Львів
C
» » Перехресний допит в суді: поняття, види, тактика ведення

Перехресний допит в суді: поняття, види, тактика ведення

Допит є основним процесуальним засобом доведення у ході судового слідства. Від його вмілого проведення залежить законність і обгрунтованість винесеного рішення. Розрізняють прямий і перехресний допит. Останній широко застосовується в англо-саксонської правової системи. Можливість його застосування в російському законодавстві передбачена у цивільних та арбітражних розглядах, справах про адміністративні порушення. Проте найбільше значення має перехресний допит у кримінальному процесі.


Перехресний допит в суді: поняття, види, тактика ведення

Визначення перехресного допиту

У сучасному російському законодавстві не закріплено поняття перехресного допиту. Таке визначення не дає жоден нормативно-правовий акт. Однак автори юридичної літератури, такі як Ароцкер К. Е., Гришин, С. П., Александров А. С., присвятили свої дослідження цього феномену та його застосування у вітчизняному судочинстві. У науково-дослідних роботах зустрічаються різні визначення поняття. Так, одні автори вважають, що перехресним є такий допит, при якому учасники процесу одночасно задають питання одній особі з одного і того ж обставині. Інші, за прикладом західного законодавства, під перехресним розуміють допит, який слідує за прямим і ведеться протилежною стороною. Для цілей цієї статті прийнято ухвалу Александрова А. С., Гришина С. П., згідно з яким, перехресним допитом є допит юристом особи, показання якого використовуються супротивною стороною в якості доказу.

Ознаки перехресного допиту

На відміну від прямого, це вид допиту є виключно судовим, не застосовується на досудовому слідстві. У ньому проявляється суть сучасного судового процесу – змагальність і рівноправність сторін. При цьому перехресний допит проводиться тільки сторонами, а суд визначає лише уточнюючі питання.


Такий допит має велику переконує силу для суду присяжних в порівнянні з прямим, адже питання задає протилежна сторона. Перехресний допит завжди слід за прямим, тому він вторинний по своїй суті. Він допомагає уточнити показання, знайти невідповідності або слабкі сторони і, в кінцевому рахунку, націлений на те, щоб поставити під сумнів слова допитуваного. З вторинної суті перехресного допиту слід його специфічний предмет – він, як правило, будується на доповнення, уточнення чи спростування вже отриманої в ході прямого допиту інформації Такий допит найчастіше непередбачуваний, тому юристу необхідно чітко контролювати весь процес і відповіді допитуваного.
Перехресний допит в суді: поняття, види, тактика ведення

Види

Помилково вважати, що перехресний допит у суді застосуємо тільки до свідків. Йому може бути піддана будь допитувану особу. Відповідно до КПК РФ, можна виділити види перехресного допиту залежно від процесуального стану допитуваного: допит підсудного (ст. 275 КПК РФ), потерпілого (ст. 277 КПК РФ), свідка (ст. 278 КПК РФ), експерта (ст. 282 КПК РФ). При цьому з боку звинувачення перехресним допитом буде вважатися допит обвинуваченого, свідків і експертів захисту. Для сторони захисту перехресним є допит потерпілого, свідків і експертів звинувачення.

Цілі перехресного допиту

Юрист повинен чітко уявляти собі мету, якої він хоче досягти, вдавшись до цієї процедури. Кінцевою метою будь-якого допиту є встановлення непорушної істини. Однак з допомогою перехресного допиту можна:
 • отримати необхідні свідчення;
 • змусити суд засумніватися в показаннях допитуваного;
 • змусити суд засумніватися в надійності самого свідка, іншими словами, «дискредитувати»;
 • використовувати показання для підтримки або ослаблення позицій інших свідків.
 • Якщо при плануванні процесу адвокат розуміє, що нічого не виграє від перехресного допиту, краще від нього відмовитися.
  Перехресний допит в суді: поняття, види, тактика ведення

  Вимоги до заданим питань

  Необхідно виділити принципова відмінність у тактиці перехресного допиту в російській та англо-саксонської правових системах. У США широко використовуються навідні запитання при перехресному допиті (при прямому вони, навпаки, заборонені). Вони дозволяють адвокату акцентувати увагу суду і присяжних на інформації, вигідною для сторони захисту. У Росії ч. 1 ст. 275 КПК РФ прямо вказує на неприпустимість навідних питань при допиті підсудного. При цьому не заборонено задавати їх свідкам, експертам і потерпілим, які допитуються у порядку, встановленому ст. 2782781 і 282 КПК РФ. Примітно, що визначення навідного питання в законодавстві РФ також не прописано. У судовій практиці та спеціалізованій літературі зустрічаються різні формулювання цього поняття. Аналіз судової практики показує, що неприпустимими є питання, які зумовлюють висновки експерта або повторюють відповіді на раніше поставлені запитання. При цьому слід відрізняти навідні запитання від уточнюючих. В цілому загальні вимоги до формулювання запитань наступні:
 • вони повинні бути стислими і зрозумілими, без двозначного тлумачення;
 • питання повинні задаватися в прямій, а не в непрямій формі;
 • вони повинні припускати розгорнуту відповідь;
 • формулювання питання повинна відповідати рівню розвитку допитуваного;
 • відповіді не повинні будуватися на припущеннях.
 • Перехресний допит в суді: поняття, види, тактика ведення

