Львів
C
» » Багатоукладність економіки - це Форми господарювання

Багатоукладність економіки - це Форми господарювання

Минуле століття ознаменувалося розвитком декількох основних типів економіки. До них ставилися ринкова і планова система господарювання, воєнний комунізм, а також багатоукладність. Наша держава у своїй історії пізнало всі ці формації. Адже в кожен період часу створювалися свої суспільно-політичні ситуації, результатом яких ставала та чи інша система. Багатоукладність економіки – це одна з випробуваних на початку минулого століття систем, яка себе повністю виправдала. Вона стала означати і нові взаємозв'язки суб'єктів господарських відносин в перехідний період. Тут багатоукладність стала практично однією з визначальних ознак цього ладу. Основні характеристики цього поняття необхідно розглянути докладніше.


Загальне визначення

Багатоукладність економіки – це один з ознак економічної системи в сучасному світі. Вона побудована на принципах співіснування в рамках однієї держави приватної, державної та змішаних форм власності. Під укладом слід розуміти такий тип відносин між суб'єктами виробничої діяльності, при якому визначається специфічна система господарювання. При цьому вони організовують свою життєдіяльність за певними принципами.
Багатоукладність економіки - це Форми господарювання
Базовими поняттями, які включає в себе економічний устрій, є:
 • спосіб ведення своєї діяльності;
 • форма власності;
 • підходи в управлінні виробництвом;
 • типи регулювання зв'язків всередині громадськості.
 • Сучасна багатоукладність економіки

  Багатоукладність економіки Росії характеризується змішаним типом організації роботи суб'єктів господарських відносин. Вона має ознаки ринкової системи. Однак у сучасному світі існують і інші типи укладів, присутні в нашому суспільстві.


  Багатоукладність економіки - це Форми господарювання
  Крім домінуючої економіки ринкового типу зі змішаними формами власності виділяється мінімум 5 залишкових укладів. В їх число входять:
 • монопольне (спеціалізоване) мале виробництво;
 • сімейне і внутрішньосімейне створення товарів і послуг;
 • «друга економіка» (друга робота, яку має людина);
 • тіньова економіка.
 • Суть економічних процесів , які відбуваються в сучасному суспільстві, перераховані уклади практично не змінюють. Але вони мають місце бути.

  Основні уклади

  Сучасні форми господарювання зумовлюють появу основних укладів в економіці. У першу чергу виділяються муніципальний і державний устрій, а також середнє і велике акціонерне підприємництво.
  Багатоукладність економіки - це Форми господарювання
  У многоукладном суспільстві також має право на існування дрібно-підприємницька організація взаємовідносин. На противагу йому діє олігархічно-монопольний режим. Також виділяється кооперативний тип суспільних зв'язків. Варто зауважити, що основною рушійною силою всіх складових частин сучасної багатоукладності виступає саме підприємництво. Воно створює передумови для розвитку громадських господарських відносин. Такий принцип є основоположним для багатоукладності.

  Держава

  Розглядаючи форми господарювання , які є складовими частинами багатоукладності, варто приділити увагу державі. Воно регулює взаємодію і діяльність усіх учасників господарських відносин. За допомогою законодавчої системи держава стає на захист інтересів кожного процесу. На це не впливають форми власності, принципи організації виробництва і т. д.
  Багатоукладність економіки - це Форми господарювання
  Економічний устрій держави розвивається на основі функціонування підприємств і організацій, які належать до його власності. Також він будується на базі державного майна. В їх число входять земельні, фінансові, мінеральні ресурси, а також нерухомість. Частка державної власності у многоукладном суспільстві становить від 20 до 30%. Наявні у держави ресурси дозволяють йому виконувати покладені на нього регулюють соціально-економічні функції.

  Муніципальний і кооперативний уклад

  Муніципальний суспільно-економічний уклад бере за основу відносини, які складаються на рівні підприємств або організацій соціальної та комунальної сфер. Для здійснення своєї діяльності суб'єкти таких відносин мають в розпорядженні фінансове, земельне та інше майно. Воно віднесено до муніципальної власності.
  Багатоукладність економіки - це Форми господарювання
  Муніципальний устрій служить основою для формування середовища для життєдіяльності територіальних громад. Кооперативний тип організації взаємовідносин функціонує в кількох формах:
 • кредитна;
 • споживча;
 • матеріально-технічна сфера господарювання.
 • Малий бізнес

  Вивчаючи суть економічних процесів під багатоукладної системи господарювання, не можна залишити без уваги малий бізнес. Він охоплює здебільшого виробничі сфери споживчих товарів, а також відповідних послуг. Наприклад, це може бути торгівля, посередницька діяльність або побутове, технічне обслуговування. Дрібно-підприємницький уклад також активно розвивається в інноваційній сфері та у сфері наукового обслуговування. Його основою служить приватна, індивідуальна або мелкогрупповая (часткова) власність. На її основі суб'єкти малого бізнесу здійснюють свою діяльність.

  Середнє і велике підприємництва, ма

  Багатоукладність економіки – це один з принципів організації зв'язків у сучасному суспільстві. Однією з основних категорій тут виступає середній і великий бізнес. Він грунтується на власності акціонерів.
  Багатоукладність економіки - це Форми господарювання
  Представлений уклад знайшов своє поширення у більшості соціальних, виробничих, інфраструктурних галузях сучасної економіки нашої країни. Також за принципами цієї організаційної системи розвиваються нові виробничі структури, діяльність яких заснована на частковій власності, що належить трудовому колективу. У цій категорії виділяється в окрему групу олігархічно-монопольний уклад. У нього входять суб'єкти великих народохозяйственних комплексів. Він охоплює електронну, енергетичну, інформаційну, нафтовидобувну галузі і т. д.

  Сімейний та тіньової уклад

  У сучасному світі досить великий розвиток отримав тіньовий уклад. Він діє поза рамками законодавства, які встановлює держава. Форми його дуже різноманітні. Сюди відноситься відхід від сплати податків, нелегальне виробництво і корупція, а також торгівля забороненими товарами і препаратами. Сімейний уклад характеризується підвищенням своєї ролі і значення внаслідок збільшення впливу власності на товари виробничого або змішаного призначення. Цей тип організації суспільних відносин, що поєднує в собі виробничі та споживчі функції. Розглянувши складові частини, а також особливості сучасного устрою економічної системи держави, можна сказати, що багатоукладність економіки – це обумовлена реаліями сучасності структура. Вона є основною ознакою економіки перехідного типу. Рушійною силою більшості укладів, що входять до складу системи, є підприємництво. Але регулювання відбуваються в народному господарюванні процесами покладено на державу.