Львів
C
» » Класна година: "Професія", "Моя майбутня професія", "Потрібні професії"

Класна година: "Професія", "Моя майбутня професія", "Потрібні професії"

Серед тих виховно-освітніх завдань, які стоять перед педагогами, на першому місці неодмінно знаходяться питання, що стосуються морального і трудового виховання дітей. При цьому особливе значення для вчителя має формування у школярів розуміння їх значущості в житті країни в плані вибору тієї чи іншої професії.
Класна година: "Професія", "Моя майбутня професія", "Потрібні професії"
Педагогічна теорія і практика орієнтуються на формирвоание у дітей поняття, що праця є проявом турботи кожного з членів суспільства один про одного.

Важлива місія

Вчитель повинен знайомити дітей з тими роботами, які виконуються дорослими людьми. Тим самим він робить перші кроки, показуючи своїм вихованцям новий для них світ професій. Класний годину на цю тему підводить дітей до розуміння того, що кожна людина повинен стати справжнім фахівцем своєї справи. При цьому робиться акцент на необхідність і значимість кожної з професій і підкреслюється, що всі цінності, які людство має у вигляді предметів духовної і матеріальної культури, створені саме працею людини.


Основна мета

Класна година на тему «Професії» знайомить дітей з працею дорослих. Його основна мета полягає не тільки в отриманні кожною дитиною конкретних знань. Класна година на тему «Професії» повинен дати школяреві уявлення про працю і порушити до нього інтерес і любов. Одночасно з цим педагог вирішує завдання впливу на поведінку своїх вихованців. Він викликає в них бажання працювати ретельно і сумлінно. Розробка класної години «Моя майбутня професія» являє собою складання плану цього позакласного заходу. Розглянемо його основні пункти докладніше.

Завдання

Для чого повинен проводитися на таку тему класний годину? Вибір професії – питання серйозне. Саме тому педагог повинен сформувати у своїх вихованців розуміння ролі праці в житті людського суспільства. Найближче завдання вчителя полягає в розвитку у дітей інтересу до професій батьків. Важливо також звернути увагу на спеціальності, які є у людей, що входять в коло спілкування школярів.


Розробка класної години «Моя майбутня професія» повинна проводитися з урахуванням того, що вчитель виконає завдання з наступного: - виявлення рівня сформованості у дітей особистих професійних планів, а також ступеня професійної підготовленості;
- ознайомлення з правилами вибору фаху, який повинен спиратися на вимоги ринку праці та враховувати особистісні особливості людини;
- надання інформації про існуючий в сучасних умовах професійній освіті. Класний годину «Моя майбутня професія» (початкові класи) проводиться і для того, щоб розвивати у дітей пам'ять і логічне мислення, вміння культурно спілкуватися один з одним і мати зв'язне мовлення.

Універсальні навчальні дії

В останні роки відбулося багато змін у системі освіти. І всі вони призвели до переосмислення педагогами технологій і методів навчання. На сьогоднішній день основний акцент виховного процесу робиться на розвиток уміння дітей встановлювати контакти з іншими людьми, на їх здатності проводити аналіз своїх дій і слів. Крім того, школярам важливо розвивати свій світогляд для того, щоб бути готовим зацікавити слухача і співрозмовника. Всі ці вміння по ФГОС називають УУД (універсальними навчальними діями).
Класний годину «Вибір професії» покликаний розвинути: 1. Особистісні УУД. Це повинно виразитися в усвідомленні дітьми правильного вибору своєї професії, а також у прагненні удосконалювати власний розвиток, ставлячи вірну оцінку успішності навчальної діяльності. 2. Предметні УУД. Їх вираз має бути обумовлено засвоєнням уявлень про професії, а також розумінням того, яке місце розташування міста, де проживають діти, які виробничі сфери в ньому розвинені, яка зайнятість населення, і що собою представляє той перелік професій, які необхідні для процвітання і повноцінного розвитку населеного пункту. 3. Метапредметние УУД. Як дітям зрозуміти новий для них світ професій? Класний годину повинен допомогти школярам зорієнтуватися у додатковій та навчальній літературі та в енциклопедіях. При цьому вчитель розповідає про можливості інтернет-технологій і дає дітям знання про правильну побудову та оформлення своїх презентацій і виступів. 4. Регулятивні УУД. Вони дозволяють дітям з допомогою вчителя визначити і сформулювати мета позакласного заходу, а також планувати свої подальші дії для вирішення поставленої задачі. 5. Комунікативні УУД. З їх допомогою діти вчаться слухати, розуміючи при цьому мова інших людей, оформляти в усній формі власні думки, дотримуватися правил спілкування і поведінки. 6. Пізнавальні УУД. З їх допомогою діти орієнтуються в системі знань, шукають потрібну їм інформацію, знаходять відповіді на поставлені запитання в тексті наданих ілюстрацій, виявляють ознаки тієї чи іншої професії і дають їй коротку характеристику.

