Львів
C
» » Взаємозв'язок глобальних проблем людства: приклади

Взаємозв'язок глобальних проблем людства: приклади

Щоб зрозуміти, у чому виражається взаємозв'язок глобальних проблем, важливо уважно вивчити кожну з них. Людство сучасного світу стоїть перед вирішенням складних завдань. Деякі питання реально загрожують нашому існуванню, втім, як і всьому живому на «зеленій» планеті.

Що називають проблемами глобального масштабу?

Чому тема взаємозв'язку глобальних проблем постійно піднімається на наукових конференціях, нарадах ООН? Мабуть, попереднє сторіччя стало своєрідною точкою розлому світової історії на «до» і «після». Не так давно людство втратило впевненість у безсмертному існування. І навіть природа ніби натякає своїми масовими катаклізмами на те, що рано чи пізно доведеться заплатити надто високу ціну за прагнення безмежно підкорити її і отримувати максимум вигоди на шкоду їй.


Взаємозв'язок глобальних проблем сучасності – механізм, що складається з окремих елементів – навислих над людством загроз, і працює явно проти життя на Землі.
Взаємозв'язок глобальних проблем людства: приклади
На відміну від природних катастроф та стихійних лих, що носять тимчасовий проходить характер, ця ланцюжок небезпек має ні з чим не порівнянний масштаб і стосується майбутнього цілої цивілізації. Глобальні проблеми людства відбиваються на долях і інтересах усіх верств населення, призводячи до суттєвих соціально-економічних втрат, а тому для їх вирішення необхідна тісна співпраця міждержавного значення, докладання зусиль всіх країн, націй і народностей.


Класифікація загальносвітових питань, які потребують термінового вирішення

Вчені, які досліджували дану тему, представляли світу різні розуміння глобальних проблем і взаємозв'язки між ними. Їх наділяють суперечливістю і диспропорциональностью, нехарактерною для повноцінної життєдіяльності сучасної людини. Загрози, що нависли над світом, прийнято класифікувати так:
 • Міжнародні соціальні труднощі. Тут мова йде про такому прикладі взаємозв'язку глобальних проблем сучасності, як мілітаризація в більшості країн і нарощування гонки озброєння, що в ряді випадків приводить до війни, гальмування процесів становлення держав з економікою, що розвивається.
 • Проблеми гуманітарного характеру. До таких відносять загальносвітової демографічний бум, труднощі у подоланні голоду і невиліковних хвороб, культурно-етнічні питання.
 • Результат негативного впливу соціуму на навколишній світ. Актуальними на сьогоднішній день можна назвати проблеми низького рівня природоохоронної діяльності, виробництва продовольства, дефіцит природних ресурсів і т. д.
 • Глобальні проблеми пов'язані між собою: очевидні приклади

  Наведіть приклади взаємозв'язку глобальних проблем. Здивовані? Для цього не обов'язково бути великим науковим діячем. Почати слід із самої животрепетної проблеми взаємодії людини та навколишнього світу.
  Взаємозв'язок глобальних проблем людства: приклади
  Як відомо, причинами екологічного хаосу до середини минулого століття вважали природні явища природи, тобто стихійні лиха. На даний момент ніхто не сумнівається в тому, що виною всьому безвідповідальне господарювання людини, яке, в свою чергу, призвело до повсюдного забруднення, не ограничивающемуся локально, а затрагивающему всю земну кулю.
  Ще одним прикладом взаємозв'язку глобальних проблем можна назвати перетин демографічної кризи з загальносвітовими показниками продовольчого забезпечення через набирає обертів приросту населення земної кулі. Чисельність жителів планети з кожним роком збільшується в стабільній прогресії, що неминуче приводить до тиску на природний потенціал, негативному антропогенному розвитку природного середовища, але не супроводжується наростанням продовольчої бази. Таким чином, збільшення чисельності населення, як правило, припадає на держави, що розвиваються з нижчим культурно-економічним рівнем.
  Взаємозв'язок глобальних проблем людства: приклади
  Продовжити взаємозв'язок глобальних проблем сучасності можна наступним «ланкою» - освоєнням космічного простору. Враховуючи, наскільки молода дана галузь, за піввіковий період вона досягла значного прогресу. Так чи інакше, людство тримає впевнений курс на перспективу видобутку інопланетних ресурсів з метою заповнення дефіциту земних запасів. Однак проблема полягає у фінансовій недоступності вивчення космічного простору. На сьогоднішній день грошові витрати на дослідження в даній галузі не по плечу переважному числу держав.

