Львів
C
» » Що таке гендерні дослідження? Поняття, методи, проблеми становлення й розвиток

Що таке гендерні дослідження? Поняття, методи, проблеми становлення й розвиток

В сучасній психології існує цілий розділ, присвячений ґендерних досліджень. Вивчення відмінностей між представниками обох статей, як членів соціуму, має сприяти кращому взаєморозумінню між чоловіками і жінками. Предметом гендерної психології є особливості інтелекту і психіки, властиві представникам однієї статі. Умовно вчені їх поділяють на декілька основних категорій, щодо кожної з яких ми дізнаємося більш докладно далі.

Психологія порівняння

Вважається одним з перших напрямків досліджень гендерних стереотипів. У процесі становлення даний розділ іменувався вченими по-різному. Серед минулих назв варто відзначити «статевий диморфізм», «дипсихизм», «гендерні відмінності».


Суть цієї сфери психології полягає в порівняльному аналізі чоловіків і жінок, юнаків і дівчат, хлопчиків і дівчаток за різними критеріями, включаючи психофізіологічні, нейропсихологические та соціальні особливості психіки. Завданням такого дослідження, яке передбачає пошук не тільки відмінностей, але і подібностей, є визначення гендерної ідентичності. Психологія порівняння чоловіки і жінки – найбільш розвинений розділ психології, присвяченій вивченню особливостей психіки представників обох статей, незважаючи на це, він залишається не до кінця вивченим.

Психологічний жіночий портрет

В роботах зарубіжних вчених цей розділ нерідко переплітається з попереднім, але має дещо іншу специфіку. У психології жінок існує свій предмет – це пов'язані з фізіологією нюанси жіночої психіки, які відсутні у представників сильної статі. Така психологія вивчає стан жінок в період менструального циклу, дефлорації, виношування плода, пологів, клімаксу.


Що таке гендерні дослідження? Поняття, методи, проблеми становлення й розвиток
В якості предмета нерідко розглядають соціальний інститут материнства. Особливо часто дослідників хвилює це питання в тій ситуації, коли жінка виховує дитину самостійно, без участі батька. Не менше цікавить дослідників специфіка жіночої зайнятості і безробіття, вибір професії і роду діяльності (зокрема, галузі, в яких практично не задіяні чоловіки, що не дозволяє провести адекватне гендерна порівняння). Чимало уваги приділяється девіантної поведінки жінок у жіночому середовищі. Крім того, розділ гендерних досліджень включає в себе вивчення специфічних жіночих патологій, в тому числі гінекологічних та генетичних.

Чоловіча психологія

На відміну від попереднього розділу гендерної психології, цей розділ тільки робить перші кроки. Предметними поняттями тут є особливості чоловічої психіки, які відсутні у представниць протилежної статі. Окремою категорією в даному напрямку є вивчення ступеня впливу гормонів на здатність чоловіків вирішувати різні завдання і ставити перед собою глобальні цілі. Гендерний підхід в дослідженнях, що займаються вивченням чоловічої психології, не має нічого спільного з нерелевантними порівняннями. Неможливо об'єктивно зіставити навіть саму андрогинную жінку і самого фемининного чоловіка. Крім цього, предметом досліджень в чоловічій психології можуть бути специфічні захворювання, які відбиваються на психіці, при цьому таких апріорі не може бути у жінок. Під пильну увагу науковців потрапляють також фактори ранньої чоловічої смертності, суїцидів і психічних розладів.

