Львів
C
» » Аналіз вірша Тютчева "Цицерон": філософська лірика

Аналіз вірша Тютчева "Цицерон": філософська лірика

Ф. В. Тютчев жив у важкий для Росії час. Свідомість суспільства, перейшовши на новий щабель, породжує масу хвилювань, адже змінюються і відносини між людьми. Тютчев, будучи дипломатом, не міг цього не бачити. Він захоплювався історією, і відомо, що в його бібліотеці були твори Цицерона. Однойменний вірш він пише в 1829-1830 роках.

Лірична і жанрова приналежність вірші

Дослідники вважають, що вірш Тютчева «Цицерон» - це відгук поета на Липневу революцію у Франції. Він багато роздумував про долю Європи, її революційно налаштованих громадян і можливої загибель культури.


Вірш належить до філософської лірики. Воно вміщує в себе риси багатьох жанрів: тут є і елегія, ода, і повчальний аполог. Аполог – це розмова з мудрецем, а в даному вірші в ролі мудреця виступив сам автор, одночасно і ліричний герой. Риси оди – це проглядається пафос оратора, елегії – мотив заходу існування людини як індивіда.
Аналіз вірша Тютчева "Цицерон": філософська лірика
Вірш Тютчева «Цицерон» виводить читача на складну тематику – життя людини у переломний історичний момент.

Строфика і композиція твору

Перша строфа вводить читача у світ реального Цицерона, голосом автора тут вимовляє свої відомі слова великий римлянин: «Я пізно встав, і на дорозі захоплений вночі Риму був!» Оратор шкодує, що народився надто пізно, і славна епоха існування Римської імперії вже завершена. Ця цитата, взята з твору Цицерона, олюднює оратора, розвінчує його ореол стоїка. Тютчев оголив це особисте переживання (що теж бачиться риса елегійного лірики).


Аналіз вірша Тютчева "Цицерон": філософська лірика
«Захід зірки її кривавий» - саме з такими метафоричними словами набирає твір сам ліричний герой. Цицерон був ідеологом Римської імперії, і ось вона руйнується. У цій частині вірша Тютчева «Цицерон» проявляються риси оди, воно стає пишним і урочистим. Тут же з'являється мотив обрання. У другій строфі твору можна побачити перекличку з пушкінської п'єсою «Бенкет під час чуми». Цим прийомом поет впускає у вірш «Цицерон» риси романтизму. З точки зору композиції вірш ділиться на три частини: мова оратора, мова ліричного героя і звернення автора до читачів.

Аналіз вірша «Цицерон» Тютчева: мовні засоби

Автор пише твір четирехстопним ямбом з використанням кільцевої і перехресного римування. Засоби художньої виразності, використані поетом, це: метафора («захід зірки її кривавої»), інверсія («римський оратор», «хвилини фатальні»). Активно використані поетом епітети і алітерація. Часто застосовує він і слова високого стилю, такі як «велич», «чаша безсмертя», «всеблагие».

Паралель між революцією у Франції і падінням Римської імперії

Зрозуміло, що у вірші Тютчева «Цицерон» проведено паралель між двома важливими історичними подіями. Поет бачить в них загальну нитку – руйнування основи держави і подальше розкладання суспільства.
Аналіз вірша Тютчева "Цицерон": філософська лірика
Боротьба за владу і інтриги бачаться авторові основними причинами цих сумних подій, хоча він прямо не називає їх. При цьому у вірші Тютчева «Цицерон» можна побачити деяку гордість автора за те, що він особисто переживає один з цих моментів світової історії. Героя, бачив такі значні події, він навіть прирівнює до небожителя. Він може передати своїм нащадкам незабутні враження. Як справжній дипломат, автор тримає свої думки в душі, не оцінюючи подію з політичної точки зору. Твір виявився дуже важливим у спадщині поета-філософа. Тему давньоримського оратора він використовує і в пізній ліриці. Думка про пізнанні правди, проникненні всередину істини шляхом руйнації пронизує багато творів великого поета.