Львів
C
» » Що таке внутрішня мова, коли людина нею користується?

Що таке внутрішня мова, коли людина нею користується?

Людська мова буває не тільки зовнішньої, але і внутрішньої. Під внутрішнім розмовою розуміють спілкування індивіда з самим собою, яке може відбуватися як усвідомлено, так і несвідомо. Повноцінно відповісти на питання про те, що таке внутрішня мова, досить складно, як і розібратися з її природою. Тим не менш психологам вдалося сформулювати основні аспекти цього явища.
Що таке внутрішня мова, коли людина нею користується?
Кожен індивід спілкується сам з собою. Відбувається це, як правило, на рівні думок. Тому, якщо губи людини не рухаються і не вимовляють звуки, це не означає, що він не формулює слова і пропозиції. Внутрішня мова вважається своєрідною формою мислення, за якої людина думає, аналізує, сперечається з собою і так далі. Від зовнішньої вона відрізняється хіба що формою прояву і функціями. З цієї статті ви дізнаєтеся відповідь на питання: «Внутрішня мова - це мова?» Крім того, ви познайомитеся з її роллю в житті людини.


Визначення

Внутрішня мова є складним розумовим функціонуванням, яке складається з операцій, мовних компонентів, комунікаційного взаємодії і свідомості. Спілкування відбувається в думках людини, не використовує для вираження слів свій голосовий апарат. Думки допомагають індивіду осмислювати, усвідомлювати, міркувати, зважувати і приймати рішення.

Уявна мова

Внутрішню мову можна назвати уявної, так як для неї зовсім не завжди потрібні слова. Іноді для розумової діяльності людини досить представляти образи і картинки. При цьому він може не помічати, як починається або закінчується процес мислення. Він проходить самостійно, автоматично. Розумова мова є своєрідною сполучною ланкою між людиною і навколишнім світом, з якого він черпає інформацію. Крім того, внутрішня розмова може виступати підготовкою до зовнішнього, адже людина спочатку думає, а потім вже говорить або діє.


Що таке внутрішня мова, коли людина нею користується?

Зв'язок з мисленням

Психологам важко провести грань між внутрішньої промовою і мисленням, тому ці два поняття досить часто поєднуються воєдино. Тим не менш більшість експертів схиляються до того, що мислення і внутрішня мова є компонентами, які не можуть заміщати один одного.

Походження

Щодо походження внутрішньої мови думки психологів розходяться. Одні припускають, що вона з'являється, коли людина йде в себе. У цей момент він починає мислити, міркувати, розмовляти сам з собою і так далі. Інші ж вважають, що внутрішня мова завжди супроводжує зовнішньої. Тобто в процесі спілкування людина спілкується паралельно з самим собою і співрозмовником. Перш ніж щось сказати вголос, він підбирає докази своїх слів або зважує слова противника.

Дослідження

Так чи інакше, внутрішня мова є прихованою частиною нашого мислення, тому її досить важко вивчати. Вона досліджується з допомогою самоспостереження і усіляких інструментів, що сприймають сигнали. Найдоступнішими є методи самоаналізу процесів, що відбуваються всередині людської свідомості.
Що таке внутрішня мова, коли людина нею користується?

