Львів
C
» » Інститут хімії Спбду: адреса, історія заснування, кафедри, відгуки

Інститут хімії Спбду: адреса, історія заснування, кафедри, відгуки

Незважаючи на зміни в програмах і введення нових стандартів, диплом класичного університету продовжує залишатися синонімом якісної освіти. Особливо якщо мова йде про найстарішому російському університеті, нещодавно отметившем своє 290-річчя. Інститут хімії Санкт-Петербурзького держуніверситету – це фундаментальна природнича освіта, що дозволяє в подальшому реалізувати себе в професійній сфері.

З історії інституту

Офіційною датою створення хімічного факультету державного університету Ленінграда вважається 1929 рік. Його попередником було хімічне відділення, організоване на фізико-математичному факультеті в 1916 році. Перші роки для факультету стали досить бурхливими: у зв'язку з реорганізацією вже через рік, у 1930 році, факультет був закритий, а його база передана хіміко-технологічного інституту. Однак через два роки він був не тільки відновлений, але і включив в свій склад науково-дослідний інститут. У післявоєнні роки на факультеті була заснована кафедра радіохімії, що готувала фахівців для участі в програмах з атомної енергетики та розробці атомної зброї. В 1967 році тут з'явилася перша в Союзі кафедра квантової хімії. Кілька років тому факультет набув статус Інституту хімії Спбду.

Візитна картка інституту

Кредо інституту сьогодні – поєднання класичного університетського та практико-орієнтованої освіти, формування у студентів фундаментальних і прикладних знань. Основою навчального процесу заявлений міждисциплінарний підхід (хімія, фізика, механіка, біологія, медицина).

В інституті реалізуються програми всіх основних рівнів вищої і післявузівської освіти. Також діють додаткові та елективні програми.
Інститут хімії Спбду: адреса, історія заснування, кафедри, відгуки
Ключовим напрямком була і залишається науково-дослідна робота. Крім базових кафедр, тут працюють наукові лабораторії і тематичні дослідні групи. З 2010 року діє система внутрішніх грантів для проведення досліджень та організації стажувань. Як юридична особа освітня організація була зареєстрована в 2003 році (ІПН Інституту хімії Спбду - 7801002274). Сьогодні основний корпус інституту розташовується в Петергофі. Офіційний адресу Інституту хімії Спбду: проспект Університетський, будинок 26.
Інститут хімії Спбду: адреса, історія заснування, кафедри, відгуки

Кафедри

В даний час в інституті діють 14 основних кафедр, що здійснюють як навчальну, так і науково-дослідну діяльність.

Ключові напрямки роботи кафедр:
 • неорганічна та загальна хімія;
 • аналітична хімія;
 • хімія квантових процесів і твердих тіл;
 • колоїдна хімія;
 • органічна хімія;
 • радіохімія;
 • лазерне матеріалознавство;
 • високомолекулярні сполуки;
 • хімія природних явищ;
 • кінетика і хімічна термодинаміка;
 • електрохімія;
 • хімія природних сполук і твердого тіла.
 • Кафедра органічної хімії Інституту хімії Спбду є однією з найстаріших. Вона була створена в 1869 році, саме тут колись працював А. М. Бутлеров.
  Інститут хімії Спбду: адреса, історія заснування, кафедри, відгуки

  Бакалаврат

  В інституті реалізуються дві програми на рівні бакалаврату: «Хімія», «Хімія, механіка матеріалів і фізика» (міждисциплінарна). Для вступу необхідно подати результати ЄДІ з математики, російської мови та хімії. Середній прохідний бал в Інституті хімії Спбду – 195. Навчання організовано в рамках трьох тематичних блоків: основний (хімія і матеріалознавство), нехімічних природничий, гуманітарний загальноосвітній. Перший займає до 45 % обсягу навчальної навантаження. Він включає вивчення аналітичної, неорганічної, фізичної, колоїдної, квантової хімії, електрохімії, радіохімії і т. д. Студенти також можуть вибрати один із профілів навчання (базовий, фізико-хімічний, органічний, аналітичний, неорганічний) та спецпрактикуми на старших курсах.
  Інститут хімії Спбду: адреса, історія заснування, кафедри, відгуки

  Магістратура

  В Інституті хімії Спбду відкрито набір на навчання за магістерськими програмами «Фізика, хімія, механіка матеріалів», «Хімія», «Прикладні і фундаментальні аспекти нанотехнологій і матеріалів». Термін навчання – 2 роки.
  Інститут хімії Спбду: адреса, історія заснування, кафедри, відгуки
  В рамках підготовки студенти вивчають спеціальні профільні та психолого-педагогічні дисципліни, іноземна мова, проходять педагогічну практику і ведуть роботу над магістерською дисертацією. Останній напрям займає до 65 % навчального часу і ґрунтується на результатах дослідної та експериментальної роботи. Тому при вступі для кожного студента формується індивідуальний план занять. Інститут активно співпрацює з установами Академії наук, а також зарубіжними партнерами, що дозволяє магістрантам стажуватися у Фінляндії, Іспанії, Німеччини, США.