Соціалізація і психологія гендерних відносин

Предмет зазначеної сфери досліджень досить широкий, так як включає в себе питання формування гендерних ролей, самоідентифікації і відносин як між статями, так і між представниками однієї статі. Цей розділ належить до сучасних ґендерних досліджень. Особливий інтерес тут викликає спілкування чоловіка і жінки в інтимній ключі – дружньому, сексуальному, подружньому. Тут вивчаються девіантні відносини між партнерами, часто пов'язані з насильством.
Що таке гендерні дослідження? Поняття, методи, проблеми становлення й розвиток

Гендерна психологія лідерів

В ході досліджень гендерних відмінностей в даному напрямку вивчаються проблеми, які зачіпають не тільки гендерні відносини, але і відмінності між представниками обох статей з задатками лідерів, а також шлях їх соціалізації. Крім того, не менш цікавим з точки зору гендерної психології вважається принцип домінування і підпорядкування, який вимагає глибокого розгляду і аналізу. Серед теоретичних аспектів величезна роль відводиться розробці концепцій, методів і методик, проведення масштабних соціологічних досліджень; серед прикладних – впровадження отриманих результатів у практичну роботу спеціалістів (консультантів, психологів, керівників тренінгових груп, менеджерів, юристів, педагогів і вихователів).
Для вивчення кожного із зазначених напрямків використовується кілька методів гендерних досліджень. На сьогоднішній день в цій сфері застосовується п'ять наукових підходів. Всі вони були прийняті на початку минулого століття.

Метод грубої індукції

Цей підхід передбачає використання в ході дослідження різних думок, розхожих і необ'єктивних життєвих висловлювань про представників обох статей. Психологи накопичують розповіді, історії, про які чули від знайомих, друзів, родичів у неупередженої неформальній обстановці. При цьому жоден з дослідників не здатний гарантувати надійність отриманих результатів, збудованих на різнопланових відгуках і думках. Вся справа в тому, що у більшості випробовуваних складена власна інтерпретація статевих відмінностей в психологічному та особистісному аспекті.

Експериментальний спосіб вивчення

Даний метод, як правило, не отримав широкого поширення, використовується вкрай рідко. Дослідження гендерної психології, що проводяться з його допомогою, уявляють свого роду педагогічні та виховні експерименти, завданням яких є з'ясування порівняльної ефективності застосовуваних у навчальній і професійній діяльності, технологій, прийомів, стратегій. Метод включає в себе констатуючий експеримент, орієнтований на виявлення помилкових гендерних стереотипів, формує, не допускає перекрученості стереотипного сприйняття відмінностей між статями.

Дедукционный метод

На відміну від попередніх, цей метод передбачає застосування встановлених раніше закономірностей гендерної психології до випробуваним різної статі. При цьому завжди існує небезпека пропуску яких-небудь специфічних нюансів, оскільки передбачається, що всі об'єкти досліджень схожі один з одним і підпорядковуються загальним закономірностям. Дедукція отримала найбільшу популярність у французьких вчених. Результати сучасних гендерних досліджень також нерідко спотворюються з-за того, що вчені застосовують однакові методики як на піддослідних жінок, так і чоловіків.
Що таке гендерні дослідження? Поняття, методи, проблеми становлення й розвиток

Біографія

Цей метод дозволяє проаналізувати особистості відомих історичних діячів. Недолік біографічного способу дослідження, на думку більшості вчених, полягає в неможливості його застосування до жінок, що пояснюється наступним:
 • по-перше, серед представниць слабкої статі не так вже й багато видатних особистостей, так як жінці складніше добитися слави і визнання, ніж чоловікові;
 • по-друге, чоловічі і жіночі ролі в історії висвітлено нерівномірно;
 • по-третє, порівнюючи відомих і невідомих жінок і знаменитих і незнаменитих чоловіків, подібності практично не виявляються.
 • До речі, остання гіпотеза була підтверджена дослідниками, які займаються питаннями психології лідерства.

  Анкетування

  У методології гендерних досліджень особливе місце займає анкетування, оскільки завдяки ньому враховуються статеві особливості випробовуваних, особливо їх емоційність. Однак і цей метод не завжди придатний для вивчення проблематики гендерної психології. Так, наприклад, при визначенні ступеня ефективності вирішення завдань представниками різних підлог важливо давати випробуваним такі завдання, які були складені на комфортному для них мовою і були б цікаві як чоловікам, так і жінкам. Необхідно враховувати навіть самі незначні на перший погляд нюанси, адже мати значення може навіть підлогу експериментатора.