Види мовлення: внутрішня і зовнішня

Давайте розберемося, як класифікується мова. Отже, існують такі види мови: усна, письмова і внутрішня. Перші два типи об'єднуються в таке поняття, як зовнішня мова. Тепер докладніше про кожен з них.
Зовнішньої усній промовою людина користується тоді, коли йому потрібно відтворити власні думки вголос, тобто інформацію, сформульовану його голові. Здійснюється така мова з допомогою голосових зв'язок, мови, губ і інших органів мовного апарату. Вона завжди спрямована на навколишній світ. Коли людина користується внутрішнім мовленням, він завжди звертається до самого себе. Голосовий апарат при цьому не використовується. За допомогою цього комунікативного процесу індивід спілкується з самим собою, міркує, аналізує і приймає рішення. Психологи з'ясували, що вдаватися до внутрішньої мови людина починає в середньому з семи років. До цього всі звернення дитини спрямовані суто на зовнішній світ. Крім того, в сім років він починає розуміти, що не кожне слово варто відтворювати вголос. Внутрішнє мовлення відрізняється стислістю, обривочностью, беззвучністю, вторинністю (утворюється від зовнішньої комунікації) і фрагментарністю. Якщо б людина могла її записати на диктофон, то запис вийшла б незв'язний, обривкової і просто незрозумілою. Така мова вимовлятися дуже швидко і не має чіткого граматичного оформлення. У зовнішній мовлення людина користується тими структурами і фразами, які зрозумілі його співрозмовника. На допомогу приходить зоровий контакт, мова жестів і зміна інтонації. Все це допомагає зробити посил максимально точним.
Що таке внутрішня мова, коли людина нею користується?
Залежно від ступеня залученості людини, внутрішня розмова буває різним. Якщо індивід дійсно веде бесіду сама з собою, то він використовує ту мова, яка має зовнішній характер. Коли розмова ведеться несвідомо, тоді він має предикативне чи директивний характер. Така мова, як правило, коротка і нецілеспрямована. Міркувань у такому випадку не відбувається – людина просто приймає рішення і спонукає себе до дії. Перш ніж сказати щось вголос, людина обмірковує і підбирає вирази, складає речення і фрази. При внутрішньої мови такого не відбувається – замість чітких пропозицій використовуються короткі фрази або просто слова. Недолік слів у розмові з самим собою може компенсуватися уявними образами.
Відповідаючи на питання «Що таке внутрішня мова?» варто відзначити, що вона є не тільки способом прийняття рішень або осмислення минулих подій, але й підготовкою для зовнішньої мови, яка поділяється на усну і письмову. Зазвичай, говорячи про зовнішню мови, мають на увазі саме її усний тип. Він включає в себе вимова і слухання слів. Усна мова буває обігової (розмовної) і публічної. Письмовій називають графічно оформлену зовнішню мова, побудовану на основі буквених та інших зображень. Незважаючи на письмову форму, вона володіє більшістю характеристик усного вираження думок, з точки зору структури та лексики. Разом з тим письмова мова має більш суворі правила передачі думок за допомогою слів, ніж усна. Складність листування, порівняно з живою розмовою, полягає в тому, що її не можна прикрасити жестами і мімікою. Таким чином, внутрішня мова і зовнішня (письмова або усна) є абсолютно різними поняттями.
Що таке внутрішня мова, коли людина нею користується?

Погляд Виготського

Психологи з усього світу досить багато уваги приділяли питанню «Що таке внутрішня мова?» Чималих успіхів у цьому напрямку досяг радянський учений Лев Миколайович Вигодський. На його думку, внутрішня мова людини є наслідком «комунікації для себе» або езопової мови, яка формується в дитинстві, коли дитина починає освоювати зовнішні форми мовлення. Діти дошкільного віку користуються формулюваннями, які не завжди зрозумілі дорослій людині. Эгоцентрическая мова служить фундаментом для розвитку внутрішньої мови. Спочатку її розуміє тільки дитина, але згодом, після ряду трансформацій, вона набуває ознак все більш осмисленого розумового процесу. Формування у малюків зовнішньої і внутрішньої мови відрізняється. Формування зовнішньої мови відбувається за принципом «від простого до складного». Зі слів з'являється фраза, а з фраз - пропозиція. З внутрішньої промовою все навпаки: ціле речення розбирається на фрази і слова, осмислення яких відбувається окремо.