Обладнання

Класний годину «Моя майбутня професія» вимагає підготовки не тільки теоретичного плану. Кабінет повинен бути обладнаний проектором, призначеним для показу презентації, малюнками із зображеннями представників різних професій, комп'ютером, плакатами, ілюстраціями і т. д. Все залежить від того, в якому ключі педагог буде проводити своє позакласний захід.
Класна година: "Професія", "Моя майбутня професія", "Потрібні професії"
Перед початком бесіди вчитель повинен включити на екрані перший слайд підготовлений ним презентації. На ньому має бути написано назву теми, яку розглядає класний годину, - «Моя майбутня професія».

Введення

Після підготовки обладнання і включення проектора педагог проводить інформаційну частину заходу. І починає він з введення. У цій частині класної години необхідно обговорити з учнями правила, якими вони повинні керуватися при виборі професії, а також акцентувати увагу дітей на усвідомлення даного вибору. Педагог також повинен вказати своїм вихованцям на те, що обрана спеціальність повинна підходити під індивідуальні особливості кожної людини.
Класна година: "Професія", "Моя майбутня професія", "Потрібні професії"
Сучасний ринок праці ясно дає зрозуміти, що велике значення для успішного пошуку роботи мають певні риси особистості, а саме: - готовність до постійного отримання нових умінь і навичок;
- навички спілкування;
- відповідальність;
- самостійність;
- спрямованість на досягнення своєї мети і т. д.

Важливий момент

У своєму вступному слові вчитель повинен підкреслити, що існуючий сьогодні світ професій великий, але непостійний. В різних сферах народного господарства можна влаштуватися на роботу практично 50 тисячам спеціальностей. При цьому кожен рік виникає до п'ятисот нових професій. Практично стільки ж видозмінюється, а часом і зникає зовсім.

Розмова про професії

Бесіда з дітьми продовжує класний годину. Професія, пояснює вчитель, це слово, яке утворилося з двох латинських. Перше з них звучить як professio, що в перекладі означає спеціальність або офіційне заняття. Друге слово – profiteor. Дослівний його переклад – «оголошую своєю справою». Професія є не чим іншим, як родом трудової діяльності. Вона вимагає певного рівня підготовки. Саме тому для кожного актуальна тема, яку розглядає класний годину. Професія може вибиратися в житті не один раз. Раніше всього людина визначається, як правило, якщо його спеціальність належить до сфери мистецтва. Самий пізній вибір роблять люди, охочі піти в політику чи у науку. Які ж вимоги можна пред'явити до професії? Молодій людині, яка стоїть перед важливим життєвим вибором, необхідно, щоб отримана ним спеціальність була затребувана роботодавцем не тільки сьогодні, але і через 2 або 3 десятки років. Таке положення речей називають стабільністю попиту.
Класна година: "Професія", "Моя майбутня професія", "Потрібні професії"
До чого ще повинен підвести педагог школярів, проводячи з ними такий класний годину? Професія, яка вважається вічною, це вчитель і лікар, будівельник і вихователь. Дуже актуальна в даний час хімічна і транспортна індустрія, зв'язок і високі технології. На стику традиційних напрямків працюють фахівці соціальної сфери і ті, хто здійснює свою діяльність з управління економікою. Але для того, щоб успішно працювати, потрібно мати мотивацію на працю, виявляти високі комунікативні вміння та особистісні якості, а також бути готовим до безперервного підвищення своєї кваліфікації. Про затребуваності в суспільстві тієї чи іншої спеціальності також повинен повести розмову вчитель, проводячи класний годину. Професія потрібна регіону, якщо на різних підприємствах області та району потрібні такі працівники. Для того щоб мати стабільне джерело існування, молодий чоловік повинен прагнути отримати саме таку спеціальність. Досягнення мети буде залежати від його волі і цілеспрямованості.