  Війна як причина глобальної світової кризи

  Вищевказані три приклади взаємозв'язку глобальних проблем сучасності не є єдиними. Не менш гостро стоять питання війни і миру. Протистояння міждержавних інтересів часто набуває тотальні риси: число людських втрат, божевільні фінансові витрати та знищення матеріального забезпечення. Загальний збиток від ескалації численних конфліктів, активної фази бойових дій в минулому столітті змусив людство зробити різкий науково-технічний ривок вперед. Однак прогрес і встановлення індустріального суспільства породили інші негативні наслідки. Невміння економічно грамотно розпоряджатися природними ресурсами, невиправдане збільшення їх витрачання призвело до відсталості окремих держав, у той час як інші, більш успішні країни працювали над вдосконаленням збройового виробництва.
  Взаємозв'язок глобальних проблем людства: приклади

  Гонка озброєнь, незважаючи на відносне послаблення загальносвітової напруженості, володіє колосальними негативними наслідками, збіднюючи світове господарство, постійно провокуючи агресивні випади на міжнародній арені окремих країн, нівелює культуру духовності і военизирует політичне мислення. Прагнення окремих держав до збільшення оборонної мощі призвело до того, що вже до середини 80-х років світовий ядерний потенціал досяг стократного перевищення загальної вогневої потужності озброєння, застосовуваного усіма сторонами в період Другої світової війни.

  Взаємозалежність демографічних та соціально-суспільних завдань

  Не можна не згадати про ще одному елементі ланцюга взаємозв'язку глобальних проблем, подолання відсталості країн, що розвиваються. Ні для кого не секрет: кожен п'ятий житель землі голодує. Знову ж таки повертаючись до проблеми зникаючих ресурсів, які споживаються збільшується щорічно чисельністю землян. Як правило, збільшення народжуваності припадає на слабо розвинені в економічному аспекті країни. При цьому достатньо представити дану ситуацію трохи інший. Що було б, якби всі представники сучасного людства мали б високий рівень життя? На жаль, наша планета не витримала б вже давно. Одним із шляхів вирішення проблеми повинно стати обмеження народжуваності при одночасному скороченні показників смертності, що супроводжується підвищенням якості життя.
  Взаємозв'язок глобальних проблем людства: приклади
  В даному контексті взаємозв'язку глобальних проблем людства приєднується розлад у суспільних відносинах. З-за високої значущості релігійних поглядів в більшості сучасних держав обмеження народжуваності, що припускає, зокрема, відсутність заборони на штучне переривання вагітності, де-факто стає неактивною і непопулярною в суспільстві заходом. Більшість релігійних вчень пропагують і заохочують багатодітність. Проте сьогодні лише поодинокі країни Західної Європи та Північної Америки здатні дати «великим» сім'ям соціальні гарантії в тому обсязі, який необхідний для повноцінної життєдіяльності. В іншому випадку «виграють» примітивні форми господарювання (общинні), неграмотність, неосвіченість, невихованість, наявність хронічних захворювань та відсутність будь-яких реальних перспектив. Практично всі приклади взаємозв'язку глобальних проблем перетинаються між собою в рамках громадської системи відносин «людина-соціум» і площині «людина-природа-людина». Так, щоб подолати труднощі забезпечення сировинними запасами, передбачається прийняття рішень, заснованих на раціональному витрачанні використаних джерел енергії, у тому числі запасів Світового океану. Для усунення перешкод, що перешкоджають розвитку науково-технічного прогресу, недостатньо звернути увагу тільки на матеріально-виробничий сегмент в економіці держави. Оскільки низькі показники загальнолюдського потенціалу – результат недосконалості в системах освіти, охорони здоров'я і культури, внесок в їх розвиток можна вважати першим кроком для успішного формування науково-технічної сфери. Разом з тим, наводити приклади взаємозв'язку між глобальними проблемами можна ще довго. Кожну з вищезгаданих передумов для тотального саморуйнування сучасного світу можна розглядати під іншим кутом, що допоможе знайти зовсім інші причинно-наслідкові зв'язки, а значить, і більш ефективні способи вирішення. Можливо, на перший погляд взаємозв'язок глобальних екологічних проблем з відставанням в економічному розвитку деяких держав здасться абсурдним або взагалі неіснуючим. Але все ж знайти докази її актуальності не так складно.

  Економічно розвиті і відсталі країни: які труднощі виникають?

  Для початку варто звернути увагу на деякі закономірності. Так, поділ праці в межах світової економіки реалізовано за схемою таким чином, що роллю провідних промислових центрів наділені саме перспективні, стрімко розвиваються урбанізовані країни. Держави з низьким рівнем життя «за замовчуванням» беруть на себе функції периферії, спрямованої на забезпечення аграрно-сировинного сегменту.
  Взаємозв'язок глобальних проблем людства: приклади
  І що ж виходить із цього всього? Більш сильні і впевнено стоять на ногах держави знаходять законні (у відповідності з нормами міжнародного права) способи для використання ресурсів слаборозвинених господарських країн, тим самим перекриваючи останнім шлях до саморозвитку і становленню, підвищенню економічних показників і фінансової незалежності.