Проблема

Вивчати внутрішню мова досить складно, адже вона лише на перший погляд відрізняється від зовнішньої лише відсутністю звукового супроводу. Насправді ж розмова людини з самим собою зовсім не схожий на розмову з іншою людиною. Внутрішня мова людини завжди обривочная і згорнута. Розмова з співрозмовником завжди має більш або менш чітку структуру. Пропозиції будуються логічно і зрозуміло. Внутрішня ж мова може відзначатися у діях. У ній зовсім не обов'язково позначати розглянутий предмет. Достатньо лише розглянути його властивості, які мають спонукальним характером. Мова внутрішньої мови полягає не тільки слів, але й з інших форм, зрозумілих для людини: це картинки, схеми, образи, деталі та інше. У людини немає потреби в словесному вираженні всього, що він представляє в своїй голові. Щоб приступити до роздумів, достатньо лише згадати побачену картинку або просто свої враження від неї.
Що таке внутрішня мова, коли людина нею користується?

Особливість

Особливість внутрішнього мовлення полягає в тому, що її важко розмежовувати, так як в процесі мислення індивід може використовувати всі відомі і зрозумілі особисто для нього форми представлення того, про що він розмірковує. В розмові з самим собою немає необхідності в складних реченнях, так як зрозуміти себе можна і без слів. Набагато зручніше представити якийсь образ, який найбільш повно передає зміст роздуми, ніж підібрати слова для його опису. Внутрішня мова породжує думки, а не є їх наслідком. Часто вона служить для генерації думок і є сполучною елементом між думкою і зовнішньої промовою, використовуваної для передачі своїх ідей іншим людям. Внутрішня мова зароджується в дитячому віці, тому вона сповнена дивних і фантастичних образів, уявлюваних дитиною. У міру дорослішання людини він в розмові з самим собою, все частіше вдається до словесних форм вираження думки і використовує не придумані картинки, а побачені в реальному житті.

Внутрішній голос

Розглядаючи питання про те, що таке внутрішня мова, варто зробити акцент на такому феномені, як внутрішній голос. Внутрішнім голосом називають якусь приховану силу, яка в складній ситуації допомагає людині прийняти вірне рішення. Іноді його також називають інтуїцією. Внутрішній діалог, з точки зору психології, є результатом взаємодії трьох людських его-стани: «дитина», «дорослий» і «батько». Незважаючи на вік індивіда, у його мисленні завжди є ці стани, і в складній ситуації вони вступають в конфлікт. В результаті внутрішній голос може давати поради, критикувати нас, апелювати до здорового глузду і так далі. Дослідження показали, що внутрішня мова і внутрішній голос є внутрішньомозкові імпульсами, і коли людині здається, що голоси звучать ззовні, вони насправді йдуть зсередини.
Що таке внутрішня мова, коли людина нею користується?

На закінчення

Сьогодні ми з вами дізналися, що таке внутрішня мова. В російській мові це поняття тісно переплітається з мисленням і використовується для опису діалогу з самим собою. Кожна людина схильний до такого діалогу. Це здоровий процес, який дозволяє заспокоїтися, проаналізувати своє життя, обдумати ту або іншу ситуацію і спланувати подальші дії. У спілкуванні з самим собою людина приходить до внутрішнього балансу, домовляється з собою справжнім і знаходить потрібні компроміси. Таким чином, головним результатом діалогу з самим собою є відчуття душевної рівноваги. Немає жодної людини на планеті Земля, який не вів би внутрішній діалог. Часто люди не усвідомлюють цього процесу, так як він відбувається автоматично. І це нормально, адже усвідомлено брати участь у внутрішньому діалозі зовсім не обов'язково. Думки генеруються в голові у вільному режимі, часто навіть не залежить від людини. Звідси випливає неусвідомленість вимовлених слів або здійснених вчинків. Бувають випадки, коли людина не бере участі в генерації ідей, а формує їх автоматично. Лише через час індивід починає аналізувати, наскільки правильним було його поведінку в тій чи іншій ситуації. Якщо людина з чимось не згоден, він відчуває співчуття про те, що не прийняв активної участі в процесі мислення.