Львів
C
» » Дигести - це Історія написання, автор, основні постулати

Дигести - це Історія написання, автор, основні постулати

Під терміном «Дигести Юстиніана» прийнято розуміти збірник юридичних нормативів, що представляв собою компіляцію праць римських правознавців. Цей документ, створений в 530-533 рр., за наказом візантійського імператора Юстиніана I (фото мозаїки з його портретом відкриває статтю) було включено у звід законів, об'єднаних потім під загальною назвою «Римське цивільне право» і зробили згодом великий вплив на формування всієї світової юриспруденції.
Дигести - це Історія написання, автор, основні постулати

Закони, освячені іменами імператорів

Особливість давньоримській юриспруденції полягала в тому, що в ній передбачалося вчинення всіх процесуальних актів виключно професійними юристами, у сферу діяльності яких входило: складання позовів та оформлення угод, виступ у суді від імені відповідачів, а також ведення цивільних і кримінальних справ.


Авторитет найбільш видних юристів був надзвичайно високий, і їх думка часом мало більшу вагу, ніж закон, під дію якого підпадає розглянутий в суді питання. Такому стану речей багато в чому сприяли верховні правителі. Наприклад, відомий едикт, виданий Августом Октавіаном (63 р. до н. е. – 14 р.), в якому він наказував думку, висловлюване найбільш відомими правознавцями, прирівнювати до изъявлению імператорської волі. Фото його скульптури наведено нижче.
Дигести - це Історія написання, автор, основні постулати
Більше того, їм було встановлене так зване право відповідей, наделявшее юристів повноваженнями диктувати своє рішення високопосадовцям. Подібну ж позицію згодом обіймав і його наступник Тіберій, який правив з 14 по 37 рік. Таким чином, Дигести – це звід законів, освячений іменами римських венценосцев.


Імперія, охоплена кризою

Передумовою для створення законів Дигеста послужила обстановка, що склалася у Римській імперії до середини III століття і позначений кризою у всіх сферах життя, викликаним непомірно розрослася імператорською владою. Характерною особливістю цього періоду став занепад юриспруденції.
Дигести - це Історія написання, автор, основні постулати
Правителі, які очолювали через два століття після Октавіана Августа і Тіберія найбільшу, по тим часам, імперію, у чому обмежили повноваження юристів, скасувавши до того ж інститут «права відповідей» і поклавши на себе роль вищого арбітра за всіх спірних питань. Такий стан речей сприяв винесенню упереджених рішень, часто продиктовані не суттю разбираемого справи, а лише настроєм, у якому перебував на той момент вінценосець. Прийнято вважати, що це стало однією з причин подальшого незабаром краху Римської імперії.

Спадкоємці римського законодавства

Дигести – це звід законів, хоч і почерпнутих з римської юриспруденції, але складених і побачили світ вже в Візантії – східної частини розпалася до того часу великої імперії. У 527 році на її трон зійшов вкрай честолюбний імператор – Юстиніан I, що мріяв не тільки увійти в історію завдяки військовим перемогам, але й здобути лаври законодавця. Візантійське право в той період спиралося на закони, успадковані від Риму, але перебували у вкрай хаотичному стані. Багато з них суперечили один одному, а частина юридичної літератури була недоступна для використання.
Дигести - це Історія написання, автор, основні постулати
Отримала широку популярність вже в період Новітньої історії книга «Дигести Юстиніана» стала результатом праць з систематизації та упорядкування тієї правової бази, яка дісталася Візантії від Риму. Слід зауважити, що роботою над нині відомої редакцією зводу законів займався не сам Юстиніан, хоча у всіх виданнях цієї праці на титульному аркуші ставиться його ім'я. Справжнім автором Дигест є великий візантійський сановник VI століття Трибониан, яким було доручено це клопітка справа. В історії не рідкість, коли лаври дістаються не виконавцеві, а того, хто віддавав розпорядження.

