Львів
C
» » Що таке регіональна безпека?

Що таке регіональна безпека?

Регіональна система безпеки включає в себе співвідношення між державами у певному регіоні. Окремо взяті країни мають можливість визначати свої форми, володіють суверенітетом, мають власні унікальні шляхи розвитку в області економіки, політики, культури. При цьому безпека передбачає відсутність військової загрози, політичної диверсії або проблем в економічній сфері. Регіональна безпека передбачає невтручання з боку зовнішніх суб'єктів у внутрішні справи держави.


Що таке регіональна безпека?

Загальні уявлення

Ефективне забезпечення регіональної безпеки дозволяє підтримувати відсутність загрози на міжнародному рівні, планетарному. Одночасно з цим з'являються можливості для втілення в реальність програм забезпечення безпеки в межах конкретної нації. Особливості втілення основних постулатів такий безпеки в реальності задекларовані статутом, виданим за підписом ООН. В документації цієї організації зазначено, що необхідно формування регіональних інститутів, угод, які б допомагали упорядкувати обстановку, в той же час не вступаючи в суперечність з принципами, цілями світового об'єднання держав. В даний час регіональні організації безпеки, групи, сформовані з участю офіційних представників різних держав, створюються добровільно. Такі спільноти переслідує мирні цілі. Їх основне завдання – зберегти різноманітність нашої планети: економіки, політичних засад, культури, історичної спадщини. У той же час враховується, що світ – єдине ціле, всі елементи якого тісно пов'язані між собою.


Спільне і відмінне

Особливість міжнародної регіональної безпеки в тому, що геополітика на нашій планеті достатньо різноманітна, поділ праці в різних країнах теж досить істотно відрізняється. У той же час саме на підставі цих явищ різні держави можуть виявити спільності, пов'язані з економікою, політикою, військовими інтересами. На базі таких факторів формуються союзи – політичні, економічні, військові. В даний час представлено кілька блоків держав, у рамках яких реалізуються свої унікальні постулати і представлення про збереження, підтримання, управлінні регіональною безпекою області. Це, наприклад, СНД, НАТО, Європейський союз. Спільна робота дозволяє більш ефективно просувати політику безпеки. Останнім часом це виражено у відстоюванні інтересів, спрямованих на мирне майбутнє і укладених угодах про без'ядерних зонах та інших, прийнятих на міжнародному рівні. У різних державах активно працюють регіональні центри безпеки. Найбільш широко відома серед обивателів ОБСЄ, але не менш значуща діюча на американській території ОАЕ, АСЕАН у південно-східних регіонах Азії.
Що таке регіональна безпека?

Тільки вперед

Щоб у всіх державах департаменти регіональної безпеки працювали дійсно ефективно, необхідно на практиці застосовувати найбільш сучасні підходи та системи. Глобальні зміни на нашій планеті повинні відразу ж відображатися у внутрішній і зовнішній політиці держави, в тому числі пов'язаної з аспектами безпеки. Особливо помітно було, як сильно впливає на регіони світу і рівень безпеки в них те, що відбувається в різних країнах в період, коли СРСР перетворився на безліч окремих держав. Не менш значущими були часи холодної війни, позначилися не тільки на безпосередньо країнах-учасницях, але і на всіх державах планети.
У нашій країні в даний час департамент регіональної безпеки працює разом з представниками аналогічних європейських об'єднань з метою формування ефективної системи, яка працювала б на міжнародному рівні та забезпечувала безпеку як в межах СНД, так і в Європі, а також на планеті в цілому.

ООН: запорука безпеки

Основною ідеєю формування такої організації було припущення, що єдиний об'єкт, який би відображав політику та інтереси різних держав, може бути запорукою миру на міжнародній арені. За допомогою ООН передбачалося зміцнювати взаємини держав, нарощувати регіональну національну безпеку в кожній з країн, що взяли участь, а також враховувати інтереси всіх держав і всього населення планети в цілому. В даний час діяльність цієї організації повністю контролюється офіційно прийнятим Статутом. Як випливає з офіційно декларованих постулатів, регіональна безпека, мир на міжнародному рівні зумовлені визнанням і врахуванням інтересів різних держав і націй. При цьому необхідно пам'ятати про міжнародному праві, дотримуватися його принципів, чітко слідувати нормативам. Для контролю цих питань були зібрані Рада безпеки, Асамблея. Втім, незважаючи на масштабність організації, що відбиває можливості інтереси об'єднання держав, реальні компетенції її досить сильно обмежені, що в той же час дають певний рівень захисту окремим державам, як прийняв участь в ООН, так і не ввійшли в організацію.

