Львів
C
» » Що таке гігієнічний норматив? Гігієнічні нормативи умов праці

Що таке гігієнічний норматив? Гігієнічні нормативи умов праці

Робоча діяльність людини здійснюється в умовах праці, які включають в себе певні фактори. В процесі роботи на організм можуть впливати різні навколишні умови, які здатні змінити стан здоров'я, привести до пошкодження здоров'я потомства. Щоб уникнути впливу таких небезпечних факторів робочого середовища існує гігієнічний норматив. У ньому детально прописані положення, що характеризують різні класи небезпеки і норми умов праці.
Що таке гігієнічний норматив? Гігієнічні нормативи умов праці

Гігієнічні нормативи умов праці. Що це?

Гранично допустимий рівень (ГДР) і гранично допустимий коефіцієнт (ГДК) визначають рівень шкідливості чинників у виробничому середовищі за період 8 годинного робочого дня при сорокагодинному робочому тижні. Вони включаються до гігієнічні нормативи умов праці. Нормальні показники не повинні сприяти виникненню яких-небудь захворювань, а також викликати відхилення в стані здоров'я, як у працівника, так і в наступні терміни життя у його потомства. У деяких випадках навіть при дотриманні гігієнічних нормативів у деяких надчутливих людей можуть виявлятися порушення самопочуття.


Встановлюються гігієнічні та санітарно-гігієнічні нормативи при обліку 8 годинного робочого дня. Якщо зміна більш тривала, можливість роботи узгоджується з урахуванням показань здоров'я трудящих. Перевіряються дані періодичних медоглядів та інших обстежень, враховуються скарги працівників. Санітарно-гігієнічні нормативи вказують на гранично допустимі концентрації, дози біологічних і хімічних шкідливих речовин, їх вплив на організм. Визначаються санітарно-захисні зони, а також граничний допуск радіаційного впливу. Такі показники покликані забезпечувати епідеміологічне благополуччя населення, розробляються науково обґрунтованими методами.


Що таке гігієнічний норматив? Гігієнічні нормативи умов праці

Трудова діяльність

Трудова діяльність людей залежить від знарядь і предметів праці, правильної організації робочих місць, працездатності, а також від факторів сфери виробництва, розроблених гігієнічним нормативом. Працездатність — це величина, що вказує на функціональні можливості працівника, що характеризується кількістю, а також якістю виконаної роботи за певний проміжок часу. До важливого елементу підвищення працездатності відноситься вдосконалення навичок і знань в результаті навчання. В ефективності трудового процесу важливу роль відіграє правильна компоновка, розташування робочого місця, свобода рухів, зручна поза. Обладнання повинно відповідати вимогам інженерної психології та ергономіки. При цьому зменшується стомлюваність, небезпека професійних захворювань знижується. Життєдіяльність і працездатність організму можлива при правильному чергуванні робочих періодів, сну і відпочинку людини. Рекомендується вдаватися до послуг кімнат психологічного розвантаження, кабінетів релаксації для зняття психологічно-нервового напруги.

Оптимальні умови для праці

Виходячи з гігієнічного нормативу, умови праці можна розділити на чотири основних класу:
 • оптимальні умови (1 клас);
 • допустимі умови (2 клас);
 • шкідливі умови (3 клас);
 • небезпечні (і екстремальні) умови (4 клас).
 • Якщо за фактом значення шкідливих факторів вписуються в межі допустимих та оптимальних величин, а трудові умови знаходяться у відповідності з гігієнічними вимогами, то їх відносять до першого або другого класу.
  При оптимальних умовах продуктивність праці максимальна напруга організму людини при цьому мінімально. Оптимальні нормативи встановлюються для факторів процесу трудової діяльності і для параметрів мікроклімату. При інших факторах повинні застосовуватися такі умови праці, при яких не повинен перевищуватися рівень безпеки.
  Що таке гігієнічний норматив? Гігієнічні нормативи умов праці

  Допустимі умови

  Допустимі умови трудового процесу мають такі рівні факторів середовища, які не повинні перевищувати встановлені в гігієнічному нормативу. Робочі функції організму повинні повністю відновлюватися після відпочинку до початку нової зміни. Фактори середовища не повинні надавати неблаготворное вплив на здоров'я людини навіть у віддаленому періоді, а також на здоров'я його потомства. Допустимий клас умов повинен повністю відповідати нормативам і безпеки умов праці.

