Львів
C
» » Чим відрізняється економічне зростання від економічного розвитку? Порівняльна таблиця

Чим відрізняється економічне зростання від економічного розвитку? Порівняльна таблиця

Поняття «економічне зростання» та «економічний розвиток» досить близькі за значенням, але зовсім не тотожні за своєю суттю. Що означають наведені терміни? Чим відрізняється економічне зростання від економічного розвитку?

Сутність економічного розвитку

Економічний розвиток – це тривалий процес, який характеризується широким рядом факторів, які охоплюють не тільки економіку держави, але також соціальну сферу та інші області. Термін застосовний до держав з економіками, що розвиваються (відмінність економічного зростання від економічного розвитку складається у тому, що першим терміном описують зміни в країнах з розвинутою економікою).


Чим відрізняється економічне зростання від економічного розвитку? Порівняльна таблиця
Економічний розвиток виявляється у загальному поліпшенні добробуту держави, передбачає зростання реальних доходів громадян, підвищення рівня в багатьох соціальних показниках: якість освіти, культурний розвиток. Інші важливі моменти економічного розвитку – привабливість держави в інвестиційному плані, стабільний курс валюти (чи подорожчання національної валюти).

Індекс динамічності економічного розвитку

Згідно з дослідженням міжнародної аудиторської компанії Grant Thornton і авторитетного центру досліджень в області економіки The Economist Intelligence Unit, рейтинг за динамічності економічного розвитку очолила Австралія, чий показник дорівнює шістдесяти шести балів. У трійку лідерів увійшли також Чилі і Китай. Рейтинговий бал визначається експертною оцінкою економіки держави з двадцяти двом показникам, які об'єднані в кілька контрольних груп.


Групи країн за рівнем економічного розвитку

За рівнем загального економічного розвитку виділяють кілька груп держав:
 • Розвинені держави, до яких можна зарахувати країни з інноваційними економіками і високим рівнем життя. Це Японія, США, Німеччина, Австралія, Фінляндія і багато інших. Держави цієї групи характеризуються якісним людським капіталом, лідерськими позиціями в науці, технологіях, медицині, освіті та інших галузях, високою якістю життя громадян.
 • Чим відрізняється економічне зростання від економічного розвитку? Порівняльна таблиця
 • Країни, що розвиваються, які ставлять своєю основною метою наздогнати розвинуті за рівнем економіки та якості життя громадян. До таких держав належать Китай, Чилі, Мексика, Пакистан, Латвія, Чехія, Хорватія, Казахстан та інші.
 • Слаборозвинені країни, які перебувають у занепаді. Це більшість африканських країн, острівні держави, а також Монголія, Афганістан, Ємен, Бангладеш і подібні.
 • Економічне зростання: поняття

  Ніж економічне зростання відрізняється від економічного розвитку? Зростання в економіці – поняття з більш вузькою концепцією. Він є процесом короткочасним і характеризується зміною обсягу виробництва в позитивну сторону. Ніж економічне зростання відрізняється від економічного розвитку, так це проявом: термін «зростання» в економіці можна виразити поняттями «внутрішнього валового продукту» і «валового національного продукту», тоді як економічний розвиток пов'язано в тому числі і з життєвим рівнем, або соціальною сферою.
  За темпами економічного зростання виділяють такі типи явища:
 • Рівномірний, який спостерігається в Євросоюзі або США.
 • Так зване економічне диво, яким характеризуються економіки Південної Кореї, Гонконгу або Японії.
 • Трагедія зростання – занепад економіки, що супроводжується зниженням рівня життя населення. Ситуація характерна для центральноафриканських країн.
 • Відсутність зростання, яке не впливає на соціальну сферу. Такий процес спостерігається в Зімбабве.
 • Чим відрізняється економічне зростання від економічного розвитку? Порівняльна таблиця

