Львів
C
» » Прикметники з суфіксом -ист-: приклади, правило, особливості правопису

Прикметники з суфіксом -ист-: приклади, правило, особливості правопису

Вокабулярний складу російської мови постійно поповнюється. Нарівні з іменником за цей процес відповідають і прикметники. Величезну роль у ньому грає морфологічне словотвір від різних частин мови: іменника ( злий, скляний, лисячий ), від дієслова ( терплячий, балакучий, оманливий ), і від інших прикметників ( сіро-бежевий, кисло-солоний ). У сьогоднішній статті ми розглянемо спосіб утворення прикметників з суфіксом -ист-. Суффиксальний спосіб словотворення є не тільки найпопулярнішим, але і найефективнішим.

Загальні відомості

Прикметники з суфіксом -ист-: приклади, правило, особливості правопису

Приклади прикметників із суфіксом -ист-: дуплистий, мглистий, зернистий, пухнастий, тінистий, плечистий, голосистий, сріблястий, переривчастий, розкотистий, задиристий, драглистий, блондинистий і т. д. Як можна помітити, у суфіксі -іст - може вживатися тільки голосна "і": глинистий, розкотистий . Суфікс -їсть - для імен прикметників просто не існує.

Значення слів, утворених таким способом

Описувана частина слова вважається дуже активною. У процесі словотвору утворюються прикметники із суфіксом -ист - і закінченням -ий/а/е/і (в залежності від роду і числа). Утворені нові слова отримують кілька значень:


 • Має схожість з чим-небудь: сріблясте (схожий на срібло), бархатисте (схожа на оксамит), землисте (схожий з землею), йодисте (схожий з йодом), льдистое (схожий з льодом).
 • Наявність чого-небудь у великій кількості/якості: тінисте (багато тіні), запашне (сильно пахне), голосисте (гучний голос).
 • Схильний до чого-небудь, що має певну характеристику: з адиристий (забіякуватий, любить сперечатися з людьми), поривистое (коли говоримо про вітер), тернисте (важка, яка потребує чимало зусиль для подолання).
 • Прикметники з суфіксом -ист-: приклади, правило, особливості правопису  Суфікси -аст - і -ат-. Їх практична роль

  Синонімами до -іст - є інші суфікси: -аст - і -ат-. У деяких випадках однокореневі слова з суфіксом -ист - можуть бути замінені прикметниками з -аст-. Наприклад, блохастий і блошистий . "Блохастий" вживається в сучасній мові набагато частіше, ніж блошистий, хоч і є порівняно новим словом. У словниках Даля такого прикметника немає, зате є його однокореневий аналог. Ще одним прикладом такого заміщення слова з суфіксом -ист - можна вважати пару — "барвистий" та "квітчастий". У сімдесятих роках борці за чисте російську мову стали різко висловлюватися проти прикметника "квітчастий". Вони не розуміли сенсу його вживання, адже в мові існувало інше, більш приємне на слух слово — "барвистий". І правда, це може здатися дивним, але прикметник "квітчастий" також досить нове, а в словнику Даля воно взагалі відсутнє. У поняття "барвистий", "красномовство" було зазначено кілька значень: 1. тканина; тканина з візерунками, яскравих забарвлень; 2. луг, на якому багато квіток і метеликів; 3. мова; пихатий, гучний, з яскравими мовними зворотами. Зараз слово "барвистий" звучить природно лише у значенні "квітчастий луг" та "квітчастий мову". Словосполучення "барвиста тканина" вже не вживається так часто, а велика частина російськомовних людей скажуть замість нього "кольорова тканина". Подобається це комусь, чи ні, але суфікс -аст - у результаті зміг витіснити -іст-.
  Прикметники з суфіксом -ист-: приклади, правило, особливості правопису

  Невідмінювані букви і звуки, що стоять перед суфіксом

  Повернемося до першого прикладу: блохастий-блошистий. Тут ми можемо розглянути прикметники з суфіксом -ист - і правило, яке діє в даному випадку. Які ж звуки (розмовна мова) і букви (письмова мова) повинні вживатися перед суфіксом? Прикметник "блохистий" не може вважатися правильним. В таких випадках ми не можемо вживати[х]з цим суфіксом, коли працюємо з прикметниками. Зауважте, що в іменників таке вживання є коректним — мазохіст . Для імен прикметників звук змінюється з[х]на[ш]. Також прикладами правильних комбінацій є звуки (букви):
 • "б" — вибоїстий ;
 • "в" — обривистий ;
 • "д" — породистий ;
 • "ж" — рожистий ;
 • "з" — слизовий ;
 • "м" — горбистий ;
 • "н" — тернистий ;
 • "р" — пористий, наваристий ;
 • "з" — м'ясистий, голосистий ;
 • "т" — бархатистий ;
 • "ч" — променистий ;
 • "ш" — йоржистий .
 • Прикметники з суфіксом -ист-: приклади, правило, особливості правопису