  Шкідливі та екстремальні умови

  Санітарні правила і гігієнічні нормативи особливо виділяють шкідливі трудові умови. Їх характеризують шкідливі фактори виробництва. Вони перевищують вимоги нормативів, надають несприятливий вплив на організм, а також на віддалене потомство. До екстремальних умов відносяться такі, при яких протягом всієї робочої зміни (або ж який-небудь її частини) шкідливі виробничі фактори створюють загрозу для життя працюючого. Виникають високі ризики появи гострих, тяжких форм професійних уражень.

  Ступеня шкідливості

  Гігієнічні нормативи якості праці поділяють клас (3) шкідливих умов праці на кілька ступенів:
 • 1 ступінь (3.1). Ці умови характеризують відхилення рівня шкідливих факторів від гігієнічного нормативу, викликають функціональні зміни. Вони, як правило, відновлюються за більш тривалий період, ніж до початку нової зміни. Виникає ризик ушкодження здоров'я при контакті з шкідливими факторами.
 • 2 ступінь (3.2). Шкідливі фактори цього рівня викликають такі функціональні зміни, які приводять найчастіше до професійної обумовленої захворюваності. Може проявитися її рівень з втратою працездатності (тимчасово). Після тривалого впливу шкідливих факторів, найчастіше після 15 років виникають професійні захворювання, виявляються їхні легкі форми, початкові стадії.
 • 3 ступінь (3.3). Шкідливі умови праці, що призводять до розвитку легкої та середньої ступені важкості професійних захворювань з втратою професійної працездатності. Відбувається розвиток хронічних виробничо-зумовлених патологій.
 • 4 ступінь (3.4). Шкідливі умови, що призводять до виникнення тяжких форм професійних захворювань, що характеризує втрата загальної працездатності. Зростає кількість хронічних захворювань, їх рівень при тимчасовій втраті працездатності.
 • Займаються віднесенням певних умов праці до якого-небудь класу, а також ступеня шкідливості спеціалізовані дослідні лабораторії, які мають відповідні акредитації для атестації за умовами праці робочих місць.
  Що таке гігієнічний норматив? Гігієнічні нормативи умов праці

  Шкідливі фактори

  Санітарні норми, правила та гігієнічні нормативи обов'язково містять у змісті перелік шкідливих факторів. До них відносяться фактори трудового процесу, а також середовища, які здатні викликати професійні патології, тимчасові, стійкі зниження працездатності. Під їх впливом підвищується частота інфекційних і соматичних захворювань, можливе порушення здоров'я нащадків. До шкідливих факторів відносяться:
 • хімічні фактори, аерозолі, найчастіше фибриногенного впливу;
 • шум на робочому місці (ультразвук, вібрація, інфразвук);
 • біологічні чинники (білкові препарати, мікроспори, патогенні мікроорганізми);
 • мікроклімат у виробничому приміщенні (гігієнічні нормативи повітря завищені або занижені, вологість і рух повітря, теплове опромінення);
 • неіонізуюче випромінювання і електромагнітне поле (електростатичне поле, ел. поле промислової частоти, перемінне магнітне поле, поля радіочастот);
 • радіаційні іонізуючі випромінювання;
 • світлова середовище (штучне і природне освітлення);
 • напруженість і важкість праці (динамічне фізичне навантаження, порушуються тяжкості, робоча поза, статичне навантаження, переміщення, нахили корпусу).
 • В залежності від того, як довго має вплив та чи інша виробнича характеристика, вона може перейти в розряд небезпечних.
  Що таке гігієнічний норматив? Гігієнічні нормативи умов праці

