Львів
C
» » Метод експерименту: опис, недоліки і переваги

Метод експерименту: опис, недоліки і переваги

В рамках пізнання навколишньої реальності науковий інструментарій пропонує чимало засобів емпіричного, тобто досвідченого дослідження. Експеримент є одним з найефективніших, оскільки в його основі лежать принципи повторності і доказовості фактами. Що ще важливо, метод експерименту дозволяє вивчати окремі явища незалежно від випадкових факторів, що відрізняє його від традиційного спостереження.
Метод експерименту: опис, недоліки і переваги

Технологія методу як засобу дослідження

Порівняно з практичним пізнанням допомогою спостережень, експеримент організується як підготовлене дослідження, перед яким ставиться конкретне завдання із заздалегідь встановленими параметрами інтерпретації результату. Важливою особливістю є і участь дослідника в процесі такого пізнання. До того ж метод наукового експерименту саме завдяки можливостям організації його повторного проведення в тих же умовах відрізняється точністю і більш достовірними відомостями. Таким чином можна встановлювати причинні зв'язки між окремими елементами експерименту, виявляючи і інші властивості з закономірностями в тому чи іншому явищі.


В організації експериментів нерідко використовуються вимірювальні прилади і технічне оснащення, що дозволяє забезпечити коректність даних. Класичне опис методу експерименту можна представити як лабораторний процес дослідження, оскільки він повністю контролюється автором, але існують і інші концепції даного способу пізнання реальності, які будуть розглянуті нижче.

Експериментальні моделі

Метод експерименту: опис, недоліки і переваги
Зазвичай виділяють бездоганні і випадкові експерименти. До перших відноситься модель організації, яка з тих чи інших причин не може бути реалізована на практиці, тобто в умовах наукового спостереження. Цей прийом не тільки допомагає виконати поставлене завдання щодо вивчення об'єкта, але і сприяє вдосконаленню експериментального методу шляхом виявлення окремих помилок. Що стосується моделі випадкового експерименту, то він будується на концепції випадкового досвіду, який може відповідати реальному випробування, але результат буде непередбачуваний. Випадковий метод експерименту вимагає дотримання широкого ряду вимог. Наприклад, підготовлена математична модель дослідження в ньому повинна адекватно описувати експеримент. Також при постановці завдання дослідники точно визначають модель, в рамках якої будуть зіставлятися початкові математичні дані для експерименту та отримані результати.


На які типи поділяється метод експерименту?

Метод експерименту: опис, недоліки і переваги
На практиці найчастіше використовуються фізичні, комп'ютерні, розумові і критичні експерименти. Найбільш поширений фізичний експеримент, який полягає у пізнанні природи. Завдяки таким експериментів, зокрема, виявляються помилкові гіпотези фізики, які вивчалися в рамках теоретичного дослідження. Комп'ютерні експерименти підключають до процесу ЕОМ. В ході випробувань фахівці обробляють вихідні дані про конкретний об'єкт, як результат видаючи інформацію про виявлені властивості та характеристики. Розумовий метод експерименту може зачіпати різні сфери дослідження, в тому числі фізику і філософію. Його принциповою відмінністю є відтворення умов реальності не на практиці, а в уяві. У свою чергу, критичні експерименти орієнтовані не на вивчення конкретних об'єктів або явищ, а на підтвердження або спростування певної гіпотези чи теорії.

Особливості психологічних експериментів

Метод експерименту: опис, недоліки і переваги
Окрему групу експериментів являє психологічна сфера, яка зумовлює свою специфіку. Головним предметом вивчення в цьому напрямку є психіка. Відповідно, умови проведення досліджень буде визначати безпосередньо життєдіяльність випробуваного. І тут можна відзначити деяке протиріччя з базовими принципами розглянутого методу як такого. Порівняно з іншими видами дослідження не можна розраховувати на повний контроль і створення умов випробування. Виходити можна тільки з необ'єктивних даних, які надасть психологічний експеримент. Метод психологічного дослідження також не дозволяє виділити один з процесів психічної діяльності, оскільки експериментальні дії впливають на організм в цілому. Подібні дослідження можуть проводитися і над людьми, і над тваринами. У першому випадку умови проведення іноді передбачають початковий інструктаж випробуваного.