  Змінні букви і звуки

  Такі звуки/літери, що зустрічаються в кінці іменників, при з'єднанні з суфіксом чергуються:
 • "х" змінюється на "ш" (як у прикладах вище): розмах — розмашистий, пух — пухнастий, лопух — лопушистий, мох — моховитий ;
 • "г" переходить в "ж": яр — овражистий, сир — сирнистий, поріг — порожиста, сніг — снежистий, дорога — дорожистий, корч — коряжистий, завірюха — вьюжістий.
 • Суфікс -іст - може стояти після кількох голосних: "е" ( зміїстий ), "про" ( шаруватий ), "у" ( струистий ). Ці голосні не можуть поєднуватися з суфіксами -аст - і -ат-, тому такий випадок можна вважати унікальним. Перед -іст - може вживатися і м'який знак. В цьому випадку утворюється два прикметників: чутьистий і ручьистий .
  Прикметники з суфіксом -ист-: приклади, правило, особливості правопису

  Наголоси

  Цікавим моментом є питання наголосу в згаданих вище прикметників із суфіксом -ист-. Виходить, що у них наголос може падати як на корінь (вибоїстий, хуліганський), так і на сам суфікс (петлистий, м'язистий).
  Давайте розглянемо кожен випадок уважніше:
 • Наголос падає на суфікс у тому випадку, якщо у похідному іменнику воно стояло на першому складі: оксамит — бархатисті голос — голосисті , камінь — кам'янисті .
 • У разі, якщо вихідне іменник має наголос на другому складі, то воно зберігається на тому ж місці і в прикметнику: болото — болотисті порода — породисті , погода — погодистие .
 • Можливо і невелике відхилення від встановленої норми вживання наголосу. В такому випадку може діяти нове правило і прикметники з суфіксом -ист - можуть мати подвійний наголос. Прикладами можуть служити: прикметник "м'язисті", утворене від іменника "мускул" і "цукристі", похідне від слова "цукор". У другому прикладі варіант з наголосом на корені найбільш поширений у повсякденній мові, проте випадок з ударним суфіксом також допустимо.
  Прикметники з суфіксом -ист-: приклади, правило, особливості правопису

  Освіту якісних прикметників

  Суфікс -іст - може приєднуватися і до імен власним, в результаті чого виходять якісні прикметники. Ми практично не вживаємо їх у сучасної розмовної мови, проте такий спосіб дійсно існує і зустрічається на сторінках літературних текстів. Якісні прикметники, утворені таким способом, є частиною загальної парадигми відмінювання прикметників (закінчення -ий і -ий) і описують якість, властиве тому чи іншому суб'єктові. Так, прикметники "иванистие" і "екатеринистие", що відбулися від "Івана" і "Катерини", є покажчиками такої ознаки, який властивий суб'єктам з цими іменами: Екатеринистие мешти — туфлі певного фасону і стилю, які зазвичай носить Катерина, вони нагадують про володаря цього імені, навіть якщо такі туфлі можуть носити інші люди.

  Практичне завдання

  Для закріплення пройденого матеріалу утворіть прикметники за допомогою суфікса-іст - з іменників, зазначених нижче. Виконуючи практичне завдання, ви можете звіритися з нашими відповідями, які ми залишимо в кінці статті. Звивина, пора, уривок, тінь, надрив, скеля, гуркіт, ворс, гілка, зелень, глина, кремінь, волокно, бугор, пляма, терни, шквал. Сподіваємося, що ми допомогли вам розібратися з прикметниками із суфіксом -ист - і правилами, що стосуються їх. Відповіді на завдання: звивистий, пористий, уривчастий, тінистий, надривистий, скелястий, розкотистий, ворсистий, гіллястий, зеленистий, глинистий, кременистий, волокнистий, бугристий, плямистий, тернистий, шквалистий .