Львів
C
» » Когнітивна психологія: представники та основні ідеї

Когнітивна психологія: представники та основні ідеї

Психологія – це одна з наймолодших наук, якій не завжди приділяють належну увагу. Однак не помітити її бурхливий розвиток в останні роки просто неможливо. Але до сих пір вчені не вважають її єдиною наукою, адже на сьогоднішній момент вона має безліч напрямків, які висувають власні теорії організації і сприйняття психічної реальності людиною. Це заважає представникам різних напрямків ділитися знаннями і збагачувати ними один одного. Когнітивна психологія (представники цієї течії активно працюють над його розвитком, розробляючи методологію) є тим напрямом, який найбільше цікавить науковий світ. І це зовсім не дивно, адже воно розкриває людину як мисляча істота постійно аналізуюче свою діяльність. На цьому базується вся когнітивно-поведінкова психологія, що зародилася в середині минулого століття і до цих пір знаходиться в стадії активного розвитку. Зі статті читачі отримають можливість ближче познайомитися з цим відносно новим напрямом у науці. А також дізнатися про основних представників когнітивної психології, її положеннях і завданнях.


Когнітивна психологія: представники та основні ідеї

Загальна характеристика нового напряму

Когнітивна психологія (представники цього напряму зробили дуже багато для його популяризації та постановки основних задач) на сьогоднішній момент займає досить великий розділ у психології як науки. Сама назва цієї течії утворилося від латинського слова, що означає «знання». Адже саме на нього найчастіше посилаються представники когнітивної психології. Висновки, які були зроблені даними науковим плином, в подальшому стали широко використовуватися в інших дисциплінах. В першу чергу, звичайно, психологічних. До ним регулярно звертаються соціальна психологія, психологія освіти і психолінгвістика.


Головна відмінність даного напрямку від інших – це розгляд психіки людини як певний набір схем, що утворюються в процесі пізнання світу. Послідовники і представники когнітивної психології, на відміну від своїх попередників, приділяють велику увагу пізнавальним процесам. Адже саме вони дають необхідний досвід та можливість проаналізувати ситуацію, щоб прийняти правильне рішення. Надалі цей же алгоритм дій буде застосовуватися в подібних ситуаціях. Однак при змінених умовах зміниться і він. Тобто поведінка людини визначається не стільки закладеними в нього схильностями і впливами зовнішнього середовища, скільки розумовими процесами і здібностями. Когнітивна психологія і її представники (У. Найссер, наприклад) вважають, що всі знання, отримані людиною за життя, перетворюються на якісь схеми. Вони зберігаються у певних осередках пам'яті і витягають звідти при необхідності. Можна сказати, що вся діяльність індивіда відбувається саме в цих рамках. Але не можна вважати, що вони статичні. Пізнавальна діяльність відбувається постійно, а значить, регулярно з'являються нові схеми та оновлюються старі. Представники когнітивної психології не розглядають увагу як щось відокремлене. Його вивчають в сукупності всіх пізнавальних процесів, таких як мислення, пам'ять, сприйняття і так далі.

Історія виникнення наукового напряму

Можна сказати, що своїм виникненням когнітивна психологія зобов'язана американським ученим. Саме вони в сорокові роки минулого століття виявили серйозний інтерес до людського свідомості. З часом цей інтерес породив велику кількість дослідних робіт, експериментів і нових термінів. Поступово в психологію міцно входить поняття пізнання. Воно починає виступати як визначає не тільки людської свідомості, але і практично всіх його вчинків. Звичайно, це ще не була когнітивна психологія. Найссер поклав початок серйозним дослідженням в даному напрямі, які в подальшому почали перегукуватися з роботами інших вчених. Вони також ставили на перше місце знання людини про саму себе і навколишньому світі, що дозволяють створювати нові поведінкові схеми та здобувати певні навички. Цікаво, що спочатку цей напрям складно було вважати однорідним. Ця тенденція збереглася досі, адже когнітивна психологія не є єдиною школою. Швидше, її можна описати як широкий діапазон завдань, об'єднаних загальною термінологією і методологією вивчення. З їхньою допомогою описуються і пояснюються певні феномени психології.
Когнітивна психологія: представники та основні ідеї

