Львів
C
» » Валовий дохід: що це таке і як його розрахувати

Валовий дохід: що це таке і як його розрахувати

Одним з найважливіших показників діяльності організації є валовий дохід. Що це повинен знати кожен підприємець. Саме ця цифра допоможе визначити ефективність роботи і скоректувати стратегію.
Валовий дохід: що це таке і як його розрахувати

Валовий дохід: що це?

Валовий дохід - це сума коштів, одержана підприємством в результаті здійснення його основної діяльності. Це підсумковий фінансовий показник, який відображає сукупний результат діяльності підприємства в галузі економіки, управління та маркетингу. Варто відзначити, розглядаючи валовий дохід, що це не тільки індивідуальний, але також макроекономічний показник. Так, валовий дохід розглядається на державному рівні.


У деяких країнах цей термін асоціюють з таким поняттям, як "обіг". Якщо ж мова йде про некомерційні організації (громадські, благодійні фонди тощо), під валовим доходом розуміється річний обсяг фінансування або безоплатних внесків.

Значення валового доходу

Валовий дохід від реалізації продукції є основою функціонування підприємства. Його значення полягає в наступному:
 • відшкодовує амортизаційні нарахування, які припадають на необоротні активи;
 • використовується для сплати податків, штрафів та пені, а також інших відрахувань до державної скарбниці;
 • є джерелом заробітної плати і премій для працівників;
 • виступає основою формування чистого прибутку та подальшого розвитку підприємства.
 • Валовий дохід: що це таке і як його розрахувати

  Формування валового доходу

  Одним з найважливіших показників діяльності будь-якої організації є валовий дохід. Що це, можна зрозуміти, розібравшись в механізмі його утворення. Так, даний процес включає в себе кілька етапів:


 • Виробництво товару (або послуги).
 • Виведення на ринок з визначенням ніші.
 • Реалізація кінцевого споживача.
 • Отримання доходу.
 • Що включає в себе валовий дохід

  Даний показник набагато ширше, ніж грошові надходження від основної діяльності організації. Так, складові валового доходу такі:
 • кошти, що надійшли на рахунок організації за рішенням суду;
 • штрафи, сплачені третіми особами;
 • матеріальні цінності, що знаходяться на зберіганні у відповідності з договором;
 • страховий резерв;
 • фінансова допомога або благодійні внески;
 • роялті та дивіденди;
 • дохід від продажу цінних паперів;
 • страхові надходження.
 • Валовий дохід: що це таке і як його розрахувати

  Нематеріальна складова

  Варто зазначити, що валовий дохід має також нематеріальну складову. До неї можна віднести доходи від:
 • капіталовкладень і реінвестицій;
 • накопичень на рахунках пенсійного призначення;
 • не переведених у готівку банківських депозитів;
 • допомоги по міжнародним фінансовим угодам.
 • Як розрахувати

  Розрахунок валового доходу здійснюється в кілька етапів. Так, необхідно виконати наступні дії:
 • Для початку потрібно розрахувати сукупний валовий дохід. Для цього потрібно з грошових надходжень від основної діяльності відняти прямі матеріальні витрати.
 • Визначити повну вартість виробленої продукції за період (при необхідності враховують додану вартість).
 • Знайти добуток кількості одиниць товару (послуг) та вартість їх реалізації. До отриманого показника додають всі інші складові валового доходу.
 • Валовий дохід: що це таке і як його розрахувати

  Способи розрахунку

  Існує кілька методик розрахунку валового доходу. Так, щоб обчислити цей показник по товарообігу, потрібно знайти твір загального товарообігу та торговельної надбавки, після чого поділити отримане число на 100. Ця методика може бути використана, якщо надбавка для всієї продукції однакова.

  Якщо підприємство випускає широкий асортимент продуктів з різними торговельними надбавками, потрібно знайти твір по кожному товару окремо, після чого сумувати. Результат, як і в попередньому випадку, ділять на 100.

  Найпростіший спосіб розрахунку валового доходу, який доречний практично на будь-якому підприємстві, - за середнім відсотку валового доходу. Цей показник множать на загальний товарообіг і ділять твір на 100.

  Фактори, що впливають на валовий дохід

  Чистий валовий дохід - це один з ключових показників, що відображають результати діяльності підприємства. На цю величину можуть вплинути наступні фактори:
 • Обсяг продукції, а також її асортимент і структура. Чим більше товарів буде реалізовано, тим вище буде показник валового доходу.
 • Розмір торгової надбавки. Її доцільність і обґрунтованість нерозривно пов'язана з показником валового доходу.
 • Наявність додаткових послуг, які підвищують престижність товару і стимулюють попит на нього.
 • Наявність додаткової виручки, а також кількість і стабільність її джерел.
 • Валовий дохід: що це таке і як його розрахувати

  Планування валового доходу

  Знаючи, як розрахувати валовий дохід, можна спланувати його величину наперед. Цей процес просто необхідний для успішної діяльності підприємства. Спрощено цей процес можна пояснити, як передбачення різниці між звітним і плановим показником. Варто зазначити, що планову величину валового доходу не входить ПДВ, надходження від виведення основних фондів і продажу нематеріальних активів та валюти.

  Грамотне планування - це запорука процвітання підприємства. Що стосується валового доходу, цей показник повинні бути закладені не тільки витрати, але також і чистий прибуток, значення якої буде значно вище, ніж у звітному періоді. Також, крім очікуваних надходжень, при плануванні важливо передбачити можливі збитки. Вони можуть бути наступними:
 • збитки минулих періодів, які можуть бути виявлені в плановому році;
 • втрати від уцінки товарів у зв'язку зі зниженням попиту;
 • ризик скасування замовлень;
 • можливі судові витрати і штрафи.
 • Фактори успіху

  Варто відзначити, вивчаючи валовий дохід, що це один з головних показників, що ілюструють результати діяльності організації. Щоб її робота була успішною, варто дотримуватися таких принципів:
 • щоб добре зарекомендувати себе на ринку, важливо знайти оптимальне співвідношення ціни та якості;
 • виробничі потужності на підприємстві повинні бути достатніми для того, щоб випустити кількість продукції, що задовольняє споживчий попит;
 • потрібно постійно стежити за кон'юнктурою ринку, щоб своєчасно вносити зміни в асортимент або розширювати його;
 • особливу увагу має приділятися логістики (витрати на доставку продукції до споживача повинні бути мінімальними).
 • Валовий дохід: що це таке і як його розрахувати

  Висновок

  При оцінці фінансового стану організації або цілої держави, неодмінно, розраховується показник валового доходу. Це основа добробуту підприємства, яка закладає можливості для подальшого розвитку.