Львів
C
» » Прикладна екологія - це що таке?

Прикладна екологія - це що таке?

Прикладна екологія - це один з напрямків науки про чистому житлі». Той факт, що екологія стала вважатися окремою наукою, свідчить про серйозність проблеми, що стосується безпеки будинку.
Прикладна екологія - це що таке?

Енергетичні проблеми

Розглядаючи різні напрямки прикладної екології, зупинимося на енергетичних проблемах. Протягом свого існування людство завжди прагнуло підкорити собі природу. У спробах здобути владу люди не замислювалися про те, якими можуть бути наслідки. Основні рішення, які супроводжувалися катастрофічними наслідками, були спрямовані на отримання матеріальної вигоди.


Наприклад, будівництво великих гідроелектростанцій призвело до серйозного порушення природного балансу, стало причиною зникнення рослин і тварин в тих регіонах, де проводилася масштабна будівництво. Енергетична проблема з кожним роком стає все більш серйозною. Збільшується споживання електричної і теплової енергії, тому з'являється необхідність у споживанні більшого числа енергоносіїв. Як з цим пов'язана прикладна екологія? Санкт-Петербург, Москва - ці великі мегаполіси споживають величезну кількість енергетичних ресурсів. Серед основних енергоносіїв, яких потребує людство, виділимо природний газ, нафта, кам'яне вугілля. Завдання прикладної екології полягають у пошуку таких технологічних процесів, які б дозволяли завдавати мінімальної шкоди навколишньому природі на тих територіях, де ведеться видобуток корисних копалин, їх переробка.


Наприклад, в США був прийнятий закон, згідно з яким великі нові промислові споруди, що використовують альтернативні джерела енергії, звільняються від сплати податку. Інститут прикладної екології займається пошуком альтернативних способів видобутку енергії, які б не приносили шкоди природному спільноті. Екологи відзначають, що в даний час їм відомі далеко не всі види впливу на природу внаслідок функціонування промислових підприємств. Прикладна екологія - це та галузь, яка займається активним пошуком способів мінімізації негативного впливу людини на живу природу. Наприклад, за останні десять років, завдяки діяльності екологів, великі промислові підприємства стали набагато активніше використовувати альтернативні джерела енергії.
Прикладна екологія - це що таке?

Транспортна проблема

Як пов'язані авіація та прикладна екологія? Потреба людини в транспорті, включаючи авіаційні перевезення, щорічно збільшується. При згорянні вуглеводневого палива в земну атмосферу потрапляє величезна кількість отруйного чадного газу, а також отруйних сполук свинцю. Екологи побоюються, що при таких темпах зростання транспорту людство ризикує знищити себе. Саме тому теоретична і прикладна екологія займаються вивченням впливу різних хімічних речовин на здоров'я людини, стан рослинного і тваринного світу. Численні дослідження підтвердили небезпеку вуглеводневої сировини для земної атмосфери, довели важливість перекладу транспорту на інші види палива.
Прикладна екологія - це що таке?

Основні визначення

Теоретична та прикладна екологія на сторожі інтересів природи. Саме екологи пропонують замінювати традиційні джерела енергії альтернативними видами енергоносіїв, мінімізуючи або повністю позбавляючи нашу планету від отруйних відходів виробництва. Інститут прикладної хімії та екології з'явився в двадцятому столітті в багатьох європейських країнах. В даний час на його базі функціонує кілька кафедр, на яких здійснюється підготовка інженерів-екологів, фахівців з техногенної безпеки. Прикладна екологія людини є наукою, яка вивчає взаємозв'язок між людиною і навколишньою природою. В даний час вона поділяється на кілька областей, що охоплюють всі сфери життя сучасної людини.
Прикладна екологія - це що таке?

Історія науки

Прикладна екологія - це розділ екології. Вперше термін з'явився в другій половині дев'ятнадцятого століття, він був введений Ернстом Геккелем в роботі «Загальна морфологія організмів». В даний час виділяють декілька основних тлумачень слова «екологія». Її вважають різновидом біологічних наук, яка займається вивченням живих організмів, а також їх взаємодії з середовищем безпосереднього проживання. Соціальна та прикладна екологія - це розділи, які передбачають загальнонауковий підхід до аналізу проблем зв'язку середовища, біосистем, організмів. Екологія спрямована на захист природи від людини, як би банально це не звучало.
Прикладна екологія - це що таке?

