне підтримувати ситуацію з розумним балансом міжнародної торгівлі та фінансовими угодами. Тому при роботі з масштабними даними необхідно використовувати поняття кореляції. Це технічний термін, який вказує на співвідношення двох груп із системним характером. Наприклад, можна виявити, що коли зростає, то збільшується і Б. Але це зовсім не означає, що між ними існує пряма залежність. Зв'язок може бути випадковою чи породженням фактора В, який не розглядався в аналізі. Наприклад, під час проведення економічних досліджень було встановлено, що між рівнем доходів і освітою є залежність. Так, чим більше вчена людина, тим більше він отримує. Освіта розглядається як причина, а високий дохід як наслідок. Більшість моментів, які доводиться вирішувати, є прикладними, тобто такими, що відносяться безпосередньо до реальних проблем і дій. Конкретні завдання залежать від того, про якому напрямку ведеться розмова. Так, для підприємства це може бути розрахунок найбільш вигідних пропозицій з постачання серед усіх, що є, коли враховується не тільки номінальна ціна, але і вартість доставки. Тоді як для держави більш актуальними є завдання нормативного регулювання, а не конкретні комерційні операції.

  Про професійну підготовку

  Прикладна економіка: поняття, основи, цілі, методи, завдання і застосування
  В університетах передбачена окрема спеціальність «Прикладна економіка». Студенти, які вирішать освоювати її, зможуть добре вивчити кількісні методи, моделювання, аналіз і сучасні інформаційні технології. Все це знадобиться в діяльності. Випускники можуть працювати як експерти з зовнішньоекономічних питань, спеціалісти-аналітики в області дослідження фінансового і товарного ринків, керівники проектів, очолити власне підприємство, займатися раціоналізацією виробництва і трудитися ще по ряду напрямків.

  Яка програма професійної підготовки?

  Слід зазначити, що єдиного зразка не існує. Хоча є загальні положення, які вивчаються, а до них вже кожне освітнє установа щось додає. Так, основою є:
 • Математичні методи економіки.
 • Економетрика.
 • Прикладна мікроекономічна теорія.
 • Аналіз часових рядів.
 • Прикладна макроекономічна теорія.
 • Ймовірність і статистика.
 • Ось так коротко і виглядає програма «Прикладна економіка». Можуть бути додатково додані різні предмети на зразок історії економічної думки, лінійного програмування, але суть при цьому не зміниться.

  Про застосування

  Прикладна економіка: поняття, основи, цілі, методи, завдання і застосування
  Складно використовувати отримані знання в реальному справі? Це залежить від якості викладання та вивчення, а також стоять перед людиною завдань. З одного боку, питання реєстрації підприємства з усіма нюансами зразок постановки компанії на облік в податкову і статистичні служби, а також до Пенсійного фонду не розглядаються. Хоча ось саме такі бюрократичні моменти дуже часто можуть поставити людей в глухий кут. Звичайно, список потенційно проблемних місць на порядок більше, ось тільки що їх перераховувати? Якоїсь особливої дисципліни, обізнана з бюрократичною тяганиною, не існує. Також досить слабким є опрацювання питання про накопичення первинного капіталу, його використання таким чином, щоб створювати підприємства, нехай навіть і невеликі. Здебільшого здійснюється підготовка службовців, які зможуть прийти у вже створену структуру і виконувати певний перелік робіт. Наприклад, після випуску спеціаліст направляється в економічний департамент, де поступово зростає і просувається по службових сходах. Якщо прийти працювати за прямим профілем на державну службу, маючи з собою диплом з хорошими оцінками, то у такому разі через кілька років можна цілком обґрунтовано претендувати на керівну посаду.

  Висновок

  Прикладна економіка: поняття, основи, цілі, методи, завдання і застосування
  Ось і розглянута вся інформація, яку слід знати для отримання уявлення про те, що собою являє прикладна економіка. Хоча про окремі моменти все ж таки ще можна замовити слово. Наприклад, багато хто не розуміють, чим же різниться фундаментальна і прикладна економіка. Справа в тому, що перша займається вивченням загальних положень, тоді як друга приватних випадків. З фундаментальних положень розробляються нові положення, які потім реалізовуються на практиці. Хоча може бути і навпаки. Виникло щось на практиці, а потім це явище докладно вивчається з метою визначення всіх важливих моментів. Кожна зі складових наук є важливою, а вони обидві взаємно доповнюють і збагачують один одного. Також не слід забувати, що є істотний рівень абстракції. При зустрічі з реальними проблемами і завданнями доведеться приймати рішення, виходячи з власного досвіду і наявних знань.