Львів
C
» » Види проектів у початковій школі, опис методів і процесу їх реалізації

Види проектів у початковій школі, опис методів і процесу їх реалізації

Відповідно до ФГОС, школа повинна сприяти формуванню активної, ініціативної особистості. Важко це зробити, якщо на уроці діти виконують роль пасивних слухачів, зубрять правила і вирішують завдання за зразком. Тому педагоги вчать дітей працювати над різними видами проектів. У початковій школі зробити це складніше, так як діти ще маленькі. Проте багато педагогів справляються з поставленою метою.

Визначення

Рішення дидактичних задач через самостійну розробку проблеми учнями - в цьому полягає суть методу проектів у початковій школі. Види проектів бувають різними, але завжди припускають оформлення результатів у вигляді кінцевого продукту. Ним може стати макет, книга, презентація, відеофільм, інсценування і т. д.


Види проектів у початковій школі, опис методів і процесу їх реалізації
Важливо, щоб тема проекту викликала у школярів інтерес і не передбачала наявності готової відповіді. Діти повинні провести власне дослідження, зібрати і проаналізувати інформацію, самостійно зробити висновки. При цьому особливу цінність представляє не отриманий результат, а досвід, придбаний дитиною в процесі роботи.

Облік вікових особливостей

Види проектів у початковій школі за ФГОС повинні підбиратися з урахуванням дитячих можливостей. Чим молодші учні, тим простіше будуть поставлені завдання. Якщо в середніх і старших класах частіше використовуються довгострокові проекти, то в молодшій школі перевага віддається коротким досліджень. Інакше діти втомлюються, втрачається мотивація і робота залишається незавершеною.
Види проектів у початковій школі, опис методів і процесу їх реалізації
Допомоги дорослих учні потребують на кожному етапі діяльності. Тому велика частина роботи над проектом проводиться в школі, в присутності вчителя. В іншому випадку все навантаження ляже на батьків, які не завжди вміють правильно організувати процес. Найчастіше вони видають дитині вже готову інформацію, тоді як школярі повинні вчитися шукати її самостійно. Добре, якщо робота над проектом перетвориться для дітей у веселу гру.


Цілі навчального проекту у початковій школі

Застосування цього методу на уроках і в позаурочній діяльності дозволяє педагогу навчити дітей:
 • самостійно формулювати завдання і вирішувати їх;
 • шукати інформацію, аналізувати її, виділяти головне;
 • застосовувати на практиці знання, набуті на уроках;
 • творчо підходити до вирішення проблем;
 • ефективно розподіляти свій час;
 • співпрацювати з іншими учнями, дорослими;
 • освоювати незнайомі технології під час виготовлення кінцевого продукту;
 • проводити дослідження (висувати гіпотезу, вивчати теорію, ставити досліди, організовувати опитування, збирати докази, робити висновки);
 • аналізувати хід роботи, її результати і успішність;
 • демонструвати отриманий продукт, лаконічно, але повно розповідати про нього;
 • виступати перед публікою, аргументовано доводити свою думку.
 • Види проектів у початковій школі, опис методів і процесу їх реалізації

  Класифікація навчальних проектів

  У початковій школі дослідницька робота дітей може бути досить різноманітною. Проекти класифікують за кількома ознаками:
 • За кількістю учнів вони розмежовуються на індивідуальні, парні та групові.
 • За тривалістю виділяють міні-проекти (1-2 уроку), короткострокові (1-2 тижні), середні (від 1 до 2 місяців) та довгострокові (річні) проекти. Для молодших школярів більше підходять два перших варіанти.
 • За змістом усі роботи діляться на монопроекты (випливають із змісту 1 навчального предмета) і міжпредметні проекти, що передбачають інтеграцію знань з 2-3 областей.
 • За місцем проведення. Дослідницькою діяльністю можна займатися в класі, а можна перенести її в позаурочний час. Тоді збір інформації, підготовка презентації, виготовлення кінцевого продукту проводиться дітьми вдома. Під час уроку вчитель координує діяльність школярів, допомагає вирішити виниклі проблеми.
 • Види проектів у початковій школі, опис методів і процесу їх реалізації