  Фактори, що впливають на зростання економіки

  Серед факторів, що роблять вплив на зростання економіки в країнах, можна перерахувати такі:
 • рівень розвитку транспортної та іншого роду інфраструктури (економіки, зв'язку);
 • перехід від сільського господарства до продуктивного виробництва (мобільність робочої сили);
 • приплив фінансової допомоги та інвестицій від інших держав;
 • освітні стандарти та рівень грамотності, які можна визначити як подальшу продуктивність робочої сили;
 • величина наявних заощаджень;
 • рівень корупції.
 • Порівняльна таблиця

  Чим відрізняється економічне зростання від економічного розвитку? Основні відмінності наочно відображено в таблиці нижче.

  Показник для порівняння термінів  Економічне зростання  Економічний розвиток  Тривалість процесу  Короткостроковий  Тривалий  Концепція  Вузька  Широка  Застосування поняття  До країн з розвиненою економікою  До економікам, що розвиваються  Кількісне вираження  Підвищення ВВП і ВНП  Реальні позитивні зміни, підвищення тривалості життя, рівня освіченості громадян, зниження дитячої смертності і так далі  Рід змін  Кількісні зміни  І якісні, і кількісні зміни

  Спільне між цими поняттями те, що економічне зростання перебуває в числі можливих компонентів, складових економічний розвиток, проте не завжди є його наслідком або визначає економічний розвиток у найближчій перспективі. Чим відрізняється економічне зростання від економічного розвитку? Суттєва різниця між такими поняттями зрозуміліше всього на прикладі. Так, зростання людини означає збільшення маси тіла і росту, тобто тих показників, які можна виміряти, порівняти, проаналізувати. Розвиток же визначається рядом не тільки фізичних чинників (віку, зросту і маси тіла), але і абстрактних аспектів культури, поведінки, рівня зрілості, уміння спілкуватися, інтелекту, звичок.

  Економічне зростання без розвитку

  Економічне зростання без розвитку відбувається, коли при збільшенні кількісних показників не відбувається реального зростання рівня життя населення. Ця ситуація може бути наслідком таких причин:
 • Високий рівень корупції, коли всі покращення у вигляді додаткового фінансування йдуть в кишеню вищому керівному ланці.
 • Екологічні проблеми. Зняття заходів по забезпеченню екологічної безпеки майже напевно збільшить обсяги виробництва, але той же крок спровокує погіршення здоров'я населення. Так, разом з економічним зростанням відбудеться падіння якості життя громадян держави.
 • Перевантаженість транспортної інфраструктури. Колапс на дорогах, який може стати наслідком стрибка економічного зростання, буде погіршувати якість життя населення, яке буде змушений проводити багато часу в пробках.
 • Чим відрізняється економічне зростання від економічного розвитку? Порівняльна таблиця
 • Фінансування військового сектору. Країна може збільшити ВВП за рахунок розвитку оборонної промисловості, тоді як в інших областях (освіті, охороні здоров'я, культурі) прогресу не буде.
 • Відсутність ринків збуту. Збільшення обсягу виробництва, виражений у кількісних показниках, призведе до економічного зростання, однак при відсутності ринків збуту дійсного поліпшення рівня життя громадян не настане.
 • Короткий пояснення відмінностей

  Коротко (але від цього не менш повно) пояснив відмінність понять Шумпер. Ніж економічне зростання відрізняється від економічного розвитку? Відповідь автор дає доступний: зростання – це зміни в кількісному плані (збільшення виробництва і споживання), а розвиток – якісні характеристики (поліпшення рівня життя населення, інновації у виробничій сфері, іноземні інвестиції і так далі). Отже, чим відрізняється економічне зростання від економічного розвитку? Розвиток слід розуміти як широке поняття, що включає в себе економічне зростання. Воно може оцінюватися рядом різних індикаторів, які вказують на прогрес в економіці держави в цілому. Зростання ж характеризується тільки конкретними показниками в чисельному вираженні.