Львів
C
» » Як складається багатонаціональна культура в Росії

Як складається багатонаціональна культура в Росії

Як складається багатонаціональна культура? Детального вивчення цього питання приділяється велика увага на уроках суспільствознавства в середній школі. Така тема виноситься і на іспит. У цій статті буде дано приклад короткої відповіді про багатонаціональної культури (як вона складається та за якими принципами розвивається).
Як складається багатонаціональна культура в Росії

Народ і національність

Насамперед варто розмежувати ці два поняття. Під національністю розуміється етнос, представників якого належать людина. Зазвичай це визначається по жіночій лінії. Тобто національність матері приписується і дитині. Під народом або нацією мають на увазі більш широке поняття – це населення держави, у всьому його різноманітті.


Різні типи країн

Етнографи (вчені, які займаються дослідженнями різних національностей, а також їх традицій та звичаїв) говорять про існування двох видів держав. До першого з них можна віднести ті, в яких проживають люди в основному однієї народності. Звичайно ж, у таких країнах є й представники інших етносів, але їх чисельність, порівняно з державотворчій національністю, вкрай мала. До таких країн можна віднести, наприклад, Німеччини. До другої різновиди зазвичай зараховують території, де поряд з основною національністю існують і численні інші народи. До таких держав належать, наприклад, Китай. До них зараховують також і Росію.

Як складається багатонаціональна культура?

Відомо, що в нашій країні проживає близько 200 різних народів: від багатомільйонних, до тих, що складаються з декількох тисяч або навіть сотень людей. Причиною такого числа різноманітних національностей стали історичні події, що вплинули на становлення Російської держави, і деякі наступні процеси. Про найбільш значних з них піде мова в наступних главах цієї статті.


Освіта Російської держави

Відповідаючи на екзаменаційний питання «Як складається багатонаціональна культура РФ?», треба насамперед сказати про те, що ще до виникнення єдиного Російського держави, в давні часи на території нашої батьківщини жили численні племена, більшість з яких належала до слов'янської групи.
Як складається багатонаціональна культура в Росії
Всі ці спільноти людей мали свою неповторну культуру.

Що таке культура?

Це слово можна розглядати в широкому і вузькому сенсі. У першому випадку під ним розуміється все те, що було створено людиною. У вузькому ж розумінні, культура – це твори, що мають естетичну цінність. В неї входять різні мистецтва, досягнення науки, мова і так далі. Коли говорять про те, з чого складається багатонаціональна культура, то, як правило, мають на увазі друге значення цього терміна. В даний час, представники різних етносів ввібрали в себе загальнонаціональну культуру, а також всесвітню. Тому сьогодні буває складно з першого погляду визначити, до якого народу належить той чи інший людина.

Зустрічають по одягу

В давні часи було прийнято носити національний одяг. Це традиція існувала і на території Стародавньої Русі. Представники різних племен відрізняли один одного по орнаменту на одязі. Візерунки говорили про найголовніших цінності, які існують в народі: про вірування, традиції і так далі. Також за малюнком можна було легко дізнатися про сімейний стан кожного конкретного індивіда, його соціальний статус.
Як складається багатонаціональна культура в Росії
Все це було необхідно для того, щоб при зустрічі з незнайомою людиною можна було відразу зрозуміти, яким чином з ним спілкуватися. Отже, наші далекі предки вже в давні часи мали уявлення про цінності таких понять, як культура. Тобто розуміли необхідність вивчення не тільки власних звичаїв і традицій, але й звичаїв і традицій, характерних для сусідніх народів. На зорі своєї історії люди відрізнялися великою повагою до мистецтва інших національностей.

Мудрий правитель

Відповідаючи на запитання по темі «Як складається багатонаціональна культура Росії?» в 6 класі, можна в якості прикладу взаємодії людей різних національностей навести такий історичний факт.
Як складається багатонаціональна культура в Росії
Знаменитий монгольський полководець і правитель Чингізхан ніколи не знищував пам'ятники мистецтва інших народів. Відомі випадки, коли він навіть зазначав свята, прийняті в підкорених країнах. Таким чином, він налагоджував не тільки політичні, а й культурні зв'язки між державами.

