Львів
C
» » Правопис слова "навпаки". Приклади вживання

Правопис слова "навпаки". Приклади вживання

Правильне написання складних слів свідчить про культурний рівень людини, її освіченості. Не дивно, що навіть при прийомі на роботу враховують відсутність помилок в резюме. Зважаючи на важливість грамотності варто розібратися, як пишеться "навпаки" і виділяється воно в тексті комами.

Злите написання

У більшості випадків, слово "навпаки" передбачає написання. Для точного визначення необхідно з'ясувати частина мови, до якої належить дане слово. Цього не зрозуміти без урахування контексту. Найчастіше "навпаки" є прислівником або вступним словом. В обох випадках пробіл не потрібен. Якщо між "на" і "оборот" неможливо вставити уточнююче слово без втрати сенсу - це прислівник або вступна частина пропозиції. Виступаючи в ролі прислівника, слово "навпаки" починає залежати від дієслова, визначаючи ознака дії. Від дієслова до цього наречию можна поставити питання "Як?". Наприклад: "вийшло (як?) навпаки". Слово "навпаки", що є прислівником або ввідним, можна замінити відповідними синонімами:
 • поперек;
 • навпаки;
 • навиворіт;
 • протилежно;
 • перекручено;
 • у зворотному порядку.
 • Правопис слова "навпаки". Приклади вживання

  Роздільне написання

  Роздільне написання залежить від того, до якої частини мови належить слово. "На" пишеться окремо тільки в тому випадку, якщо є приводом, а слово "обіг" - іменником.

  Можна застосувати два варіанти перевірки:
 • Варто спробувати вставити питання "На якій оборот?". Приміром, на оборот сторінки. У даному прикладі можна поставити питання: "глянув на (що?) оборот сторінки".
 • Ще один варіант - вставити уточнююче займенник або прикметник. Якщо це можливо - пишеться окремо. Наприклад: "глянув на порожній оборот сторінки".
 • Даний метод працює, тільки якщо при додаванні питання або слова не змінюється зміст речення. Наприклад: "навпаки, вони розчарувалися". У такому прикладі при додаванні уточнюючого слова втрачається початковий сенс: "на цей оборот вони розчарувалися". При роздільному написанні до словосполучення "обіг" неможливо підібрати синонім, не відокремлюючи "на".
  Правопис слова "навпаки". Приклади вживання

  Вживання ком

  Наявність ком обумовлюється приналежності до певної частини мови. Можливо кілька варіантів:
 • "Навпаки", що виступає у вигляді вступного слова. Це найбільш поширений варіант. Якщо це так, слово буде мати значення "на противагу вищесказаному або очікуваного". Він буде служити для зв'язку думок чи встановлення їх послідовності, як схожі слова: "втім", "отже", "однак", "навпаки" і т. п. Якщо таку конструкцію прибрати з пропозиції, основна думка не зміниться. Ввідні слова завжди виділяється комами.
 • Частка. Виступаючи в ролі частки, слово перестає бути членом речення, стає службовим, питання до нього тепер не поставити. Частка покликана виражати смислові відтінки. Якщо в подібній ролі виступає слово "навпаки", воно набуває значення "зовсім ні". У такому варіанті слово знаходиться в початку пропозиції. При правильному побудові його необхідно виділити комою або позначити як окрема пропозиція. Важливо не переплутати частинку з частиною мови, що має схожий зміст. Якщо слово можна розтлумачити як "з іншого боку, у зворотному порядку", часткою воно не є.
 • Прислівник. Якщо слово "навпаки" виступає в ролі прислівника, відокремлювати його не потрібно.
 • Правопис слова "навпаки". Приклади вживання

  Приклади варіантів слова "навпаки" в реченні

  Найчастіше слово виступає у вигляді вступного і виділяється комами:
 • Навпаки, вона перестала слухати його слова, ніби й не стояла поруч.
 • Багаті йшли повз, не звертаючи на жебрака ніякої уваги, люди ж більше низького достатку, навпаки, співчутливо кидали монету.
 • Він часто співав цю пісню, що робить його очі веселими і завзятими, а руху, навпаки, повільними.
 • Навпаки, коми були забуті, немов і не потрібні в реченні.
 • Слово у вигляді прислівники:
 • Вона завжди робила все навпаки.
 • Всі вирішили, що кобила втече при першій можливості, але вийшло якраз навпаки.
 • У той день все було навпаки, так що не було визначити початкового плану.
 • Роздільне написання іменника з прийменником:
 • Варто було їй тільки відійти, брат розгорнув лист на оборот, продовжуючи перервану читання.
 • Необхідно звернути увагу на оборот грошей у третьому відділі банку.
 • Стрілка годинника перейшла на оборот, наближаючи неминучу.
 • Для визначення орфографії та пунктуації досить правильно визначити частину мови. Залежно від цього підбираються правила, відповідні ситуації.