Область діяльності

На міжнародному рівні ООН – головне управління регіональної безпеки. Асамблея цієї організації мають право зібратися для розгляду по широкому спектру питань, пов'язаних зі світовою безпекою. Разом з тим в область відповідальності цього утворення входить визначення, декларування принципів співробітництва. Асамблея має право радити державам, як краще вчинити в конкретній ситуації, а також контактувати з РБ ООН.
Що таке регіональна безпека?
РБ ООН – орган, на який покладається значна відповідальність. Це співтовариство професіоналів, вимушені реалізовувати регіональну безпеку, підтримувати на планеті мир. У сфері прав цього зібрання фахівців – вжиття примусових, попереджувальних заходів. СБ виступає від імені ООН і може контролювати збройні сили, наявні в розпорядженні організації. З статуту випливає, що в деяких випадках можна приймати активні заходи, якщо мирній обстановці загрожують реальні фактори. РБ ООН може проявляти активність і користуватися військовими ресурсами, якщо певна держава веде себе агресивно і мирних шляхів вирішення конфлікту не вдається знайти.

Про можливості і ресурси

Для управління регіональною безпекою ООН, орієнтуючись на статутні положення, може надати входять до складу цього об'єднання країн сили, засоби, іншого роду об'єктивну, суб'єктивну допомогу. Для цього доведеться укласти офіційну угоду з РБ. Можливо, доведеться підписати кілька таких угод одразу. Вся документації підлягає ратифицированию, лише після цього вступає в реальну силу. У сфері відповідальності РБ ООН – питання, пов'язані із створенням, діяльністю, розформуванням збройних сил. Статутом декларовано, що регіональна безпека реалізована за допомогою спеціальних систем, включених в загальну структуру національної безпеки. Також документація свідчить, що можна укласти регіональні угоди, спрямовані на підтримання мирного, безпечного обстановки в регіоні. Укладати можна лише такі угоди, які не вступають в протиріччя з принципами діяльності ООН, цілями існування цього об'єднання.

Складна структура

Існуючі департаменти регіональної безпеки області включені в єдину систему міжнародного рівня забезпечення безпечного проживання на планеті в цілому. Статутом декларовано, яким чином пов'язані між собою РБ ООН, угоди, органи регіонального рівня. У РБ є право застосовувати органи, угоди, щоб керувати примусовими діями, покликаними зберегти або встановити мир в деякій області. А ось органи самі по собі примусові дії не можуть здійснювати, якщо на те є лише їх власна ініціатива, спершу необхідно отримати погодження в СБ. Правда, із загального правила є виключення. Наприклад, якщо певна країна практикувала агресивну політику, що було на міжнародному рівні призупинено, можна приймати примусові заходи для ліквідації спроби повернутися до подібної практики. Це актуально для держав, що взяли участь у Другій світовій. Розташовують подібними перевагами тільки ті держави, які в той період об'єдналися в коаліцію, воевавшую з режимом Гітлера.
Що таке регіональна безпека?
Статут підкреслює, що регіональна безпека, встановлювана за допомогою примусових заходів, може втілюватися на практиці за участю ООН лише у суворо обмежених рамках. Операції, покликані підтримувати мир, як видно з практики, можна застосовувати і для регіональних організацій, що наочно демонструють прийняті ОБСЄ документи та угоди, підписані представниками СНД.

Берегти навколишній світ

Особливе положення займає нарівні з регіональною економічною безпекою екологічна. Спеціалізовані організації, що займаються цими питаннями, досліджують різні об'єкти, здатні вплинути на стан навколишнього середовища, оцінюють ступінь ризику, пов'язаного з їх функціонуванням, а також проаналізувати можливі перспективи регіону. Досліджуються соціоприродні системи зі строго встановленими межами. Обов'язково оцінюють ступінь впливу промислових об'єктів, присутніх у регіоні, суб'єктів, структури місцевості. При роботі в області оцінки екологічної безпеки важливо враховувати взаємозв'язок всіх факторів, об'єктів і суб'єктів, розташованих на території регіону. У рамках робочого процесу необхідно вивчати територіальні показники. Самі базові – області впливу, забруднення, впливу. Характеристики цих місцевостей залежать від технологічного впливу промисловості: встановленого за нормами і в реальності спостережуваного.
Що таке регіональна безпека?

Особливості питання

Екологічне управління регіональної безпеки передбачає регулярне дослідження та оцінку рівня техногенного впливу. При цьому аналізуються внутрішні фактори. Критерії, які застосовують у роботі, повинні комплексно відображати стан досліджуваної території, а також давати необхідний фундамент дані для подальшого аналізу. Фахівці, відповідальні за екологічну безпеку регіону, повинні прогнозувати, як сильно в майбутньому зміниться структура галузі, якщо виробничий процес буде скоректований. Важливо вчасно і коректно оцінити, наскільки сильно вплив факторів на реципієнтів, і з цього вивести кількісний рівень екологічної безпеки, властивий конкретної досліджуваної місцевості. Оцінки, отримані в ході аналізу, слід далі використовувати при контролі промисловості заданого регіону. Отримані показники дозволяють оптимальним чином розподіляти фінанси для заходів по захисту середовища, формувати політику податків і кредитів, фінансів. На підставі даних про екологічної безпеки повинна складатися промислова структура. Лише при якісному аналізі та врахуванні всіх значущих факторів регіон буде розвиватися як цілісна одиниця, техносоциоприродная система з сьогоденням і майбутнім – не тільки промисловим, але і придатним для життя з точки зору екології.

