Львів
C
» » Канцеляризм - це Означення, властивості, приклади використання

Канцеляризм - це Означення, властивості, приклади використання

У статті піде мова про таке поняття, як канцеляризм. Властивості, особливості, приклади використання канцеляризмов, які відносяться до групи мовні штампи. Але для початку варто розібратися з поняттями.

Мовні штампи: визначення поняття

Штампи та канцеляризми тісно взаємопов'язані, розглянуте нами мовне явище є одним з видів мовних штампів. Штампи – це слова і звороти, які часто вживаються в мові і не мають будь-якої конкретності. Вони позбавляють мова виразності, індивідуальності, образності, переконливості. До їх числа відносяться: шаблонні метафори, перифрази, порівняння, метонімічних. Наприклад, світло моєї душі, серця стукали в унісон, в єдиному пориві і так далі. Колись такі вирази володіли образністю, але із-за частого вживання в мові втратили свою виразність і перетворилися в шаблони.


Особливо часто такі мовні форми вживають журналісти, особливо багато таких обертів в публіцистиці, наприклад, до штампів ставляться вираження: «чорне золото», «рідке золото», «люди в білих халатах» і так далі.
Канцеляризм - це Означення, властивості, приклади використання

Що таке канцеляризми в російській мові? Визначення поняття і приклади

У нашій мові існує ряд слів, які доречно вживати тільки в певному стилі мови. До таких слів відносять канцеляризми – це словосполучення і слова, вживання яких допускається тільки в офіційно-діловому стилі, але які використовуються і в художньому, і в розмовному, і у публіцистичному стилі, що веде до стилістичним помилок або змішання стилів. Наприклад, «мене піддали стрижці на основі безкоштовного надання послуг».


У словнику наведено такі визначення терміну «канцеляризм»:
 • У словнику Єфремової Т. Ф. канцеляризм – це слова або мовні звороти, які вживаються в офіційно-діловому мовленні.
 • У Великому енциклопедичному словнику це слова, граматичні форми, словосполучення, характерні для ділового стилю, наприклад «вхідні і вихідні документи», «доводжу до вашого відома» і так далі.
 • У Сучасній енциклопедії російської мови і літератури канцеляризм – це елементи пасивної промови, які застосовуються в художніх творах для імітації ділового стилю. Тобто автори використовують такого роду вирази, для того щоб зобразити чиновницький мова або образ ділового документа. Наприклад, їх використовував Платонов А. П. в повісті «Котлован», де він імітує діловий стиль при переказі змісту «увольнительного документа».
 • В Енциклопедичному словнику з психології та педагогіки канцеляризм – це звороти, які характерні для стилю ділових документів і паперів. В усному мовленні такі вирази викликають негативний вплив на співрозмовника.
 • Канцеляризм - це Означення, властивості, приклади використання

  Основні ознаки та особливості канцеляризмов

  Серед основних ознак і особливостей цих слів і словосполучень можна відзначити:
 • використання іменників, утворених від дієслів: пошиття, викрадення, відгул, виявлення, перебування, роздуття, взяття;
 • заміна простого дієслівного присудка складеним іменним, наприклад, замість «бажати» - «проявити бажання», «допомагати» - «надавати допомогу» і так далі;
 • використання прийменників, утворених від іменників, наприклад, по лінії, в частині, за рахунок, на рівні, в плані;
 • надмірне вживання слів у родовому відмінку, наприклад: «умови, необхідні для реалізації задуманого плану»;
 • заміна активних зворотів мови на пасивні, наприклад, «ми вирішили (активний) – рішення було прийнято (пасивний)».
 • Зловживання канцеляризмами

  Зловживання у промові такими виразами і словами позбавляє її виразності, індивідуальності, образності і призводить до таких мовних недоліків, як:
 • змішування стилів;
 • двозначність сказаного, наприклад «твердження професора» (його хтось стверджує або він щось стверджує);
 • багатослівність і втрата сенсу сказаного.
 • Канцеляризм - це Означення, властивості, приклади використання
  Природно канцеляризми виглядають тільки в діловому мовленні. Але приклади говорять про те, що вони часто вживаються і в інших стилях, що є стилістичною помилкою. Щоб не допускати цього, слід знати, які саме слова відносяться до канцеляризмам. Вони характеризуються:
 • урочистістю: подавач цього, вищеназваний, витребувати, належить, такий;
 • буденної діловитістю: проговорити (обговорити), спантеличити, заслухати, напрацювання, конкретика;
 • офіційної та ділової забарвленням імен іменників, утворених від дієслів: взяття, необнаружение, недовиконання, відгул і так далі.
 • До канцеляризмам відносяться:
 • іменники, дієприкметники, прислівники, прикметники, які вживаються в строго-діловому середовищі спілкування: замовник, довіритель, сторона, особа, власник, вакантний, потерпілий, доповідна, вихідний, безоплатно, матися;
 • службові слова: за рахунок, адресу, на підставі, відповідно до статуту, у ході досліджень;
 • складові найменування: дипломатичні відносини, силові відомства, бюджетна сфера.
 • Використовувати такі слова і звороти можна тільки в тому випадку, коли вони не виділяються на тлі тексту, тобто в діловому листуванні або в офіційних документах.
  Канцеляризм - це Означення, властивості, приклади використання

  Застосування канцеляризмов як стилістичного прийому

  Але не завжди такі вирази використовуються тільки в офіційно-діловій документації, часто автори літературних творів використовують їх для образної характеристики мовлення героя або для створення гумористичного ефекту. Такими прийомами користувалися: Чехів, Ільф і Петров, Салтиков-Щедрін, Зощенка. Наприклад, у Салтикова-Щедріна: «забороняється відібрання голови». Канцеляризми в нашій країні досягли максимального поширення у часи застою, вони стали використовуватися в усіх сферах мовлення, і в побутовому розмовній мові. Що ще раз підтверджує, що мова відображає всі зміни, які трапляються у суспільстві та країні.