Львів
C
» » Етапи і структура наукового дослідження

Етапи і структура наукового дослідження

Структура наукового дослідження – те, без чого не може обійтися жодна творча робота, тісно пов'язана з тією або іншою галуззю відповідного знання. Сформувати її не так вже й складно, як може здатися на перший погляд, найголовніше – дотримуватися логіки викладу, в іншому випадку робота вийде, ніби розірваної на кілька частин. При написанні будь-якого диплома, дисертації, доповіді та інших творчих робіт структура просто необхідна. Почати слід з виділення об'єкта дослідження, якому вчений присвятить кілька місяців свого життя, а потім – засобів дослідження, які будуть використовуватися для дослідження досліджуваної гіпотези. Завжди важливо розуміти, що саме ви вивчаєте, інакше є ризик заплутатися і виконати купу корисної, але абсолютно не потрібної роботи.


Навіщо потрібні такі роботи?

Переважна більшість існуючих нині і звичних людині речей не могли б з'явитися без попередніх вишукувань. Це стосується абсолютно всього, починаючи від винаходу лампочки і закінчуючи математичними розрахунками орбіт планет. Чітка структура наукового дослідження – 50 % його успішності, адже коли вчений ясно розуміє результат, до якого він повинен прийти, все більш дрібні цілі немов самі шикуються в зручний і зрозумілий маршрут.
Етапи і структура наукового дослідження
Сучасні вчені щодня займаються створенням подібних робіт, і варто відзначити, що вони далеко не завжди існують у вигляді звичних дипломів і дисертацій. Наприклад, з допомогою одних математичних розрахунків вдалося довести існування великої кількості об'єктів, розташованих за орбітою Плутона, які пізніше при формуванні відповідного обґрунтування отримали свою назву – хмара Оорта.


C чого починається будь-яке дослідження?

Початковим етапом у структурі наукового дослідження слід розглядати постановку проблеми. Саме тут творець роботи шукає найбільш цікаву проблему, а також чітко формулює завдання своєї роботи. Якщо у автора даного дослідження є науковий керівник, він може допомогти з визначенням теми роботи, а також з правильною постановкою цілого ряду завдань, пов'язаних з нею. Слід зазначити, що постановка наукової проблеми повинна обов'язково включати роботу з вихідною інформацією. Мова переважно йде про збір та подальшої обробки інформації про всіх методиках вирішення схожих завдань, а також результати досліджень, які вироблялися в даній або суміжній галузях. Слід зазначити, що додаткову обробку даних та їх аналіз потрібно проводити постійно - від початку і до кінця вашої роботи.

Гіпотеза

Структура і зміст наукового дослідження на наступному її етапі передбачають висунення первинної гіпотези, яка буде вивчатися. Це відбувається тільки в тому випадку, якщо завдання роботи сформульовано достатньо конкретно, а всі вихідні дані піддані критичному аналізу. Останній передбачає детальне вивчення інформації з точки зору общеприкладных і строго фахових наукових догм. Наука - прекрасний майданчик для творчості, саме тому робоча гіпотеза частіше представлена в декількох варіантах. Головне завдання автора - вибрати найбільш доцільний з них, при цьому всі інші закидати не можна. У деяких випадках потрібне проведення додаткового експерименту, саме з його допомогою можна набагато краще вивчити об'єкт наукової роботи.

Теоретичний етап

Третій етап передбачає проведення цілого ряду досліджень. Структура теоретичного рівня наукового дослідження складається переважно з синтезу великої кількості закономірностей, які актуальні для його об'єкта. На основі вивченого матеріалу автор повинен спробувати відшукати абсолютно нові закономірності, які раніше не були відомі. Це можна здійснити з допомогою великої кількості фундаментальних наук (лінгвістики, математики тощо). Наприклад, незвичайна поведінка планети і її супутників може говорити про наявності поряд ще одного небесного тіла, що здійснює відповідний вплив. На даному етапі автор повинен знайти всі можливі зв'язки між явищами, які виявив у ході аналізу гіпотези, а також узагальнити отриману інформацію. В ідеалі робоча гіпотеза повинна бути частково підтверджена за допомогою всіх даних, підданих аналізу. У тому випадку, якщо припущення виявляється помилковим, можна говорити про те, що теорія була сформульована некоректно або недостатньо повно.
Етапи і структура наукового дослідження
Якщо логіка і структура наукового дослідження дотримані його автором, то воно повинно за допомогою аналітичних засобів як мінімум підтвердити взяту в роботу гіпотезу. Отримані дані автор легко зможе використовувати для розробки теорії, здатної пояснити ті явища, які відносяться до досліджуваної ситуації, а також передбачити появу абсолютно нових. Що робити, якщо проаналізований матеріал не зміг допомогти підтвердити обрану гіпотезу? Рішення тут кожен учений приймає самостійно, деякі воліють доопрацювати вихідне припущення і скорегувати його, після чого зайнятися збором додаткових даних про предмет дослідження. Деякі вчені після визнання своєї гіпотези неспроможною відмовляються від проведення наукової роботи, оскільки вважають її безперспективною.

