Львів
C
» » ІССА МДУ: відгуки студентів

ІССА МДУ: відгуки студентів

Підрозділ головного російського університету, історія якого налічує два з половиною століття. Інститут, де вивчають більше 25 мов, у тому числі санскрит і суахілі, і готують професійних африканистов і сходознавців у сфері політології, історії, філології та економіки. Випускники інституту країн Азії та Африки – фахівці у сфері вивчення регіонів афроазиатского світу і взаємодії з ними.

Як все починалося

Перші кроки на шляху до створення самостійного сходознавчої підрозділу державного університету імені М. в. Ломоносова були зроблені ще в роки Великої Вітчизняної війни. Східні відділення відкрилися на історичному та філологічному факультетах. У 1956 році на їх базі був створений Інститут східних мов. В 70-е рр. він отримав свою сучасну назву. Курс навчання був розрахований на 6 років з відповідними практиками в країнах досліджуваного мови.


За роки роботи підготовлено тисячі спеціалістів, які ведуть наукову та викладацьку діяльність, що стали співробітниками засобів масової інформації, дипломатичних служб, політичних і громадських організацій. Адреса ІССА МДУ: Москва, Мохова вулиця, 11 будівля 1.
ІССА МДУ: відгуки студентів

Структура інституту

Сьогодні в інституті готують спеціалістів за чотирма основними напрямками у сфері африканістики та сходознавства. Це знайшло своє відображення в структурі інституту. Абітурієнти ІССА МДУ можуть вибрати одну з 4 відділень: історична, політологічна, філологічну або соціально-економічний. У складі історичного відділення 5 кафедр, дві з яких були відкриті ще в 1944 році. Співробітники кафедр спеціалізуються на вивченні історії Китаю, Південної Азії, Японії, країн Сходу та Південно-Східної Азії.


Найбільш великим відділенням інституту є філологічна. Під його егідою діють вісім кафедр, що займаються проблемами японської, арабської, іранської, китайської, тюркської, індійської, монгольської, корейської, західноєвропейської літератури і словесності.
ІССА МДУ: відгуки студентів
Соціально-економічне відділення спеціалізується на міжнародних відносинах в сфері економіки та економічної географії країн Африки і Азії. У складі політологічного відділення діють кафедри: країн Кавказу та Центральної Азії; африканістики, юдаїки; політології Сходу; комплексного навчання.

Кафедра ЮНЕСКО і міжвузівський факультет

У структурі ІССА МДУ крім основних кафедр діють також два не зовсім звичайних підрозділу. «Сходознавство і африканістика: сучасні методи викладання вивчення» – навчальна кафедра ЮНЕСКО. Її дослідна та навчальна робота здійснюється у відповідності зі стратегічними завданнями організації, сформульованими в 2015 році. Серед основних пріоритетів – діалог культур Сходу і Заходу. Кафедра організовує платні короткострокові модульні курси (2-3 тижні) у літній період. Це цикли лекцій з країнознавства для студентів іноземних внз, школи російської мови. Готується до реалізації програма магістерської підготовки «Росія в навколишньому світі». Також на базі інституту діє міжвузівський факультет з вивчення китайської мови. Програма навчання розрахована на 6 семестрів. Заняття проходять двічі на тиждень. Після завершення курсу і здачі іспиту видається свідоцтво. Навчання безкоштовне.

Рівні освіти

Інститут здійснює свою діяльність за програмами вищої (бакалаврат і магістратура), додаткового і післявузівської освіти. На базі інституту діють аспірантура та докторантура. Приймальна комісія ІССА МДУ у своєму розділі на сайті інституту повідомляє, що надходження проводиться на конкурсній основі за результатами вступних випробувань. Для вступу необхідно надати результати ЄДІ з історії, іноземної та російської мови, пройти додаткове вступне випробування з історії. Передбачено навчання на бюджетній і договірної основи. В інституті діє ряд програм підвищення кваліфікації, перепідготовки, додаткового навчання, а також мовні курси. Можна отримати додаткову кваліфікацію «перекладач у сфері професійної комунікації». Крім того, відкрито прийом на додаткове навчання за загальноосвітніми програмами: східні мови; перська мова; китайська мова. Пройшли навчання, отримують сертифікат. Для абітурієнтів працюють підготовчі курси та Школа молодого сходознавця.
ІССА МДУ: відгуки студентів

ІССА МДУ: магістратура

Цей рівень освіти з'явився в інституті ще у 1994 році. Студенти могли зробити вибір між спеціалітетом і навчанням за новою системою. Остаточний перехід на європейську систему (4 роки бакалаврату + 2 роки магістратури) стався в 2008 році. Вступивши до магістратури, можна продовжити навчання або отримати другу вищу ІССА МДУ.
Підготовка магістрів ведеться за напрямом «Сходознавство і африканістика». У переліку вступних випробувань входять: східний іноземна мова; країнознавство (африкано-азіатський регіон). Основні профілі підготовки в магістратурі:
 • література відповідних країн;
 • історія;
 • політика і міжнародні відносини;
 • мови;
 • економіка.
 • ІССА МДУ: відгуки студентів
  Крім цього йде спеціалізація за певного мовного профілю. Це може бути китайський, японський, в'єтнамська, турецька, перська, корейська, арабська мови, іврит, хінді та ін. Термін навчання становить два роки. Загальна трудомісткість – більше 4000 академічних годин, включаючи самостійну роботу.