Класифікація

В даний час в екології виділяють кілька великих відділів:
 • загальна екологія;
 • геоекологія;
 • екологія людини;
 • соціальна область;
 • прикладна екологія.
 • Біоекологія є біологічною дисципліною, яка займається дослідженнями закономірностей життя популяцій, екосистем, окремих живих організмів. В залежності від рівня біотичних систем виділяють аутэкологию, синэкологию, популяційну екологію.
  Прикладна екологія - це що таке?

  Сучасні тенденції

  В даний час в світі виникають глобальні екологічні проблеми, тому прикладна екологія - це актуальний розділ екології. Саме цей напрям дозволяє створювати міцну основу для раціонального застосування природних ресурсів, охорони навколишнього середовища. Це напрям екології спрямовано на створення сприятливих умов для життя і розвитку людської цивілізації.
  Що таке ІПК? Прикладна екологія дає на це питання однозначну відповідь, до того ж саме вона займається веденням безпечного домашнього господарства».

  Соціальна екологія

  Цей розділ екології вивчає взаємовідносини між суспільством і культурної, соціальної середовищем. Фахівці цієї галузі займаються виявленням прямого і побічного впливу функціонування промислових підприємств на властивості і склад навколишнього середовища. Саме соціальна екологія виявляє екологічну дію різних антропогенних факторів на життя і здоров'я людини, генофонд популяції.
  Прикладна екологія - це що таке?

  Підвиди соціальної екології

  У соціальній екології виділяють: екологію культури, особистості, этноэкологию. Наприклад, екологія культури пов'язана з відновленням і збереженням різних частин культурного середовища, які створені протягом усієї історії людства. До таких елементів відносять парки, музеї, архітектурні споруди. Этноэкология спеціалізується на зв'язку людства з географічним середовищем, що формує в історичному процесі етнос. Антропоэкология є комплексною наукою, що займається вивченням взаємодії людини (біосоціальних істоти) з багатогранним навколишнім світом, у якому постійно ускладнюється середовище проживання. Основним завданням даної прикладної галузі екології є розкриття закономірностей економічного, виробничого освоєння та зміни природних ландшафтів в результаті людської діяльності.

  Глобальна екологія

  Це комплексна наукова дисципліна, що аналізує закономірності формування біосфери в цілому, розглядає можливі зміни з-за функціонування людини. Глобальна екологія займається вивченням взаємовідносин людства з навколишнім природою в масштабах нашої планети. Це необхідно у зв'язку з тим, що антропогенні фактори негативно позначилися на стані біосфери Землі. В антропології використовують дані генетики, молекулярної біології, палеогеографії, геології. В антропології вивчаються фізіологічні та морфологічні особливості людини. Серед вчених в даний час немає єдиної версії щодо походження людства. З точки зору біології, наприклад, люди, що належать до ссавців, які належать до загону приматів. Між древнім людиною і реальністю його сьогоднішнього існування існує величезний простір. Його називають культурою, можливістю розкриття творчого потенціалу. Видова обмеженість була подолана з допомогою прогресивного розвитку людського мозку завдяки рукам, соціальним устроєм життя.

  Цікаві факти

  Людину можна вважати суб'єктом праці. Особливість генетичної програми людини така, що навіть при рівних умовах можуть народжуватися різноманітні індивідууми, соціальна поведінка яких ґрунтується на функціонуванні різних генів. Сучасна екологічна наука є складною системою людських знань. Саме прикладна екологія спрямована на вирішення конкретних питань, пов'язаних з природокористуванням. Вона визначає максимальні навантаження на середу, займається розробкою методів управління екосистемами, способами «екологізації» різних варіантів діяльності людини.

  Висновок

  Тільки з допомогою екології можна захистити природу від негативного впливу з боку людської цивілізації. Прикладна екологія займається безпосередньою розробкою принципів розумного застосування природних ресурсів. Саме з її допомогою проводиться прогнозування, оцінка реальних негативних наслідків через діяльність людини для природного середовища. Прикладна екологія приділяє пильну увагу поліпшенню якості природного середовища, навколишнього населення нашої планети. Саме в її функції входить оптимізація економічних, інженерних, правових, соціальних, економічних рішень, що забезпечують екологічно безпечне сталий розвиток. Особливо це актуально для територій, на яких функціонують великі промислові підприємства і організації. Саме від того, наскільки ефективно буде розвиватися прикладна екологія, безпосередньо залежить існування природного співтовариства.