Когнітивна психологія: основні представники

Багато хто вважає цей напрям психології унікальним, адже воно практично не має засновника, надихнула інших. Можна сказати, що різні вчені створювали приблизно в один і той же час наукові праці, об'єднані єдиною ідеєю. Надалі вони стали базовими для нового напряму. Тому серед представників когнитивизма потрібно виділяти кілька імен, які внесли серйозний внесок у розвиток цієї течії. Наприклад, Джордж Міллер і Джером Брунер організували п'ятдесят сім років тому спеціалізований науковий центр, який зайнявся вивченням проблем і постановкою завдань нового напряму. До них відносяться пам'ять, мислення, мова та інші пізнавальні процеси.
Через сім років після початку досліджень У. Найссер опублікував книгу, в якій детально розповів про новий напрям в психології і дав його теоретичне обґрунтування. Великий внесок у середині минулого століття вніс у когнітивну психологію і Саймон. Її представники, хочеться відзначити, часто починали займатися своїми дослідженнями абсолютно випадково. У когнітивізм їх приводив інтерес до тим чи іншим сторонам людської свідомості. Саме так сталося і з Гербертом Саймоном. Він працював над створенням теорії управлінських рішень. Його дуже цікавили процеси прийняття рішення та організаційне поведінка. Незважаючи на те, що його наукова праця був спрямований на підтримку наукової теорії управління, його дуже активно використовують і представники когнітивної психології.

Основні ідеї

Щоб більш точно уявляти собі, що входить в сферу інтересів цієї течії в психології, необхідно визначити його основні ідеї:
 • Пізнавальні процеси. До них традиційно відносять мислення, пам'ять, мова, уява і так далі. Крім цього когнітивна психологія розглядає і емоційну сферу розвитку особистості, адже без неї неможливе створення поведінкових схем. У цьому процесі бере участь і інтелект, причому когнітивізм з великим інтересом ставиться до вивчення штучного інтелекту.
 • Вивчення пізнавальних процесів з точки зору обчислювального пристрою. Психологи проводять паралель між людськими пізнавальними процесами і сучасними комп'ютерами. Справа в тому, що електронний пристрій збирає, обробляє, аналізує і зберігає інформацію практично так само, як психіка людей.
 • Третя ідея полягає в теорії поетапної обробки інформації. Кожна людина працює з отриманими даними в кілька етапів, велика частина цього процесу відбувається несвідомо.
 • З'ясування ємності людської психіки. Вчені вважають, що вона має певну межу. Ось тільки від чого він залежить і наскільки різниться у людей, на даний момент незрозуміло. Тому психологи намагаються відшукати механізми, які у подальшому дозволять найбільш ефективно обробляти і зберігати інформацію, що надходить.
 • П'ята ідея полягає в кодуванні всіх оброблених даних. Когнітивна психологія транслює теорію про те, що будь-яка інформація отримує особливий код в людській психіці і відправляється на зберігання в певну комірку.
 • Однією з ідей нового напряму у психології є необхідність проводити дослідження лише за допомогою хронометрических коштів. У когнитивизме вважається важливим той час, який людина витрачає на пошуки рішення будь-якої поставленої задачі.
 • Перераховані вище ідеї лише на перший погляд здаються дуже простими, в реальності вони є базою, на якій вибудовується складна ланцюжок наукових пошуків і досліджень.
  Когнітивна психологія: представники та основні ідеї

  Когнітивізм: положення

  Основні положення когнітивної психології досить прості і зрозумілі навіть людині, далекій від науки. Примітно, що головна мета цього напряму полягає в знаходженні пояснень людської поведінки з точки зору пізнавальних процесів. Вчені роблять акцент не на закладених рисах характеру, а на досвіді і знаннях, набутих в результаті свідомої діяльності. Основні положення когнітивної психології можна представити у вигляді наступного списку:
 • вивчення процесу чуттєвого пізнання світу;
 • дослідження процесу привласнення людьми певних якостей і характеристик іншим індивідам;
 • вивчення процесів пам'яті і створення певної картини світу;
 • розуміння несвідомого сприйняття подій і так далі.
 • Ми вирішили не перераховувати всі положення цієї наукової течії, а виділили лише основні. Але навіть після їх вивчення стає зрозуміло, що когнітивізм з різних сторін вивчає процеси пізнання.

  Методологія

  Практично будь-яке дослідження в рамках когнітивної психології має в першу чергу включати в себе лабораторний експеримент. При цьому виділяється ряд установок, найчастіше вони складаються з трьох компонентів:
 • всі дані виділяються з ментальних утворень;
 • поведінка є наслідком пізнання і досвіду;
 • необхідність розглядати поведінку як щось цілісне і не розчленяти її на складові елементи.
 • Когнітивна психологія: представники та основні ідеї

  Особливості когнітивної психології

  Цікаво, що вчені зуміли виділити особливу схему, яка і управляє поведінкою особистості у певних ситуаціях. Когнитивисти вважають, що первинним у пізнанні людиною навколишнього світу є враження. Саме чуттєве сприйняття запускає процеси, які в надалі перетворюють знання і враження в певну ланцюжок. Вона регулює поведінку людини, в тому числі і соціальне. Причому ці процеси перебувають у постійному русі. Справа в тому, що людина прагне до внутрішньої гармонії. Але в зв'язку з отриманням нового досвіду та знань особистість починає відчувати певну дисгармонію. Тому прагне впорядкувати систему і отримати ще більше знань.