  Види проектів з домінуючою діяльності

  Ця класифікація вважається основною, так як відображає змістовну специфіку роботи. Згідно з нею, виділяють наступні види проектів у початковій школі за ФГОС:
 • Практико-орієнтований. Робота ведеться у відповідності з чітким замовленням на кінцевий продукт. Передбачається, що він буде використовуватися для вирішення якихось проблем. Наприклад, діти повинні виготовити навчальні посібники для всього класу або годівниці для птахів.
 • Дослідницький. Виконуючи його, діти перетворюються на справжніх учених. Вони висувають гіпотези, проводять експерименти і соціологічні опитування, споруджують діючі моделі, досліджуючи обрану проблему.
 • Інформаційний. Школярі збирають достовірні дані про якийсь об'єкт чи подію, оформляють їх у вигляді статті, реферату, книги і представляють широкій аудиторії.
 • Творчий. Результати проведеного дослідження оформляються нетрадиційно. Це може бути виріб, малюнок, відеофільм, театралізована сценка, гра, вірші і казки власного виробництва.
 • Рольовий. Для молодших школярів це самий складний вид проекту. Діти беруть на себе роль певного персонажа і діють у позначеній ситуації. Так можуть створюватися казки на новий лад, обіграватися історичні події.
 • Вибір теми

  Проекти молодших школярів зазвичай тісно пов'язані зі змістом навчальних предметів. Діти цього віку дуже допитливі, їм подобається займатися творчою та дослідницькою діяльністю. Бажано, щоб тема була актуальною, стикалася з життям дитини. Наприклад, учні з задоволенням вивчають власну родовід, розповідають про професії батьків, ставлять експерименти на кухні.
  Види проектів у початковій школі, опис методів і процесу їх реалізації
  Цікавий їм і навколишній світ. Школярі створюють фантастичні проекти ("Автомобіль майбутнього", "Місто на Марсі"), вивчають теоретичні проблеми ("Як придумали цифри?"), проводять власні дослідження ("чи Можна в домашніх умовах виготовити парфуми?"), беруть участь в іграх ("Подорож по країнах"). Однак самостійно придумати цікаву тему їм складно. Батьки теж не завжди здатні допомогти в цьому питанні. Краще, якщо вибір теми візьме на себе педагог, знайомий з основами технології проектів у початковій школі.

  Етапи роботи

  Організація методу проектів у початковій школі будується за правилом п'яти "П":
 • Проблема. Вчитель в ігровій формі занурює дітей у тему, використовуючи казки, легенди, відеофільми або театралізовані сценки. Потім окреслюється проблема. Учні висувають гіпотези про те, як можна її вирішити.
 • Планування. Педагог разом зі школярами формулює завдання, визначається план подальших дій, розподіляються ролі.
 • Пошук інформації. Діти вивчають літературу, проводять опитування серед однокласників, батьків. Отримані дані аналізуються, робляться висновки.
 • Продукт. Результати оформляються у вигляді готового виробу. Це може бути виріб, реферат, макет, ілюстрований альбом, комп'ютерна презентація, карта, газета, постановка, спектакль, екскурсія, гра.
 • Презентація. Школярі представляють проекти, розповідають про проведену роботу, її результати. Тут доречно використання ігрових форм: звіт про експедицію, рекламна кампанія проекту, телепередача, захист макета на Раді Вчених.
 • Іноді виділяють ще одне "П" проекту - портфоліо. Це папка, в якій збираються всі робочі матеріали, включаючи чернетки і ксерокопії.

  Використання методу в 1 класі

  Вчителі, згідно з вказівками ФГОС, організовують роботу над різними видами педагогічних проектів у початковій школі. Найбільше проблем виникає у них з першокласниками, які ще погано читають і пишуть, не вміють працювати з інформацією. На цьому етапі рекомендовані міні-проекти, які займають 1-2 уроку. Передбачається, що дитина буде досліджувати один нескладний об'єкт. Інформацію краще збирати шляхом опитування, спостереження. Наприклад, дітям пропонується намалювати власний режим дня, підготувати фотоальбом "Моя сім'я", всім класом придумати збірник загадок про тварин, підібрати цікавий матеріал для кожної літери алфавіту. Основна робота проводиться в класі. Школярів можна розділити на групи, кожній з яких доручена своя задача. Або учні працюють індивідуально в рамках однієї теми. Вимог до оформлення проекту у 1 класі не пред'являється. Найчастіше він складається з картинок і малюнків з короткими підписами.
  Види проектів у початковій школі, опис методів і процесу їх реалізації