  Метааналіз – метод зарубіжних гендерних досліджень

  Актуальним для психології гендерних відмінностей є метааналіз. Цей дослідницький метод став послідовником так званого літературного огляду, який у сучасній науці практично не застосовується. Метааналіз з'явився в соціальній сфері досліджень близько 40 років тому і за цей період неодноразово піддавався коригуванню.
  Що таке гендерні дослідження? Поняття, методи, проблеми становлення й розвиток
  Метааналіз – це спосіб вторинної обробки даних, отриманих в результаті вивчення єдиної проблеми. В ході метааналізу підбирається ряд схожих дослідних робіт, які, як правило, виконуються на основі ідентичних методик. Потім праці вчених включаються в базу даних з урахуванням індивідуальних відомостей випробуваних, наприклад віку, статі експериментатора, професії, соціального статусу і т. д. Обов'язковим при метаанализе є показник гендерних відмінностей. В одних позиціях перевага залишається за чоловіками, в інших – за жінками, а в третіх досягаються практично однакові результати. По завершенні гендерного дослідження отриману інформацію призводять до єдиних показників, які вираховують за певним математичним формулами. Підсумки дозволяють зробити висновок про те, які статеві відмінності є і наскільки вони істотні. В ході гендерних досліджень в Росії цей метод практично не використовується із-за недостатнього рівня технічної оснащеності.

  Як розвивалася психологія гендерних відмінностей

  Першою роботою, яку можна віднести до даної галузі, є книга московського дослідника Л. П. Кочеткової, видана у 1915 р. Її можна назвати введенням в гендерні дослідження. Назва «Вимирання чоловічої статі у світі рослин, тварин і людей» повністю передає її зміст: у книзі наводяться дані про народжуваності і смертності дітей того часу. При цьому кожне слово і висновок трактату пронизане духом ненависництва до всього чоловічого. Зокрема, Кочеткова закликала жінок відмовитися від дітонародження, щоб припинити існування чоловічої статі – джерела нерівності, розбіжностей, суперечок і відчуження між людьми. Не можна не сказати, що в історії гендерних досліджень подібні відірвані від реальності ідеї виходили і від представників сильної статі. Однак такі думки серед вчених тільки гальмували розвиток психології, так і сама тема ні до чого, крім «війни статей», не вела. І тільки через десятиліття були зроблені перші успішні спроби вивчення проблем гендерних стереотипів. Дослідження Е. А. Аркина та П. П. Блонського ставлять на противагу ідеї Фрейда в контексті його уявлень про сексуальних потягах суспільної групи до її лідера. Російські вчені вважали, що вплив лідера не є абсолютним, навпаки, саме група або окремі її члени мають вплив на ватажка. Згідно з дослідженням, для характеристики лідера особливе значення мають 23 особисті якості, серед яких:
 • статус батьків;
 • задоволеність власною зовнішністю;
 • жестикуляція;
 • міміка обличчя та мова;
 • стан здоров'я, будова тіла, м'язова сила;
 • скоординованість рухів;
 • нервова система;
 • інтелектуальний рівень, винахідливість;
 • прояв ініціативи;
 • технічна вправність;
 • ступінь впевненості у своїх силах;
 • особисті потягу, хобі.
 • Що таке гендерні дослідження? Поняття, методи, проблеми становлення й розвиток
  Не менш цікавими є висновки Аркина про статеві відмінності у лідерів-хлопчиків і лідерів-дівчаток у дитинстві. Вчений зауважив, що ватажками у більшості дитячих груп стають хлопчики, які завойовують повагу в групі своєю ініціативністю та технічною вправністю. У той час як дівчатка поширюють свій вплив лише на окремі частини груп. Гендерні дослідження в Росії після 30-х років минулого століття припинилися. Затишшя в соціальній психології, яка була оголошена непотрібною, тривало до середини 60-х років. Але з цього моменту гендерні відмінності стали досліджуватися в більш широкому спектрі: від зоопсихології та психофізіології до соціальної психології. Серед авторів досліджень виділилися Н. А. Тих, А. В. Ярмоленко, Л. А. Головей, В. І. Сергєєва. Популярними темами для вивчення і на сьогоднішній день вважаються статеві відмінності в психомоторике, реактивності організму та нейропсихической регулювання. Вчені продовжують роботи у сфері спілкування між представниками підлог, міжособистісних відносин і виробничої діяльності (Ст. Н. Панферов, С. М. Міхеєва).