Московська Русь

Наша держава як єдине утворення почало складатися при Юрії Долгоруком. Це було пов'язано з посиленням впливу Московського князівства. Проте навколо цієї території існували землі, населені не тільки росіянами, але також і іншими народами, споконвічно проживали тут. Всі вони теж стали громадянами єдиної північно-західного Російського держави.
Як складається багатонаціональна культура в Росії
Культури цих народів за багатовікову історію спільного проживання впливали один на одного, взаємно збагачуючись. Ці процеси посилювалися в міру того, як розширювалися межі нашої країни. Взаємопроникнення культур можна простежити навіть на одязі. Так, наприклад, у вбранні донських козаків були присутні кавказькі бурки і шапки папахи. А у їх кубанських побратимів були широко поширені штани шаровари, беруть своє назва від тюркського слова «шальвари». Цей предмет одягу був запозичений у сусідніх народів.

Про що говорить російська мова?

Одним із засобів об'єднання народів, що проживають на території Російської Федерації, є єдиний національний мову – російську. На ньому говорять понад 97 % населення. Це дає можливість людям різних національностей спілкуватися один з одним. При такій взаємодії культури народів теж збагачують один одного. Головна державна релігія РФ – православ'я. До прихильників цієї віри ставиться більшість людей, які проживають у Росії. Тому всі народності, що становлять одну російську націю, так чи інакше, мають уявлення про цінності, що існують у православ'ї. Це можна довести тим фактом, що багато споконвічно російські слова виникли саме під впливом релігійної культури.
Як складається багатонаціональна культура в Росії
Так, коли люди дякують один одного, вони говорять «Спасибі», що означає «Спаси тебе Бог!». Поняття про порятунок – одне з головних у православному вченні. А оскільки російською мовою розмовляють різні народи, багато з яких належать до інших релігійних концесій, то всі вони так чи інакше мають уявлення про особливості російських традицій.

Радянський період

Говорячи про те, як складається багатонаціональна культура нашої країни, треба згадати і про те, що утворення Союзу Радянських Соціалістичних Республік в 1920-ті роки внесло значний внесок в її розвиток. Тоді до складу держави увійшло багато сусідніх країн, кожна з яких мала свою унікальну історію, а також традиції. Бо?більша частина цих народів до того часу ще не мала свого національного алфавіту. Тому вони стали використовувати кирилицю, прийняту в російськомовній літературі. У кожній з нових республік були створені інститути по вивченню національного мистецтва. Багато чого з того, що проходять в рамках теми «Як складається багатонаціональна культура?» з суспільствознавства були отримані в процесі їх роботи. Стародавні усні перекази записувалися, а потім включалися в літературні збірники, видавалися і перекладалися на російську та інші мови народів СРСР. Тому сьогодні жителі РФ зараховують до витворів своєї національної культури не тільки споконвічно російські твори, але і елементи культур тих народів, які входили до складу Радянського Союзу. Наприклад, музика, написана вірменським композитором Арамом Іллічем Хачатуряном, безперечно, відноситься не тільки до вірменської культури, але і до російської, так як цей композитор творив, проживаючи на території СРСР, і його опери і балети ставилися в багатьох містах країни. Цей приклад може бути приведений при відповіді на уроці по темі «Як складається багатонаціональна культура». А коротко переказавши матеріал даної статті, можна успішно скласти іспит, якщо попадеться відповідний квиток. Залишилося додати лише те, що процес утворення багатонаціональної культури не припиняється й донині.
Як складається багатонаціональна культура в Росії
Наприклад, духовий оркестр республіки Тива використовує у своїх музичних композиціях і горловий спів – мистецтво північних народів, і російські мелодії, а також джаз і рок.