Регіональна безпека: особливості азіатських територій

Останнім часом особливі побоювання у багатьох викликають перипетії, пережиті національностями центральних азіатських місцевостей. Саме тут у відносно недавні роки сформувалися нові держави, і геополітична оцінка зазвичай передбачає аналіз стану п'яти країн, що мають суверенітетом, незалежністю, власними інститутами і можливостями. Фахівці відзначають, що всім цим державам властиві досить близькі складності в політиці, фінансовій сфері, соціальній та культурній. Багато в чому це обумовлено особливостями суспільного пристрою, виробничими зв'язками між країнами. На підставі ситуації між державами побудований досить тісний діалог, налагоджено взаємодію, покликане спростити перехідний період, зробити більш ефективним процес створення ринкової економіки. Безумовно, спільна робота декількох держав – це найефективніший шлях досягнення регіональної економічної безпеки.
Що таке регіональна безпека?

Чому все так складно?

Держави, розташовані в центральних азіатських частинах, мають досить невигідні географічні, політичні особливості, обумовлені відсутністю морських портів. У той же час фахівці говорять, що значення регіону Центральної Азії з року в рік збільшуватиметься. Обумовлено це будівництвом великої міжнародної залізниці, розвитком автомобільного сполучення та повітряних транспортних шляхів. Деякі кажуть, що Казахстан, Узбекистан та їх три основних сусіда в найближчому майбутньому стануть ключовим мостом, що з'єднує європейські держави та азіатські країни. Багато в чому успішність визначається здатністю правителів і населення країни усвідомити своє становище і випливають з нього привілеї, які можна використовувати. Таке є у Туркменістану, Таджикистану, Киргизстану, хоча в даний час вони більшою мірою обійдені увагою. Щоб досягти успіхів, необхідно об'єднати зусилля та працювати над підвищенням безпеки, стабільності життя в регіоні, в тому числі економічної. Важливо вжити заходів, щоб забезпечити територіальну цілісність і зберегти кордону, наявні на картах в даний час. Цей факт, як кажуть фахівці з геополітики, виключно важливий для економічного розвитку регіону як єдиного цілого, але не менш значущий і для окремих держав, що його формують.

Критерії єдності

Держави, на даний момент існуючі на території центрального азіатського регіону, досить невеликі за розміром, а населення тут говорить на дуже близьких мовах. Самі по собі країни дуже компактно розташовані, їх культури і традиції, особливості соціального устрою мають багато спільного. Центральна Азія – традиційне місце царювання ісламської цивілізації. Крім того, в колишні часи ці країни були об'єднані в межах однієї держави – СРСР. Економічний і соціальний рівень розвитку в них приблизно схожий, так само як і спосіб життя місцевого населення, соціальні механізми, що регулюють відносини всередині суспільства, психологія соціуму як такого. Внутрішня політика тісно пов'язана з геополітикою, також визначається факт великої кількості взаємозв'язків зазначених країн.
Що таке регіональна безпека?
Центральна Азія – це фактично міст, що з'єднує європейські держави і азіатську культуру, мусульманство і християнство. Зазначені вище держави мають у своєму розпорядженні і трудовий потенціал, і економіку, природні можливості для зростання. Звичайно, особливості географічного положення такі, що для світового господарства це, ймовірно, і в майбутньому буде периферією, так як немає можливостей підтримання виробничої інфраструктури, здатної задовольнити вимоги широкої публіки. У той же час налагодження зв'язків та підвищення економічної регіональної безпеки навіть з урахуванням невигідного положення можливо, якщо об'єднати зусилля і ресурси сусідів.

Особливості ситуації

Як кажуть експерти, багато в чому нинішнє положення справ, його складність обумовлені тим, що незалежність держави придбали раптово, самі не розраховуючи, адже саме Центральна Азія у вісімдесятих роках виступала за збереження Радянського Союзу, потім дотримувалася ідеї продовження союзної домовленості. Представники цих націй були згодні з новоогаревскими угодами. У 1991-му без тривалого роздуму всі вони вступили в СНД, незважаючи на відсутність представників з центрального азіатського регіону під час підписання біловезьких документів. Багато в чому таке ставлення з боку сусідів змусило лідерів стали самостійними країн переглянути свої позиції. Історичні долі, як і раніше, загальні, а сучасна історія дає багато варіантів розвитку. Втім, фахівці сходяться на думці, що лише спільна стратегія підтримки економічної регіональної безпеки може бути гарантом успішного майбутнього всієї області.