  Ставлення до класів

  Санітарні норми і гігієнічні нормативи передбачають нормальні трудові умови, які відносяться до 1-го до 2-го класу. Якщо передбачені норми перевищуються, то залежно від величини згідно з прописаними положеннями по окремих факторів або їх сукупності умови праці можуть відноситися до однієї з ступенів 3-го класу (шкідливих умов) або ж до 4-го класу (небезпечні умови). Якщо в одному речовині відразу міститься кілька шкідливих специфічних ефектів (алерген, канцероген та інші), умов праці присвоюється більш висока ступінь класу шкідливості. Щоб встановити клас умов, перевищення ГДР та ГДК реєструється протягом однієї зміни, якщо картина типова для виробничого процесу. Якщо гігієнічні нормативи (ГН) перевищуються в епізодичному характер (тиждень, місяць) або мають картину, характерну для виробничого процесу, то оцінка дається за погодженням з федеральними службами. В небезпечних (екстремальних) умов праці 4-го класу робота забороняється. Винятками є катастрофи, ліквідація наслідків аварій, а також діяльність щодо запобігання аварійних ситуацій. При цьому роботи проводяться в спеціальних захисних костюмах, при дотриманні суворих режимів безпеки та регламенту щодо проведення робіт.

  Групи ризику

  До високих рівнів професійного ризику належать ті категорії працівників, які схильні рівня впливу факторів, що перевищують гігієнічні нормативи класу 3.3. Робота в подібних умовах підвищує ризик професійних захворювань, виникнення важких форм. До списків 1 і 2 цієї групи входить більшість професій кольорової та чорної металургії, гірничорудних підприємств та інші. Списки ці затверджено Постановою Комітету № 10 від 26011991 року. До категорій надвисокого ризику відносяться працівники виробництв, де екстремальні умови можуть викликати різке, раптове погіршення здоров'я. Сюди відносяться коксохімічні, металургійні виробництва, а також сфери діяльності у незвичній середовищі для людини (в повітрі, під водою, під землею, у космосі).
  Що таке гігієнічний норматив? Гігієнічні нормативи умов праці

  Небезпечні виробничі об'єкти

  Урядом встановлено Реєстр, в якому реєструються небезпечні (за умовами праці) виробничі об'єкти. Джерелом небезпеки визнається та діяльність, якщо вона включає дві ознаки: ймовірність заподіяння шкоди оточуючим, відсутність можливості зі сторони людини повного контролю. Небезпечні об'єкти самі служать джерелом можливої небезпеки, як для оточуючих, так і для працівників. Найчастіше сюди відносяться промислові організації, де використовується електроенергія високої напруги, атомна енергія. Сюди належить будівництво, експлуатація транспортних засобів і деякі інші сфери діяльності.
  Що таке гігієнічний норматив? Гігієнічні нормативи умов праці

  Гігієнічна оцінка праці

  Гігієнічну оцінку праці проводять згідно з Керівництвом, головними цілями є:
 • контроль за станом умов праці, відповідність з гігієнічними нормативами;
 • виявлення пріоритетності в проведенні профмероприятий, оцінка їх ефективності;
 • на рівні організації створення за умовами праці банку даних;
 • аналіз зв'язку стану здоров'я працівника з його умовами праці; спеціальні обстеження, постановка діагнозу;
 • розслідування професійних захворювань;
 • оцінка професійних ризиків для здоров'я трудящих.
 • Якщо виявлені якісь порушення гігієнічних нормативів, роботодавець зобов'язаний розробити комплекс заходів щодо поліпшення умов праці. Небезпечні фактори повинні бути по можливості усунені або знижені до безпечної межі.