Природні і лабораторні експерименти

Цей поділ також входить в концепцію психологічного експерименту. Природні дослідження можна певною мірою співвіднести з науковим спостереженням, оскільки в даному випадку передбачається мінімальне втручання в перебіг психічної діяльності випробуваного. До речі, звідси походить і суттєва перевага природного методу. Випробуваний завдяки відсутності втручання в його життєдіяльність в процесі експерименту може залишатися в невіданні. Тобто на ньому ніяк не вплине сам факт проведення дослідження. З іншого боку, через відсутність можливості контролю даний метод наукового експерименту в психології вважається малоефективним. Протилежні характеристики обумовлюють і переваги лабораторного експерименту. У таких дослідженнях випробувач може по можливості штучно організовувати процес вивчення, акцентуючи увагу на конкретних, його цікавлять факти. Але і в цьому випадку необхідність тісної взаємодії між дослідником і випробуваним визначає суб'єктивність отриманого результату.
Метод експерименту: опис, недоліки і переваги

Переваги експериментального методу

До переваг такого підходу в дослідженнях в першу чергу відноситься підконтрольність умов. Дослідник організує процес у відповідності з його можливостями і ресурсами, що значно полегшує роботу. Також переваги методу експерименту обумовлюється можливістю його повторів, що дозволяють уточнити дані без поправок на зміни умов проведення випробування. І навпаки, гнучкі можливості корекції процесу дозволяють відслідковувати динаміку зміни певних якостей і властивостей об'єкта. Звичайно, головною перевагою даної методики є точність даних. Цей параметр буде залежати від того, наскільки вірно були підготовлені умови процесу, але в заданих межах і параметрах можна розраховувати на високу ступінь достовірності. Особливо переваги таких випробувань у плані точності виявляє метод спостереження. Експеримент на його тлі більш контролюємо, що дозволяє виключити сторонні фактори втручання в процес дослідження.

Недоліки методу

В основному слабкі місця експериментальних методів належать до організаційних помилок. Тут також варто провести порівняння з спостереженням, яке саме в плані умов буде гранично коректним. Інше питання, що на відміну від спостереження експеримент за всіма параметрами є фіксованим процесом. Крім того, недоліки методу експерименту пов'язані з неможливістю штучного повторення явищ і процесів. Не кажучи про те, що окремі сфери застосування технології вимагають суттєвих матеріальних вкладень в організацію.
Метод експерименту: опис, недоліки і переваги

Приклади використання експериментів

Один з перших експериментів був проведений Эратосфеном Киренским, який вивчав фізичні явища. Суть дослідження полягала в обчисленні радіуса Землі природним способом. Він використовував градус відхилення Сонця від Землі в час літнього сонцестояння, що дозволило шляхом зіставлення параметрів з відстанню до точки, на якій зовсім було відсутнє відхилення, зробити висновок про те, що радіус складає 6300 км Різниця з фактичним показником складає всього 5%, що говорить високої точності, з якою був виконаний метод. Експеримент, приклади якого відображені в психології, не може претендувати на математичну точність, але і вони заслуговують на увагу. Так, у 1951 р. група дослідників провела груповий експеримент, метою якого було вивчення конформізму. Учасникам пропонувалося давати відповіді на нескладні питання щодо кількості та розташування паличок, які нібито перевіряли зір. При цьому всьому, крім одного учасника, була дана команда давати помилкові результати – на виявленні цієї різниці і ґрунтувався метод. Експеримент, приклади якого безліч разів були відтворені, в результаті давав невтішні результати. Учасники, що залишалися один на один з завідомо неправильним, але домінуючим думкою, в більшості випадків також погоджувалися з ним.

Висновок

Метод експерименту: опис, недоліки і переваги
Експериментальні дослідження, безсумнівно, розширюють і роблять глибше уявлення людини про навколишній світ. Тим не менш далеко не у всіх сферах може використовуватися даний метод. Спостереження, експеримент та досліди в комплексі дають набагато більше інформації, доповнюючи один одного. Є напрями, в яких вивчення можливо різними методами окремо, але в інтересах раціоналізації наукові центри всі частіше застосовують комбіновані підходи. У той же час треба визнати, що основну роль у контексті розробки теорій і гіпотез все ж має експериментальне дослідження.