Самий складний етап

Логічна структура наукового дослідження передбачає, що його автор повинен буде провести певний експеримент або навіть цілий ряд аналогічних заходів, результати якого зможуть підтвердити або ж спростувати обрану гіпотезу. Мета його буде прямо залежати від того, який характер буде носити робота, а також від послідовності проведення дослідів. Експерименти, які проводяться після виконання теоретичних досліджень, зобов'язані спростувати або підтвердити припущення дослідника. Якщо ж теорії недостатньо, то практичний етап з виконанням дослідів проводиться заздалегідь для того, щоб набрати необхідний для аналізу матеріал. Тоді у теоретичної роботи з'явиться абсолютно новий сенс - вона повинна буде пояснити результати проведених експериментів і узагальнити їх для подальшої роботи.

Аналітика

П'ятий етап в структурі наукового дослідження потребує проведення аналізу тих результатів, які були отримані в результаті проведених дослідів і теоретичних пошуків. Саме тут гіпотеза повинна знайти остаточне підтвердження, після чого вдасться сформувати ряд припущень про те, яке значення вона може мати в житті людини. При цьому вона може бути спростована на підставі проведеної аналітичної роботи, і це цілком може відповідати меті наукової праці.
Етапи і структура наукового дослідження
Далі слід підвести підсумки наукової роботи, а саме сформулювати їх таким чином, щоб стало зрозуміло, чи відповідають вони тим завданням, які були поставлені автором спочатку. Це один з кінцевих етапів структури науково-педагогічного дослідження. Якщо воно мало тільки теоретичний характер, то тут робота його автора завершується. При наявності практичної частини, а також у тому випадку, якщо наукову працю був пов'язаний з технікою, в нього включають ще один етап - освоєння результатів. Автор повинен пояснити, як результати його досліджень можуть бути реалізовані на практиці, і запропонувати технологічні розробки даного процесу.

Методологія

При написанні будь-якої роботи необхідно дотримуватися структуру методології наукового дослідження. Мова йде про реалізацію в ній цілого ряду способів пізнання. В першу чергу важливо врахувати всі факти, які дозволяють отримати інформацію про об'єкт вивчення, їх актуальність і правдивість. Історія предмета, теоретичні знання про нього, перспективи його розвитку в майбутньому - все це має бути відображено в науковій праці. При його написанні важливо враховувати той факт, що досліджувані елементи можуть постійно змінюватися, причому як в кращу, так й в гіршу сторону. За рахунок цієї складової структури методології наукового дослідження вдається виділити лише ті з них, які мають найбільший вплив на вивчення того чи іншого об'єкта. Сам процес роботи над дослідженням повинен бути системним, автор зобов'язаний точно розуміти, до якого результату він повинен прийти і як саме він це може зробити.

Науково-педагогічна робота

Структура і логіка науково-педагогічного дослідження, як ви вже знаєте, складається з семи етапів. Кожен з них є самодостатньою одиницею в загальному механізмі наукової роботи, і відмовитися від будь-яких неможливо. Якщо праця планується представити комісії, що складається з професіоналів у тій галузі, до якої належить, формулювання повинні бути максимально зрозумілими і прозорими.
Етапи і структура наукового дослідження
Педагогіка має цілий ряд особливостей, які необхідно враховувати при складанні наукової праці. Зокрема, не можна обійтися без зазначення методик викладання, які можна використовувати для реалізації запропонованої гіпотези. Саме тому автор роботи повинен мати певний досвід в даній області, який дозволить йому розмовляти з професіоналами на рівних.