  Злидні і голод як результат зовнішнього державного боргу

  Крім того, умови демографічного буму змушують країни з низьким рівнем життя звертатися за фінансовою допомогою до міжнародних фінансових організацій. Великі позички щоразу сильніше затягували вузол кабали на шиї позичальників. На сьогоднішній день проблема зовнішнього довго сучасних держав набуває глобальні риси: 125 трильйона доларів становить заборгованість держав так званого «третього світу».
  Взаємозв'язок глобальних проблем людства: приклади
  Виплати за відсотками і заборгованості лягають тисне тягарем на населення цих держав, а тому цифри, що демонструють глобальність проблеми по всій земній кулі, м'яко кажучи, вражають:
 • голодують понад 700 мільйонів;
 • вдвічі більше людей, які не мають доступу до медичної допомоги;
 • за межею крайньої бідності живуть майже 15 мільярда осіб.
 • Економічна стабільність і фінансова спроможність держави обернено пропорційна величині зовнішнього боргу. На прикладі Російської Федерації без праці простежується глобальність проблеми: за останні кілька років заборгованість перед країнами-кредиторами виросла в три рази – з 50 мільярдів до 150 мільярдів доларів.

  Масштаби потенційної екологічної загрози

  На тлі тотальної індустріалізації у всьому світі радикально загострилася проблема екології. Причиною тому є переважний підхід до матеріального виробництва. Створення найпотужніших підприємств в конкретній промислової галузі як і раніше тягне за собою виготовлення одного або декількох споживчих товарів, в той час як решта за непотребностью або неможливістю зберігання, знищується.
  Взаємозв'язок глобальних проблем людства: приклади
  Ситуацію вчені називають «екологічним інфарктом». Звідси беруть витоки більш ніж три приклади взаємозв'язку глобальних проблем:
 • Із загальної маси, що видобувається людиною сировини лише кілька відсотків використовується за призначенням і має практичне значення. Решта – сміття, відходи, які відправляються назад в навколишнє середовище, але вже в зміненому, неприйнятному і чужому для природи вигляді. Враховуючи, що обсяги світового промислового виробництва подвоюються кожне десятиліття, рівень забруднення планети в найближчому майбутньому стане критичним.
 • В процесі утилізації таких відходів протягом останніх 200 років в атмосферу потрапило майже 200 мільярдів тонн вуглекислого газу. Допустима концентрація речовини зростає небувалими темпами, що призвело до зміни складу повітряної оболонки і утворення так званого парникового ефекту.
 • У свою чергу кліматичний «ковпак» з вуглекислого газу став причиною глобального підвищення температури. Його наслідком є танення арктичних і антарктичних льодів. Потепління загальнопланетарного масштабу веде до того, що температура повітря через 70-80 років зросте на кілька градусів Цельсія.
 • Зміна температурного режиму, відповідно з елементарними законами фізики, призведе до збільшення опадів. Таким чином, вчені прогнозують, що рівень Світового океану підніметься на 65 см, приховавши під своїми водами цілі мегаполіси і мільярди життів.
 • Викиди інших хімічних сполук в атмосферу призводять до зменшення товщини озонового шару. Як відомо, дана атмосферна оболонка відіграє роль своєрідного фільтра, затримуючи в собі ультрафіолетові промені. В іншому випадку, тобто при виснаженні озонової прошарку, людському організму загрожує негативний вплив сонячного випромінювання, який передбачає збільшення кількості онкологічних захворювань, патологій серця і судин, генетичних відхилень і зниження тривалості життя.
 • Взаємозв'язок глобальних проблем людства: приклади

  СНІД і наркоманія: біда молоді!

  Усвідомлення взаємозв'язку глобальних проблем у світовій екології приводить в жах. Але, на жаль, перелік потенційних загроз для існування людини на цьому не закінчується. Чого вартий лише СНІД! Захворювання тримає в страху все світове співтовариство, і не тільки з-за втрати фактичного людського ресурсу – хвороба вражає своєю географією. Взаємозв'язок глобальної проблеми з наркоманією очевидна: сприятливе середовище для поширення цього «зла» калічить життя і здоров'я мільйонів людей. Термін «наркоманія» у багатьох сучасних жителів асоціюється з масштабною катастрофою, яка обрушилася на цілі покоління.

  Лише б не було ядерної війни!

  Однак жодне захворювання, жодна речовина не зрівняється з тією небезпекою для людини, яку несе в собі ядерну зброю. Повномасштабна взаємозв'язок глобальних проблем, описаних вище, непорівнянна з незворотними наслідками Третьої світової війни. Термоядерну вплив навіть незначної частки накопиченого до сьогодні арсеналу наддержав привіт до остаточного руйнування планети.
  Взаємозв'язок глобальних проблем людства: приклади
  Саме тому запобігання використання ядерної зброї є першочерговим завданням людства. Тільки мирний компроміс, який не передбачає застосування ядерної зброї, дозволить відшукати вирішення інших глобальних проблем в рамках тісного міжнародного співробітництва.