  Проекти у 2-4 класах

  У другому класі дітей потрібно вчити знаходити інформацію, працювати з пізнавальною літературою, вирішувати творчі завдання. Важливо, щоб результат проекту був відчутним і його можна було використовувати в звичайному житті. Наприклад, діти створюють інтерактивну енциклопедію для однолітків, зважують свої ранці і порівнюють ці результати з діючими нормами, виготовляють листівки для ветеранів. Тривалість проекту не повинна перевищувати 1-2 тижнів. У 3-4 класах діяльність дітей стає більш виваженої, цілеспрямованої. Проекти можуть готуватися від 1 до 2 місяців. Теми стають складніше: "Як змусити воду текти вгору?", "Веселі задачки про казкових героїв", гра з теми "Однорідні члени речення". Педагог вчить школярів формулювати цілі, висувати гіпотези, обробляти інформацію, знаходити власне вирішення проблеми. Проекти виконуються як в групах, так і індивідуально. При цьому неприпустимий елемент змагання між дітьми.

  Оформлення результатів

  Як написати проект в початковій школі? Починаючи з 2 класу, дітей вчать правильно оформляти свої роботи. Структура зазвичай наступна:
 • Титульний аркуш, де вказана обрана тема, а також ім'я та прізвище автора, назва навчального закладу, клас, місто і рік написання роботи.
 • Зміст.
 • Введення. В ньому обґрунтовується актуальність проблеми, ставиться мета, вказуються задачі щодо її досягнення. Дитина може викласти своє ставлення до теми дослідження.
 • Основна частина. Тут коротко описуються відомості, взяті з літературних джерел. Вітається приведення цитат. Розповідається про проведену школярем роботі, результати, отримані під час дослідження.
 • Висновок. У ньому містяться висновки, зроблені по кожній із поставлених задач.
 • Список літератури, якою користувався дитина.
 • При оформленні проекту дозволено використовувати картинки, фотографії. Рекомендується прикладати графіки, плакати, використовувані методики дослідження.

  Критерії оцінки

  На підставі чого виставляються оцінки за різні види проектів у початковій школі? Критерії можуть відрізнятися в залежності від віку учнів. Так, у 1-2 класах вони гранично прості:
 • Дотримання всіх намічених етапів роботи, її закінченість.
 • Оригінальність і якість виконання виробу.
 • Повнота розкриття обраної теми.
 • У 3-4 класах критеріїв стає більше:
 • актуальність теми;
 • глибина і самостійність дослідження;
 • оригінальність рішень;
 • якість готового продукту;
 • ступінь розкриття теми під час презентації, її переконливість.
 • Види проектів у початковій школі, опис методів і процесу їх реалізації

  Відгуки педагогів і батьків

  Сучасні вчителі активно освоюють проектну діяльність у початковій школі. Відгуки їх неоднозначні. З одного боку, діти з інтересом включаються в дослідження, висувають гіпотези, з азартом перевіряють їх, отримують несподівані результати. У багатьох підвищується мотивація. Групові та колективні проекти виходять особливо вдалими. А ось індивідуальні дослідження викликає труднощі у більшості молодших школярів. Вони вимагають активної допомоги батьків, але не всі мами і тата готові після робочого дня готувати проект. Їм простіше скачати з інтернету вже готовий матеріал. Тому цей вид роботи краще використовувати вибірково з зацікавленими дітьми і батьками. Великі проблеми у молодших школярів виникають і з правильним оформленням робіт, що пов'язано з віковими особливостями. Таким чином, робота над різними видами проектів у початковій школі можлива, але з деякими обмеженнями. Хлопці тільки вчаться орієнтуватися в інформаційному просторі, мислити самостійно, тому їм необхідна допомога дорослих. При цьому даний вид діяльності цікавий їм і викликає масу позитивних емоцій.