Організація роботи

Структура організації наукового дослідження досить проста. Спочатку визначається тема роботи, вона може бути сформульована самостійно або ж за допомогою наукового керівника. Найчастіше використовується другий варіант, перший більше підходить для тих учених, які вже зробили собі ім'я і можуть самотужки створювати праці. Як правило, научрук намагається давати своїм претендентам тільки теми, з якими ті можуть впоратися на основі наявного у них досвіду. На настановної зустрічі керівник і автор роботи спільними зусиллями формують тему і визначають склад частин дослідження, список літератури для нього. Після цього призначається контрольна точка, до якої потрібно буде підготувати певний обсяг роботи, з якими повинен ознайомитися науковий керівник, щоб надати зворотний зв'язок автору.
Етапи і структура наукового дослідження
Тема наукового дослідження, його принципи і структура повинні знайти своє відображення в роботі, в іншому випадку вона не буде мати до науки ніякого відношення. Як правило, з першого разу у студентів не виходить їх сформулювати, саме тому роботи направляються на переробку, призначається наступна контрольна точка. Протягом усього року студенти повинні зустрічатися зі своїми керівниками для того, щоб їх наукові праці вийшли дійсно цікавими і об'ємними. Захист роботи у вузі відбувається у присутності комісії, в яку входить завідувач кафедри, науковий керівник, викладачі кафедри, а також представники іншого вузу, в якому досліджують схожі теоретичні питання.

Науковий метод

При написанні будь-якої теоретичної роботи необхідно підходити до процесу з точки зору науки. Структура наукового методу дослідження складається з трьох компонентів, які обов'язково повинні в ньому бути присутнім. Перший з них – концептуальний, під ним розуміють наявне уявлення про можливих формах об'єкта вивчення. Другий – операційний, він включає в себе всі нормативи, правила і методи роботи, які обумовлюють пізнавальну діяльність, здійснювану дослідником. Третій – логічний, з його допомогою вдається зафіксувати всі результати, які були отримані в процесі активної роботи автора наукової роботи з об'єктом і засобами пізнання. Крім цього, в роботі зазвичай реалізовують методи теоретичного та емпіричного пізнання.
Етапи і структура наукового дослідження
Перший з них являє собою процес відображення всіх процесів, пов'язаних з дослідженням проблеми. До нього відносяться теорії, гіпотези, закони, ідеалізації, формалізації, рефлексії, індукції, абстрагування, класифікації та дедукції. Другий припускає наявність спеціалізованої практики, яка буде мати безпосереднє відношення до проблеми. До нього слід відносити експерименти, спостереження, наукові дослідження, вимірювання.

Що відбувається потім?

Як тільки дослідження на цікаву вам тему завершено, захист пройшов успішно, постає питання про те, що робити з ним далі. Варіантів маса, найпростіший – забути про нього і переключитися на іншу діяльність, і слід йому, на жаль, більшість. Меншість ж вибирає продовження роботи за цим дослідженням, на основі отриманої інформації створюється нова гіпотеза по тій же самій темі, і процес запускається заново. Робота може також використовуватися іншими вченими, які можуть на основі її аналізу вивести абсолютно нову теорію, пов'язану з об'єктом вивчення, а потім доповнити її і зробити важливе відкриття. Наприклад, на основі наукової праці з великою кількістю математичних даних астрономи за допомогою телескопа оглядають фрагмент зоряного неба для того, щоб відкрити нову зірку або планету, і якщо розрахунки виконані правильно, то шанс успішного пошуку збільшується в рази.

Висновок

Логіка і структура наукового дослідження повинні чітко простежуватися на всьому його протязі, особливо це важливо при роботі над тими питаннями, які мають відношення до точних наук – математики, фізики, хімії і т. д. Якщо ви відчуваєте, що ці два компоненти у вас неабияк «кульгають», можна попросити про допомогу свого наукового керівника або ж більш досвідчених колег, які неодноразово мали справу зі створенням подібних праць і чудово розуміють, які саме складові повинні в них входити.
Етапи і структура наукового дослідження
Пам'ятайте про те, що обов'язково необхідно завершити своє дослідження, навіть якщо вам здається, що воно не зовсім відповідає вашим інтересам. По-перше, ви отримаєте досвід, необхідний для написання наукових праць надалі, по-друге, навіть якщо ви сумніваєтеся у своїх діях, вам завжди прийдуть на допомогу більш досвідчені колеги. І потім, якщо ви доведете справу до кінця, вас будуть сприймати як людину, яка тримає слово, а це дорого коштує, особливо в науковому світі.