  Аспірантура

  Вибравши наукову стезю, можна продовжити навчання в аспірантурі Інституту хімії Спбду за напрямом «Хімічні науки». Тривалість – 4 роки. Передбачено навчання на бюджетній та на договірній основі. Зарахування відбувається за підсумками конкурсу. У числі вступних випробувань – іспити з хімії та іноземної мови. Аспіранти мають право на звільнення від строкової служби на час навчання та участь у конкурсі на здобуття іменних стипендій. У процесі навчання необхідно здати ряд кандидатських іспитів:
 • аналітична хімія;
 • електрохімія;
 • високомолекулярні сполуки;
 • фізична хімія;
 • неорганічна та органічна хімія;
 • радіохімія;
 • колоїдна хімія;
 • хімія твердих тел.
 • Інститут хімії Спбду: адреса, історія заснування, кафедри, відгуки

  Наукові лабораторії

  Крім базових кафедр, в інституті діють три наукові лабораторії: біомедичної хімії (міжкафедральна), хімічної фармакології та кластерного каталізу. Перша з зазначених лабораторій підрозділяється на три групи (біотехнологія, медицина, біологічний аналіз). Основний напрям діяльності – дослідження і застосування на практиці полімерних матеріалів, заснованих на принципах биораспознавания. Лабораторія химфармакологии відповідає за розвиток медичної хімії в Інституті хімії Спбду. Співробітники лабораторії займаються розробкою дизайну біологічно активних речовин.

  В лабораторії кластерного аналізу проводяться дослідження в області нанохімії, каталізу, високомолекулярних сполук та органічної хімії. Частина робіт здійснюється спільно з МДУ та інститутом органічної хімії РАН.
  Інститут хімії Спбду: адреса, історія заснування, кафедри, відгуки

  Навчальна і позанавчальна діяльність

  Навчання в Інституті відгуки називають насиченою. Це відноситься і до навчального процесу, і іншим напрямами студентського життя. Крім основних занять кожен студент вибирає для себе елективні курси для поглиблення знань. Курси враховують професійну та регіональну специфіку, наукові інтереси викладачів і студентів, запити ринку праці. Ряд відгуків про інститут хімії Спбду присвячений організації стажувань. Цьому напрямку приділяється особлива увага. Студенти можуть пройти річне стажування у відділі стратегічного управління продукцією паперового-целюлозного комбінату в Светогорске (оплачувану) або спробувати себе на ниві держслужби (стажування «Відкритий Смольний»). В рамках позанавчальної діяльності для студентів організується цілий комплекс заходів: фестивалі творчості, конкурси інноваційних розробок, студентські бали, майстер-класи, форуми, зустрічі з цікавими людьми.
  Інститут хімії Спбду: адреса, історія заснування, кафедри, відгуки

  Студентські організації

  Розвинути свої здібності і знайти однодумців студентам Інституту хімії Спбду допомагає низка громадських організацій. Крім традиційного профспілки навчаються можуть стати членами студентської ради, наукового товариства, ради молодих вчених, редакції газети «Химператор» чи місцевого осередку Хімічного товариства імені Д. І. Менделєєва. У завдання СНТ (наукового товариства) входить знайомство студентів 1-2-го курсу з напрямками роботи інститутських кафедр, залучення до дослідницької практиці. Регулярно проводяться зустрічі та презентації з співробітниками і аспірантами кафедр. Члени товариства беруть участь в організації хімічної олімпіади і Всеросійської студентської конференції з хімії.
  Інститут хімії Спбду: адреса, історія заснування, кафедри, відгуки
  Діяльність Хімічного товариства спрямована на розвиток мережевої взаємодії молодих дослідників-хіміків, підтримку академічної мобільності, активізацію спільних розробок. Товариство проводить конкурси, олімпіади, конференції, Менделєєвські читання. Студентська рада дбає про покращення умов освітнього процесу, підтримує проекти учнів. Серед його повсякденних завдань: контроль за якістю харчування, лобіювання питань про підвищення стипендії, формуванні студентського стандарту якості освіти. В цілому відгуки стверджують, що інститут дійсно тримає високу освітню планку.