Львів
C
» » Екстенсивні фактори економічного росту

Екстенсивні фактори економічного росту

Головна мета будь-якої країни – досягти стабільного зростання в економіці. Стимулювання зростання економіки є першочерговим завданням уряду. Адже високий рівень економіки – це накопичення багатства у країні, а також підвищення добробуту громадян. При цьому існує два шляхи досягнення цієї мети – зростання інтенсивний і екстенсивний.
Екстенсивні фактори економічного росту

Визначення

Екстенсивні фактори економічного зростання – це умови, які впливають на економіку за рахунок кількісного збільшення ресурсів. Наприклад, це може відбуватися за рахунок збільшення числа співробітників підприємства або ж працівників фабрики. Але при цьому сама величина продуктивності праці окремо взятого працівника не змінюється. Саме ця методика використовувалася на більшості вітчизняних підприємств в початку і середині 90-х років. Але в даний час економіка все більше відмовляється від таких методів зростання, віддаючи перевагу більш продуктивним способам.


Дослідники вивели закономірність: для екстенсивних факторів характерно зниження віддачі від ресурсу при його збільшенні. Якщо керівник збільшив кількість працівників на підприємстві, то він може очікувати зниження якості і продуктивності їх праці. Саме тому дуже важливо мати поняття про тих факторах, які впливають на зростання або спад економіки. У всьому світі економісти займаються розробкою різних математичних моделей, за допомогою яких можна було б описати всі щаблі економічного розвитку при різних умовах.
Екстенсивні фактори економічного росту

Основні риси

Які ж основні характеристики екстенсивних факторів? В цілому головною їх рисою є збільшення виробництва без всякого упору на якісні показники.
 • Організації можуть найматися співробітники, проте їх реальної кваліфікації не приділяється належної уваги. Деякі спеціалісти відзначають, що цей показник може характеризувати і інтенсивні та екстенсивні фактори. Навіть у найбільш розвинутих компаній на початку розвитку можуть виникати труднощі з набором кадрів, прийомом на роботу насправді кваліфікованих співробітників. Таким компаніям доводиться спочатку наймати як можна більше працівників, тим самим посилюючи екстенсивне зростання.
 • Коли чисельність штату збільшується, потужностей виробництва починає не вистачати. Виробництво споживає у кілька разів більше ресурсів, ніж це необхідно в дійсності. При цьому реальна ефективність підприємства залишається на колишньому рівні, в окремих випадках іноді навіть стаючи нижче.
 • Власники підприємства поступово приходять до висновку про необхідність залучення сторонніх фінансових коштів. Однак ці кошти не застосовуються для впровадження нових технологій, які могли б оптимізувати виробництво.
 • Точно так само відбувається і з продуктивністю праці персоналу: вона може або залишатися на колишньому рівні, або ще більше падати.
 • Екстенсивні фактори економічного росту  Аспекти екстенсивного розвитку

  Науково-технічний прогрес є основою екстенсивного розвитку. Фахівці окремо виділяють наступні чинники даного типу зростання, які базуються на технологічному вдосконаленні виробництва:
 • Збільшення часу, що витрачається на виробництво.
 • Збільшення тривалості роботи головних виробничих фондів підприємства.
 • Збільшення обороту виробничих фондів.
 • Усунення непродуктивного використання засобів і предметів праці, а також робочої сили.
 • Оптимізація процесу використання ресурсів виробництва.
 • Екстенсивні фактори економічного росту

  Фактори екстенсивного і інтенсивного зростання: основні відмінності

  Основна відмінність інтенсивного економічного зростання полягає в тому, що на підприємстві різко підвищуються здібності до засвоєння ресурсів. Продуктивність праці значно підвищується. На відміну від екстенсивного зростання, при інтенсивному відбувається активне впровадження нових технологій. Деякі економісти вважають, що це і є основне визначення інтенсивного росту – впровадження нових виробничих технологій в повсякденне життя організації. При інтенсивному рості, на відміну від екстенсивного, відбувається поступове поліпшення внутрішньої структури підприємства. Згідно з існуючими постачальниками зміцнюються, а також створюються нові. Управлінський апарат стає все більш здоровим, а ті менеджери, які не зарекомендували себе добре, поступово звільняються. При екстенсивних факторів зростання спостерігається підвищене споживання ресурсів. При інтенсивному – навпаки: вихід готової продукції збільшується, а споживання ресурсів залишається тим же, або навіть знижується. У співробітників тих підприємств, які обрали для себе другий шлях економічного розвитку, зазвичай дуже швидко зростає рівень добробуту.

  Розвиток: екстенсивне чи інтенсивне?

  Економісти вважають, що всі ті фактори, які в кінцевому рахунку справляють вплив на процес підвищення продуктивності підприємства, можуть бути розділені на три великі категорії: обсяг пропозиції, фактори попиту, а також об'єм розподілу. Але в дійсності увагу керівництва підприємства завжди більше приділяється факторам пропозиції. Адже саме вони дозволяють впливати на активність покупців. Тому на те, обере підприємство шлях інтенсивного, а не екстенсивного розвитку, впливають наступні фактори:
 • Підвищення чи зниження ціни на основні ресурси виробництва.
 • Зміни в показниках продуктивності.
 • Прийняття нових законів, що регулюють виробничі відносини.
 • Екстенсивні фактори економічного росту

  Економічна реальність

  Звичайно, на практиці дуже рідко зустрічається «в чистому вигляді» той чи інший тип. Набагато частіше екстенсивні фактори комбінуються з інтенсивними. Наприклад, якщо останні характеризуються налагодженням виробництва, закупівлею більш сучасних і технологічних верстатів, то нерідко підприємство виявляється вимушеним наймати на роботу більше число співробітників, не всі з яких є досить кваліфікованими. З іншого боку, для використання нового обладнання може знадобитися додаткове навчання навіть тих працівників, які володіють хорошим досвідом. Під час навчання продуктивність праці неминуче знижуватиметься.