  Когнітивний дисонанс: визначення

  Прагнення індивідуума до внутрішньої гармонії і переживає в цей момент дискомфорт в психології називається «когнітивний дисонанс». Його відчуває в різні періоди життя кожна людина. Виникає він внаслідок суперечностей між знаннями про ситуації та реальністю або знаннями і вчинками особистості. При цьому когнітивна картина світу порушується і виникає той самий дискомфорт, який штовхає людину на ряд вчинків, щоб знову увійти в стан гармонії з собою.
  Когнітивна психологія: представники та основні ідеї

  Причини виникнення дисонансу

  Як ви вже зрозуміли, уникнути цього стану неможливо. До того ж причин його появи вкрай багато:
 • логічна непослідовність;
 • невідповідність у поведінці з зразками, прийнятого за еталон;
 • суперечність ситуації минулого досвіду;
 • виникнення порушень у звичній схемі когнітивного поведінки.
 • Будь-який пункт списку може серйозно вплинути на поведінку людини, яка починає активно шукати шляхи виходу з неприємного для нього стану. При цьому він розглядає кілька можливих алгоритмів розв'язання задачі.

  Вихід з когнітивного дисонансу

  Як стверджують вчені, варіантів виходу досить багато. Але найчастіше людина вибирає такі:
 • зміна поведінкової схеми на нову;
 • зміна певних елементів когнітивної схеми;
 • розширення схеми і включення в неї нових елементів.
 • Когнітивний підхід: коротка характеристика

  Вчених-когнитивистов дуже цікавить свідома поведінка людини. Саме воно стає основним предметом дослідження наукового напряму. Але робиться це з певної точки зору, щоб як можна краще розкрити основні завдання, поставлені психологією. Когнітивний підхід дозволяє зрозуміти, як саме людина сприймає, розшифровує і кодує інформацію, видобуту з навколишнього світу. Так за допомогою даного підходу розкривається процес порівняння та аналізу отриманих даних. Надалі вони допомагають приймати рішення і створювати поведінкові схеми.
  Когнітивна психологія: представники та основні ідеї

  Психологія особистісних конструкторів

  Не можна розглядати когнітивізм без теорії особистісних конструкторів. Вона є базовою при вивченні поведінки людей у різних ситуаціях. Якщо описувати її коротко, то можна сказати, що люди, виховані і живуть в різних умовах, не можуть сприймати й оцінювати дійсність однаково. Тому при попаданні в рівні умови вони часто абсолютно по-різному сприймають ситуацію і приймають неоднакові рішення. Це доводить, що особистість виступає в ролі дослідника, який спирається лише на свої знання, і це дозволяє їй відшукати правильне рішення. До того ж індивід може прораховувати наступні події, випливають з прийнятого рішення. Таким чином, утворюються певні схеми, звані особистісними конструкторами. Якщо вони виправдовують себе, то надалі продовжують використовуватися в ідентичних ситуаціях.

  Теорія Альберта Бандури

  Ще до появи когнітивної психології вчений Альберт Бандура розробив теорію, яка зараз лягла в основу наукового напряму. Теорія ґрунтується на тому, що основні знання про навколишній світ виникають в процесі спостереження. Бандура стверджував у своїх працях, що в першу чергу соціальна середовище дає особистості стимул для зростання. З неї черпаються знання і шикуються перші ланцюжки, які в подальшому будуть виступати в ролі регулятора поведінки. При цьому завдяки спостереженням людина може передбачити, яким чином його дії позначаться на інших людях. Це дозволяє самому регулювати себе і змінювати модель поведінки в залежності від тієї чи іншої ситуації. У даній теорії знання і здатність до саморегуляції є превалюючими по відношенню до інтуїції і закладеними від природи інстинктами. Все перераховане як не можна краще перегукується з основними положеннями когнитивизма. Бо самого Альберта Бандури часто зараховують до засновників нового напрямку в психології.
  Когнітивна психологія: представники та основні ідеї
  Когнітивна психологія – це дуже цікава наукова течія, що дозволяє краще зрозуміти людину і мотиви, що спонукають її діяти у відповідності з тими чи іншими правилами.