  Навчальний процес

  В інституті здійснюється навчання в денний очній формі. Абітурієнти проходять єдиний конкурс при вступі. Розподіл за мовним групам і профілів відбувається вже після зарахування. Згідно з відгуками про ІССА МДУ розподіл в основному залежить від результатів ЄДІ за західноєвропейським мови, але в більшості випадків абітурієнт потрапляє в групу, зазначену в заяві при вступі. Високий рівень освітнього процесу забезпечується викладацьким складом інституту. Сьогодні це понад 300 фахівців високого рівня, 56 докторів і 110 кандидатів наук. Також для читання курсів запрошуються відомі вчені з США, Європи, країн Азії і Африки. Проводяться відкриті виступи зарубіжних експертів, дипломатів і політиків.

  У навчальному процесі широко застосовуються технічні засоби для проведення мовних занять. Більшість аудиторій обладнано комп'ютерною та мультимедійною технікою. Діє кілька лінгафонних кабінетів і залів, обладнаних спеціалізованими інтерактивними засобами. У розпорядженні студентів – понад 80 тисяч видань і посібників бібліотеки інституту.

  Наукова діяльність

  У ІССА МДУ розвиваються кілька великих наукових напрямків і шкіл. Пріоритетні напрями фундаментальних досліджень: історія і теорія східних літератур; тенденції історичного розвитку країн Азії і Африки; міжнародні відносини, економіка і політика; східне мовознавство. В аспірантурі інституту навчання проводиться за 4 профілями:
 • світова економіка;
 • політичні інститути та процеси;
 • загальна історія;
 • література зарубіжних країн.
 • Також діє спеціалізованої вченої ради по двох філологічних спеціальностях (іноземна література та мови). Щорічно проводяться конференції, форуми та круглі столи різного рівня, в яких беруть участь викладачі, аспіранти та студенти.
  ІССА МДУ: відгуки студентів
  На базі інституту функціонують видавництва трьох рецензованих наукових журналів.

  Дослідні центри і лабораторії

  Значимість науково-дослідної практики підтверджується наявністю в інституті більше десяти активно діючих центрів, лабораторій, товариств. На сьогоднішній день у складі ІССА МДУ працюють:
 • експериментальна лабораторія фонетики;
 • міжнародний центр корееведенія;
 • лабораторія культури Сходу;
 • центр вивчення Кавказу та Центральної Азії;
 • товариство малайсько-індонезійських досліджень;
 • центр ісламознавства і арабістики;
 • центр вивчення історії Африки;
 • товариство культурних зв'язків з Іраном;
 • центр дослідження проблем релігії;
 • лабораторія технічних засобів навчання;
 • центр буддологических досліджень;
 • центр вьетнамоведения.
 • ІССА МДУ: відгуки студентів

  Міжнародна діяльність

  Даний напрямок роботи є для ІССА МДУ одним з пріоритетних. До сфери міжнародного співробітництва відносяться: організація конференцій і семінарів по сходознавству; спільні проекти і дослідження з зарубіжними колегами; програми обміну для студентів і викладачів.
  Успішно завершивши тестування на профільних кафедрах, талановиті студенти отримують можливість пройти стажування (5-10 місяців) в одному із зарубіжних вузів-партнерів. Крім мовної практики, в ході таких стажувань вирішуються дослідницькі завдання по спеціалізації. Аналогічну стажування в інституті можуть пройти іноземні студенти. Розробляються програми отримання подвійних дипломів.
  ІССА МДУ: відгуки студентів
  Активну співпрацю налагоджено з 30 зарубіжними вузами (Німеччина, Франція, В'єтнам, Китай тощо). Відновлені зв'язки з Ліваном та Єгиптом. Співробітники інституту є членами ряду великих міжнародних наукових організацій.

  Студентське життя

  Відгуки студентів ІССА МДУ свідчать про насиченості як навчальної, так і позанавчальної життя. Велика увага приділяється залученню студентів до дослідницької роботи. На базі інституту діють Рада молодих вчених та наукове товариство студентів. Протягом року проводиться ціла серія наукових заходів (конференцій, форумів, фестивалів), багато з яких стали традиційними.
  ІССА МДУ: відгуки студентів
  Вступивши до інституту, можна також стати членом студентського комітету або ради. В їх завдання входить захист інтересів студентів, залучення їх до спортивних, оздоровчих, культурно-масових, соціальним практикам. Щорічно складається календар подій (концерти, екскурсії, виступи, флешмоби).

  ІССА МДУ: відгуки про вуз

  При формуванні рейтингу внз велике значення мають умови вступу, характер освітнього процесу, затребуваність майбутніх випускників на ринку праці. Можна зустріти безліч відгуків про цьому інституті, причому велика частина їх носить позитивний характер. Відзначаються високий рівень викладання, можливість вивчити рідкісний мову, пройти стажування за кордоном. При цьому більшість респондентів підкреслює, що вчитися тут непросто, але цікаво. Діапазон майбутньої професійної сфери досить широкий: від викладацької діяльності до політики.