Титанічна праця

Через три роки після свого сходження на престол честолюбець Юстиніан видав особливий указ, на підставі якого була створена комісія, яка складалася з чотирьох професорів юриспруденції та одинадцяти найбільш відомих адвокатів і очолювана згаданим вище Трибонианом. Перед нею стояла воістину грандіозне завдання – зібрати і систематизувати всі правова спадщина римських юристів, виключивши з нього явно застарілі нормативні акти.
Дигести - це Історія написання, автор, основні постулати
Щоб уявити собі обсяг наступної роботи, достатньо сказати, що правознавці повинні були детально вивчити та привести в належний порядок 2 тис. (!) книг, що містили в собі близько 3 млн рядки рукописного тексту. За сучасними мірками це відповідає 3 тисячі друкованих аркушів або 100 повноцінним томах.

Організація роботи над зводом законів

У Візантії автор Дигест (справжній автор – Трибониан) не дарма користувався репутацією высокомудрого державного мужа, що володів здатністю благополучно виходити з найскладніших ситуацій. Не підвів він свого вінценосного шефа і в цей раз, розділивши членів ввіреній йому групи на три підкомісії, перед кожною з яких поставив конкретну і чітко сформульоване завдання. Так, члени першої групи займалися виключно питаннями, що відносяться до «цивильному», тобто загальнодержавному права, що одержав у Римі широкий розвиток і не мав потім аналогів у світовій практиці. Їх колегам з другої підкомісії було доручено вивчити і відредагувати, з урахуванням вимог поточного моменту, праці таких корифеїв римського права, як Публій Цельс, Ульпиан, Гай і Модестин. Що ж стосується членів третьої групи, то вони, займаючись питаннями цивільного права, повинні були заглибитися в твори Сцеволи, Павла й Ульпіана. Таким чином, складені у Візантії і дійшли до нашого часу Дигести – це результат праці цілого колективу юристів, очолюваних Трибонианом.
Дигести - це Історія написання, автор, основні постулати

Завершення трирічного праці

На підставі записів, залишених безпосередніми виконавцями цього проекту, а також поглибленого аналізу складених ними текстів дослідники відзначають надзвичайну старанність, з якою була проведена доручена робота. Встановлено, зокрема, що членами комісії використовувалися переважно оригінальні рукописи, і лише в крайніх випадках вони замінювалися пізнішими копіями. Крім того, підлягали скрупульозної перевірці всі цитати з юридичних трактатів, включених в римські Дигести і служили для членів комісії вихідним – базовим матеріалом.

Такий масштабний проект вдалося здійснити протягом трьох років, і в середині грудня 533 року він був прийнятий імператором Юстиніаном, яка затвердила його як зводу діючих законів Візантійської імперії і поставили на титульному аркуші власне ім'я. Тоді ж вийшов найвищий указ, згідно з яким під страхом самого суворого покарання заборонялося давати Дигестам коментарі. Офіційно було оголошено, що це може спотворити думку древніх авторів, на ділі ж Юстиніан прагнув одноосібно володіти правом тлумачення законів.
Дигести - це Історія написання, автор, основні постулати

Постулати, які стали основою візантійських законів

Оскільки візантійські Дигести – це компіляція праць римських авторів, в їх основу були покладені висували ними постулати, багато з яких залишаються актуальними і донині. Так, у разі неясності прав позовників сторін суд зобов'язаний віддавати перевагу відповідача, а не позивача, і якщо до даного випадку не підходить жоден нормативний акт, то слід керуватися елементарної справедливістю. Крім того, найважливішими положеннями Дигест є заборони вважати людину винною перш, ніж це було доведено в суді, і двічі карати за одне і те ж злочинне діяння.

Християнські принципи законодавства

Слід відзначити також акцент, зроблений укладачами документа на необхідності підходити до винесення вироку з урахуванням не тільки закону, під дію якого підпадає вчинений злочин або цивільна справа, але гуманізму і справедливості, покладених в основу християнського віровчення, був державною релігією Візантії. В одній зі статей документа навіть вказується на те, що природна справедливість повинна домінувати над буквою закону. Як відомо, законодавчі нормативи раніше існуючих держав Стародавнього світу нічого подібного не знали.