  Загальні принципи ведення допиту адвокатом

  Всі задаються адвокату необхідно пропрацювати на стадії підготовки, щоб забезпечити необхідний вплив на суд. В ході судового засідання не потрібно використовувати спеціальні терміни. Запрошеним свідкам і експертам також слід уникати вузькоспеціальних слів, щоб їх показання були зрозумілі суду і присяжним. Найважливіші заяви необхідно робити на початку або закінчення процесуальної дії. Якщо в ході перехресного допиту у адвоката виникла потреба поставити свідкові питання, що вже звучало на прямому допиті, йому слід попередньо звернутися за дозволом до головуючого. У ході допиту адвокат може лише задавати питання, але не коментувати чи оцінювати отриману інформацію. Свою думку та оцінку захисник може висловити у своїй промові у відповідності з п. 292 КПК РФ.
  Перехресний допит в суді: поняття, види, тактика ведення

  Послідовність ведення прямого допиту адвокатом

  Розрізняють особливості ведення адвокатом прямого і перехресного допиту. При правильному побудові прямого допиту у суду повинно скластися чітке уявлення про описуваних подіях. У цьому випадку адвокату слід розділити питання на 4 частини. Спочатку відбувається ідентифікація або акредитація свідка або експерта, тобто встановлюються його особисті дані (місце проживання, місце роботи, професійна кваліфікація). Потім адвокат ставить питання, щоб визначити місце дії, час і хід події, про яку даються свідчення. У відповідях допитуваний показує свою обізнаність і компетентність. Завдання адвоката – переконати в надійності свідка суд і присяжних. Далі йдуть свідчення про послідовність подій. Не завжди вони подаються в хронологічному порядку. Для більшого переконання суду найбільш важливі факти виносять на початок або кінець показань. Нарешті, завершують прямий допит три-чотири питання, які підводять підсумок всьому показаннями свідка або експерта.
  Перехресний допит в суді: поняття, види, тактика ведення

  Необхідність проведення перехресного допиту

  Що стосується перехресного допиту в суді, в першу чергу адвокату необхідно задуматися, чи потрібен він взагалі. Якщо показання свідка виявилися неважливими і не зашкодили інтересам підзахисного, від перехресного допиту слід відмовитися. В цьому випадку нові свідчення можуть тільки погіршити становище. Перехресний допит виправданий тільки тоді, коли свідок може повідомити додаткову важливу інформацію. Якщо існує ймовірність, що свідчення принесуть більше користі, ніж шкоди.

  Способи досягнення цілей перехресного допиту

  Щоб підірвати довіру до суду свідка або експерта, адвокат може скористатися наступними способами:
 • знайти в показаннях перебільшення або спотворення, протиріччя іншим доказам, наявним у справі;
 • змусити суд засумніватися в доброчесності свідка, в професійних якостях експерта;
 • продемонструвати неможливість або нелогічність фактів, наведених у свідченнях;
 • змусити суд засумніватися в тому, що свідок здатний давати об'єктивні свідчення за конкретними фактами;
 • показати, що експерт не мав достатньо фактів і матеріалів для винесення оцінки.
 • Перехресний допит в суді: поняття, види, тактика ведення

  Прийоми ведення перехресного допиту

  Велика західна практика напрацювала безліч методів перехресного допиту. Ось деякі з них:
 • Для дискредитації свідка адвокат робить акцент на тому, що допитуваний не міг чути і бачити те, про що вказує в свідченнях. Наприклад, він перебував дуже далеко від місця описуваних подій, освітлення не було достатнім, на шляху перебували перешкоди і т. д.
 • Ще один прийом – зосередження уваги свідка на малозначних деталях і спогадах з тим, щоб показати, як багато зробив свідок за короткий проміжок часу в момент описуваних подій. Мета питань – підвести суд до висновку, що у свідка не було можливості запам'ятати ключові деталі за обмежений час. Наприклад, при пограбуванні в магазині потерпілий не встиг роздивитися обличчя нападника, так як в цей час його погляд був спрямований на зброю, одяг або цінності.
 • Якщо описувана ситуація відбулося досить давно, адвокат може засумніватися в показаннях, так як за часом люди зазвичай не можуть точно пригадати, де, коли і з ким вони були, якщо це не стосується неординарної події (весілля, день народження).
 • Іноді адвокат може зіграти на тому, що свідок має упереджене ставлення або зацікавлений в результатах процесу.
 • Якщо на суді свідок дає показання, що відрізняються від тих, що він давав на досудовому слідстві, адвокат може поставити під сумнів їхню правдивість.
 • Поради адвокатам

  Класик Ф. Л. Веллман у своїй книзі дає наступні поради адвокатів з ведення перехресного допиту:
 • спостерігати уважно за ходом прямого допиту і шукати «слабкі місця» в показаннях допитуваного особи;
 • представляти себе на місці присяжних кожен раз, коли ставиться питання, щоб дивитися на ситуацію очима;
 • задавати питання тільки з певною метою, уникати порожніх питань, так як невміло задані питання гірше пропущених;
 • ніколи не перебріхувати слова свідка – це знижує довіру до адвоката в очах суду і присяжних;
 • не акцентувати увагу на незначні невідповідності в показаннях свідка, які можуть свідчити про хвилюванні допитуваного чи його поганої пам'яті;
 • ніколи не ставити важливі питання без попередньо підготовленої грунту, щоб поставлений перед фактом допитуваний не міг його спростувати;
 • задавати питання тільки в тому разі, якщо сам адвокат знає на нього відповідь.
 • Таким чином, при вмілому використанні перехресний допит може стати вирішальним інструментом адвоката в судовому провадженні.