Львів
C
» » Грунтове середовище проживання: характеристика, особливості

Грунтове середовище проживання: характеристика, особливості

Грунтове середовище проживання, характеристика якої буде розглянуто в нашій статті, є основою життя для багатьох організмів. Як можна існувати в умовах відсутності світла і великої кількості вуглекислого газу? Давайте розбиратися разом.

Екологічні фактори

У навколишньому середовищі на будь-який живий організм неминуче діє цілий ряд умов. Їх називають екологічними факторами. Серед них особливу групу складають компоненти неживої природи. Це абіотичні фактори. До них відносяться показники температури води і повітря, тиску, хімічного складу атмосфери, тип ґрунту.


Біотичні фактори об'єднують різні форми взаємин організмів. Вони можуть бути нейтральними, взаємовигідними або антагоністичними. На сучасному етапі особливого значення набули антропогенні фактори. Це всі форми господарської діяльності людини.
Грунтове середовище проживання: характеристика, особливості

Середовища існування організмів

Кожен вид пристосований до певних умов існування. Їх сукупність називається середовищем існування. Всього їх чотири. Це наземно-повітряна, водна, грунтова та інші організми. Кожна з них має свої особливості. Наприклад, висока питома теплоємність, незначні коливання температури – це характеристики водного середовища. Для грунтової характерні зовсім інші показники.
Грунтове середовище проживання: характеристика, особливості

Що таке ґрунт?

Почнемо з визначення поняття. Грунтом називають верхній пухкий родючий шар землі. Її структура представлена частинками глини, піщинками і органічними речовинами – гумусом. Між ними знаходяться порожнини, які заповнені водою або повітрям. Глибина ґрунтового середовища проживання, характеристику якої ми розглядаємо, становить кілька метрів.


Головною характеристикою ґрунту є родючість. Воно визначається кількістю гумусу. Найродючіші грунти – чорноземи. У цьому показнику їм значно поступаються суглинні, супіщані і глинисті грунти.
Грунтове середовище проживання: характеристика, особливості

Характеристика грунтової середовища проживання: таблицяШарСклад і властивостіГумусний (перегнойний)Має темний колір, обумовлений вмістом великої кількості гумусних кислот. Здатний склеювати дрібні частинки грунту в більш великі, що збільшує пористість і підвищує кількість кисню. Цей шар визначає родючість ґрунту і складає основу мінерального живлення рослин.ПідстилкаУтворена рослинним опадом. Під впливом живих організмів тут відбуваються хімічні процеси, в результаті яких утворюється перегній і гумусні кислоти.Материнська породаМає високу щільність, є основою мінеральних складових ґрунту – піску і глини.

Як бачите, грунт являє собою досить динамічну систему. З плином часу шари взаимопревращаются і змінюють один одного.
Грунтове середовище проживання: характеристика, особливості

Грунтова середовище проживання: характеристика

Верхній шар літосфери має ряд унікальних особливостей. Грунтової середовищі існування, характер умов якої відрізняється відносною сталістю, притаманні такі ознаки:
 • Висока щільність, яка ускладнює рух організмів.
 • Наявність світла тільки у верхніх шарах, що робить можливим існування деяких видів водоростей.
 • Незначні перепади температури.
 • Підвищений вміст вуглекислого газу, який є продуктом дихання коренів рослин, грунтових бактерій, грибів і тварин.
 • Постійна наявність води, рівень якої визначається кліматичними умовами та кількістю мешканців.
 • Наявність багатовидових співтовариств організмів та їх залишків.
 • Грунтове середовище проживання: характеристика, особливості

  Місцеві жителі

  Хто ж здатний жити в таких умовах? У верхньому шарі грунту розташовані кореневі системи і видозмінені пагони рослин. Зустрічаються тут лишайники, ціанобактерії, зелені та діатомові водорості. Особливо багато їх на поверхні грунту, де найбільш сприятливі умови для здійснення фотосинтезу. А от гриби і бактерії, що населяють всю товщу ґрунту. Серед тварин зустрічаються найпростіші, кільчасті і круглі черви, черевоногі молюски. Грунтовими хребетними є сліпаки, кроти, землерийки. Деякі тварини проводять у цій середовищі існування тільки певний етап свого життя. Наприклад, жуки відкладають у ґрунт свої личинки. А у міру розвитку вони переходять до наземно-повітряному середовищі. Гризуни переносять тут несприятливі умови – посуху або холоду.

  Шляхи адаптації

  Характеристика ґрунтового середовища проживання включає і особливості організмів, які її населяють. Кожен вид по-своєму пристосувався до неї. Оскільки рух в ґрунті утруднено, її жителі мають червоподібну або округлу форму тіла. Пересуватися в грунті можна двома способами. Так, дощові черв'яки пропускають її через травну трубку. А ось ссавці мають кінцівки роющего типу. У сліпаків і кротів органи зору недорозвинені, а у деяких видів повністю заростають. У своїх численних ходах такі тварини орієнтуються за допомогою інших органів чуття – дотику і нюху. Оскільки при русі тварини постійно піддаються тертю об тверді частинки, їх покриви відрізняються міцністю і гнучкістю. Разом з цим, через кутикулу ґрунтових комах випаровується вода, що дуже важливо в умовах підвищеної вологості. Молекули кисню розташовуються між твердими частинками, тому більшість грунтових тварин дихає всією поверхнею тіла.
  Підземні жителі дуже різноманітні за способом живлення. Серед них зустрічаються хижаки, паразити, фитофаги. Але більшість з них є сапротрофами. Це організми, які споживають мертву органіку. Представниками цієї групи є бактерії і гриби. Вони мають велике значення для процесів ґрунтоутворення, поліпшення структури, перемішування та аерації грунту. Отже, характеристика ґрунтового середовища проживання коротко представлена наступними особливостями:
 • Є верхнім шаром літосфери, який володіє родючістю.
 • Складається з твердих часток і гумусу, між якими знаходяться молекули води і повітря.
 • Відрізняється сталістю умов.
 • Головними абіотичними чинниками цього середовища є відсутність світла, підвищений вміст вуглекислого газу, велика щільність.