Твоя професія

Як вибрати ту чи іншу спеціальність, також повинен пояснити учитель, проводячи класний годину. Потрібні професії – це ще не самий головний критерій для прийняття рішення. У цьому питанні важливо врахувати інтереси людини, наявні у нього здібності, стан здоров'я, а також потреба підприємства в кадрах. Умовно всі ці критерії можна позначити словами «хочу» і «можу», а також «треба». Отже, розглянемо перший аспект. Поняття «хочу» має на увазі інтереси і схильності, прагнення пізнати який-небудь предмет і бажання зайнятися її вивченням. «Можу» - це не що інше, як дані природою здібності, а також стан здоров'я людини. Перший критерій є ключем до успіху при виконанні якої-небудь діяльності, коли працівник легко засвоює свої обов'язки і творчо їх виконує. А ось слово «треба» вказує на потребу підприємств і організацій в тих чи інших кадрах.
Класна година: "Професія", "Моя майбутня професія", "Потрібні професії"
При поєднанні всіх цих аспектів можна визначити оптимальний шлях отримання молодою людиною спеціальності.

Бесіда про типові помилки

Вибір професії кожна людина мусить робити самостійно. При цьому важливо не допустити таких помилок, як: - дотримання порад чужих людей;
- вибір, зроблений «за компанію»;
- відсутність інформації про спеціальності та незнання своїх особливостей характеру;
- вибір зовні привабливою професії;
- надходження в найближчий від будинку внз.

Профорієнтаційні ігри

Використовувати їх дуже ефективно, якщо захід «Моя майбутня професія» - класний годину (4 клас). Наприклад, вчителем може бути запропонована профорієнтаційна гра під назвою «О, щасливчик!». У ній містяться запитання за змістом спеціальностей, предметів та умов праці, а також про якості справжніх фахівців своєї справи.
Класна година: "Професія", "Моя майбутня професія", "Потрібні професії"
Відповіді на ці питання допоможуть добре зорієнтувати дітей на тему «Моя майбутня професія» - класний годину (4 клас). Для того щоб систематизувати у молодших школярів знання про світ праці, педагог може провести гру «Подорож у місто Майстрів». Вчитель пропонує дітям скласти план районів, кожен з яких належить тій чи іншій професійній сфері. При цьому діти повинні назвати вулиці і провулки такого міста та розмістити на плані певні установи і підприємства. Подібні ігри можна проводити і на такому заході, як класний годину «Моя майбутня професія» (5 клас). Вони допоможуть дітям усвідомити суспільну значущість людської праці. Класний годину «Моя майбутня професія» (5 клас) буде проведено ефективно, якщо педагог включить в його план дидактичні ігри. Серед них такі, як «Все для всіх», «Економічна абетка» і т. д.

Висновок

По закінченні класного години педагог розповідає дітям про те, яка тема розглядалася на заході, з якими професіями познайомилися хлопці.
Класна година: "Професія", "Моя майбутня професія", "Потрібні професії"
Вся проведена вчителем робота повинна ненав'язливо вказати дітям на те, що правильний вибір спеціальності визначить їх життєвий успіх. Улюблена робота і цікава спеціальність – це благо, яким варто дорожити. Майстри своєї справи не тільки добре і чесно заробляють свої гроші, вони користуються повагою у людей.