  Що таке ЦСПГИ

  Центр соціальної політики та гендерних досліджень — це некомерційне установа, створена з метою проведення соціально-психологічних і освітньо-наукових розробок, у тому числі вивчення актуальних проблем гендерної психології. Московська організація розпочала свою діяльність в 1996 р. Тоді установа іменувалося «Центром гендерних досліджень», і здійснювало свою діяльність за підтримки гранту Інституту «Відкрите суспільство», розвиваючи академічну мережу, публікуючи видання, розробляючи і читаючи курси з гендерної психології. Після смерті директора ЦСПГИ Романова організація припинила своє існування.

  Дослідження Чугуновой

  Вивчення лідерства і керівництва різного підлоги приділяється чимало уваги і донині. Наприклад, Е. С. Чугуновой і групі вчених під її початком вдалося розкрити особистісні характеристики інженерів і представників управлінської ланки, встановивши головні відмінності особистісних структур серед представників обох статей. Чоловікам властиві висока творча продуктивність, професійне переважання, домінантність і висока самооцінка. На відміну від дам, чоловіки виявляються більш мотивовані, що пов'язують їх з почуттям відповідальності і орієнтацією на здатність самозабезпечення. У жінок же структура особистості характеризується іншими факторами. Так, для представниць слабкої статі властива задоволеність службовим становищем та корпоративними відносинами з керівництвом і колегами. Якщо у чоловіків в пріоритеті робота і матеріальні блага, для жінок першорядним є психологічний комфорт. До речі, вибір професії дами нерідко скоюють під впливом думки оточуючих.
  Що таке гендерні дослідження? Поняття, методи, проблеми становлення й розвиток
  На основі досліджень Чугуновой написано чимало інших наукових робіт про своєрідність та особливості чоловічих і жіночих особистісних портретів. До них належать праці Т. В. Бендас, яка намагалася встановити відмінності між лідерами студентських груп всіх рівнів організованості. Чоловіки-лідери відрізняються високою емоційною стійкістю і рівнем домагань у сфері взаємовідносин при малій експресивності та емоційності. В жіночих гендерних дослідженнях предметом вивчення була лідерська особистість дівчат, які займаються студентським самоврядуванням. Від чоловіків жінки відрізняються ригідністю спілкування і конформністю при низькому самоконтроль, особливо у високоорганізованих групах. У низкоорганизованных групах, навпаки, жінки почувають себе набагато впевненіше і спокійніше, є більш врівноваженими в емоційному плані.

  Проблеми психології чоловіків і жінок

  Навчальний посібник «Введення в гендерні дослідження» В. А. Жеребкиной коротко відображає суть проблем, пов'язаних з декількома областями відносин між статями. Цю книгу рекомендовано до прочитання майбутнім соціологам і психологам. Її зміст привертає увагу умовами реалізації вроджених програм, що змінюються під середовищними впливами. Там же багато намагаються знайти для себе відповідь на головне питання: бути чи не бути лідером? Кожен з нас здатний дати різні відповіді. Аналізуючи природу відмінностей між хлопчиками і дівчатками, варто враховувати не тільки фактори спадковості і генетики, але й умови соціалізації, в яких дитина виховувалась з раннього віку. В ході дослідження зачіпаються теми особистісних якостей, що належать до понять «фемининности» і «маскулінності». Так, традиційно жіночими характеристиками вважають схильність до прояву емоцій, прагнення розділити почуття і переживання з іншими. Мужність ж виглядає в загальному уявленні інакше. В першу чергу, це небажання проявляти слабкість, обговорювати свої проблеми з ким-небудь, стримування емоцій, прагнення зосередитися на чому-небудь, не відволікатися. Серед проблем гендерних досліджень вагоме місце займає вивчення психологія жінок-менеджерів. За останні десятиліття їх чисельність зросла в кілька разів, що не могло не привернути уваги дослідників. Жіночі гендерні стереотипи проявляються в будь-якій соціальній сфері досить чітко, а тому вивчення питань, пов'язаних з установками і поглядами представниць різних країн, етносу, культури, у підсумку сприяє вирішенню низки соціально-психологічних завдань.

  Лідерство з точки зору психології

  Розвиток гендерних досліджень, об'єктом яких є лідерство чоловіків і жінок, триває і донині. В цілому представники обох статей, які взяли на себе провідні ролі і функції, які займають такі ж або аналогічні управлінські посади, можуть не відрізнятися один від одного професійними навичками. При цьому в окремих ситуаціях гендер стає найбільш значущим і мінливим чинником, який служить причиною програшу жінки-лідерів чоловікам з їх більшою владою, впливом і ресурсами. Однак такий підхід не дозволяє об'єктивно оцінити роль стереотипного сприйняття керівників різної статі. Аргументовані відмінності в поведінці лідерів за гендерною ознакою описані в теорії дослідника Еліс Іглі. Психолог впевнена, що гендерна роль зумовлює поведінку людини відповідно з закладеними в процесі виховання гендерними стереотипами. Але з іншого боку, вимоги пред'являються саме до особи, яка взяла на себе роль лідера. При цьому стереотипи відносять лідерство істинним маскулінним якостям, а значить, жінки, що ведуть за собою, відчувають внутрішній конфлікт між гендером і лідерством.
  Що таке гендерні дослідження? Поняття, методи, проблеми становлення й розвиток
  В ході аналізу гендерних досліджень, присвячених вивченню питань лідерства, виявилася цікава особливість: багато учасників суспільних груп мали негативні упередження проти жінок-лідерів, що провокувало у останніх заниження самооцінки, невпевненість у власних діях і, як наслідок, погіршення продуктивності праці. Висококваліфіковані фахівці-жінки здатні впоратися з цими труднощами, але в цьому сенсі чоловіки мають певну перевагу, оскільки з подібними перешкодами їм не доводиться стикатися – їх для чоловіків просто не існує. Еліс Іглі впевнена, що тільки розв'язання внутрішнього конфлікту ролей у жінок-лідерів дасть грунт для зростання досягнень, який неможливий без:
 • реальних успіхів;
 • правильного вибору роду діяльності, де лідерські функції не будуть йти врозріз з природної жіночої фемининностью;
 • демонстрації протилежної андрогинному лідерського стилю, спрямованого на вибудовування довірчих взаємовідносин з підлеглими.
 • Висновок

  Гендерні дослідження в науці набули свою значимість порівняно недавно. Дані емпіричних розробок вчені отримують в ході роботи з дитячими групами, діловими компаніями, подружніми парами. Предметом вивчення гендерних відмінностей нерідко стають відносини між чоловіком і жінкою в конфліктної або девіантного ситуації. У таких групах неминуче виникає тенденція до гендерної конфронтації. Цілком ймовірно, що гендерний аспект знайде своє застосування і в інших напрямках теорії лідерства, але в даній області зазначена тема має вагомий науковий потенціал: більшість розробок і досліджень особливостей підлоги можуть стати фундаментальним базисом для отримання нових результатів і підтвердження низки теорій. Єдине, чого не варто робити – це проводити дослідження з ідеологічної позиції, що, на жаль, нерідко зустрічається серед наукових публікацій.